Het gebrek aan basisvertrouwen komt voort uit een gebrekkige ondersteuning (holding) van het gezin en de maatschappij. Holding is de gehele verzorgende context van aanraking, voeding tot spirituele begeleiding. Wanneer de holding veilig is ontstaat er een basisvertrouwen en een lichamelijke ontspanning in het lichaam. Dit is de basis voor Zijn.

Wat is ego?
Ego is een zelf organiserend proces wat de energie en informatie stroom in het lichaam reguleert. Ego komt voort uit het hele lichaam en de relatie met de omgeving. De regulatie gebeurt door een voortdurend proces van waarnemen en beïnvloeden. Ego is een proces van zelfregulatie en is geïdentificeerd met het in stand houden van het lichaam in een wereld.

Het ego construeert een gevoelsidee van identiteit wat bestaat uit verinnerlijkte object relaties. Deze object relaties komen voort uit het zintuigelijke waarnemen. De ervaring van  holding wordt vastgelegd als identiteit. Omdat de holding bij niemand volledig veilig is ontwikkelt zich bij iedereen een ego kern van – niet goed genoeg zijn -. Door deze ervaring van gebrek aan ondersteuning is de verbinding met Zijn en God kwijtgeraakt. We zijn nog steeds compleet alleen wordt het niet zo ervaren. Op latere leeftijd kan het basisvertrouwen teruggevonden worden door via het lichaam de essentie ´aanwezigheid´ te ervaren.  Dit weer ervaren van compleetheid leidt uiteindelijk naar Zelfrealisatie.

De zoektocht.
Een (spirituele) gemeenschap en leraar zou allerlei elementen bewust moeten toepassen om dit basisvertrouwen en daarmee het contact met Zijn of God te herstellen.

Wanneer de spirituele zoektocht begint is het nodig om het lichaam te voelen en  onvervulde behoeftes te bevredigen. Het gaat dan om behoeftes zoals gezien, gehoord en geliefd voelen. Hiervoor zijn lichaams- en groepswerk uitermate geschikt. In spirituele groepen kan er weer een veilige holding ervaren worden waardoor er weer een ervaring van basisvertrouwen ontstaat.

Er is op dit moment een enorm rijk aanbod in de maatschappij, alleen is het naar mijn mening niet goed geïntegreerd in een langdurig en gestructureerd zelfonderzoek. Het gevolg van dit gefragmenteerde aanbod is dat de meeste mensen blijven zoeken.

Na het vervullen van lichamelijke en geestelijke behoeften ontstaat er met de juiste houding een innerlijke basis van aanwezigheid en vertrouwen. Het lichaams- en groepswerk is steeds minder nodig om de innerlijke ontvouwing te ondersteunen. Er ontstaat ruimte, ontspanning en vertrouwen om verder naar binnen te gaan en subtielere lagen in het bewustzijn te leren kennen. In deze fase is er meer behoefte aan stilte meditaties en inquiry.

Theorie.
Een goede aanvulling in deze fase is de theorie over de ontvouwing van het bewustzijn volgens het systeem van A.H. Almaas (de diamanten benadering). Door de concepten te begrijpen ontstaan er openingen om lichamelijk de subtiele energie te ervaren en te ontladen. Het niet beleven van eenheid wordt onder andere veroorzaakt door een verwrongen mentale perceptie. Door conceptueel de beschrijving van verlichtingservaringen te bestuderen komen ze vanzelf in het bewustzijn.

Innerlijke leraar en leiding.
Door het verdiepen van het basisvertrouwen en de ervaring van aanwezigheid ontstaat er een ´innerlijke leraar´. De innerlijke leraar ervaart haar eigen leiding. De innerlijke leraar is een houding van aanwezigheid in de natuurlijke ontvouwing van het universum. Het universum zelf is de leiding en beweegt volgens bepaalde wetten die voor ons nauwelijks zichtbaar zijn. In de fase waarin de innerlijke leraar zich ontwikkeld kan er nog steeds ondersteuning zijn van een gemeenschap of leraar. Wat ook bijdraagt aan de groei in deze fase is het lesgeven en begeleiden van mensen. De innerlijke leiding wordt steeds helderder en bestaat uit een voortdurend loslaten. Werkelijke kennis wordt steeds weer in het moment geboren. Voor de gemeenschap is het ook goed dat mensen met een begin van innerlijke leiding zich laten zien, omdat de energetische overdracht en de subtiele instructies vanuit eigen ervaring leiden tot een effectieve overdracht op nieuwkomers die op hun beurt weer zoeken naar een veilige omgeving en contact. In het boeddhisme zeggen ze ´Er zijn net zo veel teachings zoals er mensen zijn´. Daar bedoelen ze mee dat de wijsheid op ontelbaar manieren kan worden overgebracht en er voor iedereen een leraar is die past. Op deze manier ontstaat er een verlichte samenleving.

Het mooie is dat iedereen zijn of haar eigen lessen kan maken in deze tijd. De grootste belemmering is de (onbewuste) luiheid die in de mens aanwezig is om ´het werk´ te doen. Er is wel een verlangen om gelukkig te zijn en een weerstand om er iets voor te doen. Samen met richtingloosheid en-of slechte instructies komt er weinig terecht van een serieuze zoektocht. Een leraar kan in dit kader een uitkomst bieden. Dat is nog steeds niet erg sexy in de deze tijd. Wanneer je hier toch voor open staan kom je al snel bij de vraag: hoe vind ik een goede leraar? Er is naar mijn ervaring in ieder geval 1 goede leraar in Nederland (Prajnaparamita). Een andere leraar waar ik goede ervaringen mee heb en de eerste stappen in Zijn heb geleerd is Isaac Shapiro. Hij komt jaarlijks een paar weken in Nederland.

Samen doordringen in liefde.
Ik zie het dagelijkse leven als spirituele gemeenschap. De verantwoordelijkheid is om de diepere inzichten steeds weer te vertalen naar dagelijkse handelingen.

Mijn kwaliteit is dat ik je in drie maanden de basishouding en holding kan laten ervaren die hoort bij een gepassioneerde zoektocht. Daarna is het aan jou om een individueel pad te ´plannen´. Je bent altijd welkom om opnieuw te overleggen of de richting nog klopt. Zolang het contact met mij je voedt is het werkzaam. Het gaat erom dat wat ik te vertellen heb werkzaam is voor jou. Mijn overtuiging en ervaring is dat wanneer je contact maakt met je innerlijke leiding je niemand meer nodig hebt. Het is niet altijd even helder, maar de basishouding is er een van ontspanning, geduld en niet weten.

Stel hier je vraag