het Inquiry Protocol

in tien stappen naar ontwaken

Wil je (online) een techniek leren om te ontwaken?

Wil je het zelfhelende vermogen van het lichaam ervaren?

Wil je ervaren hoe jij lijden kan veranderen in geluk?

Inquiry zoals ik het heb ontwikkeld is de kern van elk (transpersoonlijk) zelfonderzoekswerk wat er bestaat. Elk werk heeft namelijk een subtiel lichamelijk protocol in zich. Wanneer je dit begint te herkennen wordt elke vorm van meditatie, lichaamswerk, therapie, etc. eenvoudig en duidelijk.

De avonden bestaan uit de overdracht van theorie, demonstratie van de techniek en live oefenen. In tussen liggende weken oefen je met elkaar of met cliënten die je al hebt. Na anderhalve maand ken je de stappen en dan begint de verdieping en het spelen. Deze vorm is voor elke coach en leraar een must. Het leidt in korte tijd naar enorme bewustzijnsgroei en je kunt het makkelijk in de vorm gieten die je zelf al gebruikt in je begeleiding. Daar besteden we tijdens de cursus ook genoeg aandacht aan.

Informatie.

Het lichamelijk leren transformeren van lijden is essentieel op het pad van ontwaking en wezenlijke groei. Ik laat je in een sessie ervaren hoe simpel het is. Ik ken geen betere methode om tot te groeien en om tot ontwaking te komen.

Inquiry is een combinatie van lichaamsgerichte therapie (focusing), meditatie en de directe aanwijzingen vanuit de Advaita Vedanta. De gestructureerde Inquiry brengt een zichzelf verdiepende stilte voort.

zelfrealisatie

Hoewel ontwaking en verlichting niets met doen te maken hebben, heb je toch tijdelijk een superactieve beoefening nodig. De beoefening bestaat uit het doen van sessies met anderen en sessies te ondergaan. Een regelmatige beoefening leidt naar een blijvend achtergrond gevoel van pure aanwezigheid en fundamenteel welzijn. Inquiry is voor iedereen. 

Na deze training

 • Je leert hoe je de aandacht van buiten naar binnen richt.
 • Weet je feilloos subtiele bewustzijnslocaties zoals; stilte, ruimte, leegte, conceptloze aanwezigheid en vreugde in jezelf en de ander te vinden.
 • Heb je directe ervaring met het oplossen van grenzen (voorbij angst, stress, de persoon en cultuur).
 • Ervaar je fundamenteel welzijn en het zelfhelende vermogen van je lichaam.
 • Ervaar je hart en hersen coherentie.
 • Wordt je stemming niet meer overmatig beïnvloed door gedachtes.
 • Weet je hoe je de volle verantwoordelijkheid neemt voor je eigen lijden, persoonlijke groei en ontwaken.
 • Is er een dis-identificatie met de criticus en het denke (verhalen).
 • Kun je zelfstandig sessies geven en anderen begeleiden naar welzijn.
 • Kun je bij iemands donkerste schaduw aanwezig blijven
 • Ben je liefdevol en luisterend voor jezelf en anderen.
 • Ervaar je ontwaking en weet je van het Absolute.
 • Kun je de automatische piloot van het onderbewuste herprogrammeren.

Inquiry is subtiel lichaamswerk met als doel om te ontwaken en te groeien in de wereld van werk, relaties en zingeving

Na jarenlange ervaring met selfinquiry, satsang en focusing heb ik een praktisch instructieboekje gemaakt waarmee je zelf aan de gang kunt. Ik heb de tien stappen uitgeschreven en allerlei tips bijgevoegd. Je kunt me mailen of appen voor hulp als je ermee aan het stoeien bent.

Inquiry is een bewerking van de vaardigheid Focusing van Eugene Gendlin (zie de filmpjes van hem onder aan deze pagina). Ik heb vanuit mijn studie van AH Almaas en mijn ervaring met Satsang drie essentiele stappen toegevoegd om tot Ontwaken te komen.

Wist je dat ze met de kennis van Focusing al in de eerste psychotherapie sessie kunnen zien of het zal slagen? Alleen wanneer iemand een reflectie maakt met lijflijke sensaties vindt er wezenlijke verandering plaats. Wanneer het lijf niet betrokken wordt in het proces van onderzoek blijft het denken in een gesloten systeem rond draaien. Dit geldt voor alle vormen van zelfonderzoek en inquiry.

“Wanneer ik het woord lichaam gebruik, bedoel ik meer dan de fysieke machine. Je beleeft niet alleen lichamelijk de omstandigheden rond je, maar ook al die waarover je denkt in je geest. Je fysiek gevoelde lichaam is in feite deel van een gigantisch systeem van hier en andere plaatsen, nu en andere tijden, jij en andere mensen. In feite, het hele universum. Deze betekenis van lichamelijk leven in een reusachtig systeem, dat is het lichaam en het wordt van binnen uit gevoeld.”

Eugene Gendlin (1926-2017) grondlegger van Focusing

Inquiry bestaat uit 10 stappen.

Ontwaking komt voort uit het subtiel onderzoeken van dit moment. Die tien stappen zijn eigenlijk tien subtiele bewustzijnsstaten die je kunt onderscheiden. Je hoeft niets aan jezelf te veranderen om te ontwaken en te groeien. Dat gebeurt sowieso al.

Met deze vaardigheid leer je onder andere hoe je door het volgen van de vaste stappen uit je hoofd komt en hoe onprettige lichamelijke sensaties veranderen in een prettige non duale ervaring zoals; ruimte, aanwezigheid, leegte, versmeltende liefde, kennendheid, vreugde, kracht, aanwezigheid, etc. Het lichaam weet wat het nodig heeft om zich goed te voelen.

In eerste instantie is het vooral samen oefenen en stoeien met de stappen. Wanneer je de stappen beheerst wordt het een niet doen en krijg je de ervaring dat alles vanzelf gaat.

Inquiry is een bron van herstel en genezing. Na jarenlang mensen te hebben getraind in deze vorm zie ik acht positieve effecten.

Fundamenteel Welzijn komt voort uit het onthechten van het verhalende zelf en het ervaren van non duale essentie. Dit gebeurt door beoefening van een meditatie die bij jou werkt. Een belangrijk onderdeel om Fundamenteel Welzijn in je leven te krijgen is het uitzoeken welke meditatie vorm bij jou past.

Focusser en luisteraar

Bij de Inquiry is er een focusser en een luisteraar. Je kunt deze twee rollen ook in jezelf vinden en ontwikkelen. Ik raad aan om de Inquiry eerst in tweetallen te leren. Daarna is het makkelijker om het alleen te doen.

De rol van de luisteraar is onder andere empathisch aanwezig zijn. Empathie is meevoelen met de ander, zonder er in te verdwijnen. Een erbij zijn. De rol van de luisteraar is in het begin lastig, omdat je je innerlijke wereld en neiging tot oplossen tijdelijk opzij dient te zