Verbonden Ademen

een techniek voor de nieuwe wereld

Adem is leven

Zuurstof heeft een hoge trilling en lost de lagere trillingen van trauma en pijn op. De focus is om de aandacht en de zuurstof naar de pijn te brengen. In het ademwerk zoals Tom het gebruikt is de instructie ruimte maken in het lichaam voor zuurstof. In de praktijk betekent dit een steeds weer actief zuurstof inademen en ontspannen in de pijn die in de spieren, lymfen en ingewanden wordt vastgehouden. Tom heeft een eigen mix gemaakt van transformational breathing, rebirthing en triggerpoint massage.

De transformatie is van overleven naar leven in vrijheid

Ik zie verbonden ademen als een technologie die de mensheid in haar volle potentie kan ontwikkelen. Ik benader het lichaam als een instrument om tot Gods wil te komen.

Een totale overgave aan het bestaan. In deze overgave worden jou dingen gegeven en afgenomen. En jij blijft staan in elke ervaring door ermee te zijn.

In het algemeen bouwen de sessies op. Eerst is er de beoefening van de buikademhaling (transformational breathing) die het systeem grond in de wereld. Het gaat over rauwheid en grenzen. Daarna de neusademhaling (rebirthing) die de zuurstof vooral in de borst, nek en hersengebied brengt. Het openen van het fysieke borst/hart gebied brengt ruimte om alles vanuit een gelijkmoedigheid te ervaren. De keel staat voor het ervaren en spreken van jouw hogere missie. Gods wil. De ogen zijn gespannen in het scannen van gevaar, maar wanneer die ontspannen kunnen ze in de toekomst kijken en zie je duidelijk wat jouw bijdrage en waarde is in het geheel. Je kunt het dan ook van anderen zien. Het is een non-duaal zicht. Het laatste en misschien moeilijkste gebied om zuurstof in te krijgen is het hersen gebied. Wanneer dit lukt stopt het automatische denken en is er een directe (denk) verbinding met God. En vanuit mijn ervaring is dit niet alleen maar theorie.

Intentie.

Het werk begint altijd met een intentie. Wat wil je meer in je leven? Wat is er nu belangrijk? Een intentie is voor mij een uitreiken van het lagere zelf naar een hogere versie van mijzelf. Een intentie verwoorden heeft magische effecten. Voor mij is het alsof dit proces van intentie zetten gestuurd wordt door iets groters dan mijn persoonlijkheid. Groei in de wereld als persoon is oneindig

Het woorden geven aan mijn intentie geeft helderheid over het proces waar ik in zit. De adem en bijkomende intelligentie doen het werk. De inzichten en tranformatie verlopen via de intentie, maar gaan er meestal ook aan voorbij. Het zetten van een intentie is het halve werk en daar neemt Tom alle tijd voor.

Wanneer er geen intentie opkomt kun je ook een stukje schaduwwerk doen door jezelf de vraag te stellen; waar ben ik het meest bang voor? Hiermee ademen en zijn geeft ook ruimte naar meer leven.

Vijfennegentig procent van de mensen gebruiken minder dan vijftig procent van hun ademcapaciteit

Alles is fysiek.

Elke blokkade om volledig te leven en in mijn hogere intelligenties te komen is fysiek. Wanneer deze instructie werkelijk tot je doordringt heb je een belangrijke tool in handen om door alles heen te werken met de adem en je lichaam. Het onderzoek doen met het denken leidt in mijn ervaring niet erg ver. Dat is een gesloten systeem en daar moet lucht en lichaamsbewustzijn bij komen. Ik ben deze instructie (alles is fysiek) gaan begrijpen nadat ik tijdens een sessie een uur lang mijn keel rondom mijn adamsappel heb gemasseerd (gestuurd door de ademintelligentie) en daarin alle kleine spiertjes van de pijn loskwamen. Daarna ontstond er een emotionele en mentale bevrijding die ik nooit had kunnen bedenken. Dit proces van pijn ontladen met transformatie als gevolg is een wetmatigheid in zijn sessies.

Een volledige ademhaling brengt zuurstof naar alle delen van het lichaam, dit kun je trainen

Wanneer er bijvoorbeeld een gevoel van verlating is hoeft het niet weg, maar ga je juist die sensaties voelen in het moment dat ze opkomen. Dit kun je dagelijks doen met de “hunderd breaths” (honderd bewuste buikademhalingen) In het voelen lost het vroeg of laat op en verdwijnt het filter van eenzaamheid en alleen zijn. En zo werkt het met alle emoties. Dit proces ken ik ook vanuit de Inquiry.

Wanneer je jezelf veilig voelt in je lichaam, ga je jezelf ook veilig voelen in het volgen van je lichaam en de visies/impulsen die daaruit voortkomen

Loodgieterswerk en triggerpoints.

De eerste twintig minuten is met (wils) kracht de volledige ademhaling benaderen. Een volledige ademhaling begint in de buik, gaat door naar de sexualiteit, de borst/hart, nek en zelfs het hoofd. De ademhaling kan op allerlei plekken gestagneerd zijn en door op triggerpoints te drukken, door de pijn heen te gaan kan de spanning uit de spieren vrijkomen. Die spanning kan heel subtiel zijn. Misschien voel je het nauwelijks gedurende de dag, maar tijdens het ademwerk komt het vanzelf boven. En ik kan als ervaringsdeskundige zeggen dat er altijd ergens spanning is te vinden. Het lichaam draagt oude trauma spanning wat zich stap voor stap ontlaadt, maar verzamelt ook elke dag weer nieuwe spanning in het dagelijkse leven. De kunst is om steeds weer alles toe te laten, te voelen en ruimte te maken. In dat ruimte maken kom ik in alle perspectieven tot leven (ontwaking en groei). Inmiddels heb ik zoveel sessies op deze manier gedaan dat ik mezelf tijdens een sessie kan ontladen door op pijnlijke punten te drukken.

Tonen.

Doordat op de opeenhoping van spanningen wordt gedrukt, komt de vastgezette energie in beweging en door een langgerekte toon te maken kan het via de mond, handen en voeten het lichaam verlaten. Praktisch betekent dit dat wanneer ik pijn voel van het drukken op de triggerpoint ik dit eerst toelaat tot het maximale en als ik het niet meer kan dragen ga tonen. In het tonen verdwijnt de spanning en de pijn. Dit kun je letterlijk ervaren. Verkramping en pijn zijn een teken van loslaten, de energie wil eruit.

Plop.

Door actief in te ademen komt er door de zuurstof een hogere trilling in het lichaam en drijft het lagere trillingen het lichaam uit. Vastgezette emoties en overtuigingen komen los. De uitademing laten vallen (plop) gebeurt door een direct volledig ontspannen van de buik, borst en keel spieren. Door deze plotselinge en herhalende ontspanning krijgt het lichaam de informatie dat het spanning kan loslaten. Het wordt op den duur een automatisme. Deze plop is een belangrijk onderdeel van zijn ademsessie. De uitademing kan heel subtiel worden vastgehouden, gemanipuleerd en gecontroleerd. De kunst is om het totale loslaten te vinden.

Kicking and pounding.

Wanneer de ademhaling wat opprvlakkig is kun je ook met je benen en armen gaan schudden en op de grond slaan. Dit bewegen brengt ook spanning los en daarna is er weer een diepere ademhaling. Mijn lichaam krijgt inmiddels vanzelf de impuls om dit te gaan doen wanneer er stagnatie is, net als het tonen en drukken op triggerpoints.

Intelligentie van het lichaam.

Na twintig minuten loodgieterwerk en de kanalen ontstoppen is het tijd om de ademhaling zelf de ruimte te geven. Er wordt niet meer op de triggerpoints gedrukt en er is zachtheid in de begeleiding. Het lichaam neemt het proces zelf over en stuurt de ademhaling en het loslaten zelf aan. In deze fase laat ik mezelf bewegen, ademen en op triggerpunten drukken zoals het komt. Dit is elke sessie totaal anders. Dit kan tien minuiten duren of twintig minuten, maar op een gegeven moment is het klaar. Inzichten en trance volgen vooral in deze ontspannings fase naar het einde toe. De trilling die er dan is zorgt voor nieuwe concepten, ervaringen en gedrag. Bij mij voelt het vaak als een les van het universum of channeling (vergelijkbaar met de effecten van plantmedicijnen).

Niet werken.

Technisch komt het ontspannen in je intentie en het dagelijkse leven in de ademhaling terug. Door een ontspannen en volledige ademhaling te oefenen en te ontdekken ontstaat er onspanning en overgave in het dagelijkse leven. Bij mij is een belangrijke ontdekking dat ik mijn buik tijdens het actief in ademen niet te veel aanspan,zodat de beweging doorloopt via het midden rif, de borst in en vervolgens in de keel en het hoofd verder gaat. De adem kan elk deel van het lichaam bereiken.

Na tientallen sessies is bij mij het zelfhelende proces van het lichaam geactiveerd. Ik word tijdens het ademen geïnstrueerd door een bepaalde intelligentie om mijn lichaam te bewegen, tonen en triggerpoints in te drukken. De begeleiding wordt overbodig.

Wanneer het hele lichaam wordt gevoeld is er volledige aanwezigheid in de wereld

Werk en rust.

Na het loodgieterswerk en het stevig drukken op de triggerpoints komt de rustfase. In deze fase is de begeleiding zacht steunend. De afwisseling van werk en rust is enorm belangrijk/ Het gaat om balans.

De dood.

Het oplossen van de angst voor de fysieke dood is een belangrijk punt in de teaching.  Misschien kun je jezelf voorstellen dat wanneer die angst is opgelost er weinig meer is om je druk over te maken.

Het leven is gevaarlijk op zichzelf en daar dien je mee om te gaan

Pijn en opluchting.

Ik spreek met anderen over de helende werking die het bij hen heeft. Er zitten wetmatigheden in het ademen die voor iedereen gelden. Doordat ik inmiddels veel groepen heb meegemaakt zie ik de wonderen voor mijn eigen ogen. Ik zie mensen open gaan, van ver komen, zelf de techniek gaan overbrengen, etc. Ik ervaar bij mezelf een oneindige groei in levendigheid.

Het drukken op de triggerpoints kan pijnlijk zijn. Ik zie vooral dat het goed werkt en dat de pijn mijn eigen pijn is. Door het te dragen en er doorheen te worstelen vloeit spanning af en ontstaat er meer en meer ruimte voor de persoon in actie in de wereld. Het wonderlijke is dat de eerst zo gevoelige triggerpoints uiteindelijk geen pijn meer doen.

Er is steeds minder spanning in het lichaam, wanneer alles ontspant is er ontwaking

Op een gegeven moment drukte hij op een triggerpoint in mijn keel. Het deed zo’n pijn dat ik overeind kwam en mijn nek volledig aanspande en begon te schreeuwen. Een oerschreeuw. Toen de verkramping en schreeuw over waren ontspande alles als nooit te voren. Zo kan ik tientallen momenten in de begeleiding beschrijven.

Liefdevolle aanwezigheid.

Wanneer de angst voor de dood oplost en je alles lichamelijk kunt dragen kun je nog steeds via voorkeuren leven. Volg het beste leven. Wonen in de natuur is misschien fijner dan wonen in de stad. Wanneer iemand of iets je niet bevalt kun je in liefde afscheid nemen of een grens aangeven.

We ontmoeten elkaar in de rauwe ruimte.

Wanneer je elkaar vertrouwt ontstaat er ruimte voor rauwheid. Dat is het gebied waar Tom het liefst met elkaar in leeft. Een community waar iedereen zegt wat hij of zij te zeggen heeft en waar je niet over de toon en woordkeuze hoeft na te denken. Geen blad voor je mond hoeven nemen en de reactie dragen. Wanneer alles er in het lichaam mag zijn, kan ook elke gedachte in relatie uitgesproken worden. We hoeven niet voorzichtig te zijn. Dat is liefde.

Quantum light breathe (1,5 uur)

Tijdens de Embodied Satsang doen we ook lichaamsgerichte oefeningen. Verbonden ademen is een manier om in contact met de wonderen van het lichaam te komen.

Verbonden ademen

Tijdens de Embodied Satsang doen we ook lichaamsgerichte oefeningen. Verbonden ademen is een manier om in contact met de wonderen van het lichaam te komen.

Deze website valt onder geen enkel copyright.

Je bent vrij om het te reproduceren, te verbeteren, te verspreiden, te interpreteren, verkeerd
te begrijpen, belachelijk te maken en het jezelf toe te eigenen. Doe
ermee wat je wilt zonder mijn toestemming of dat van een ander.

Stel hier je vraag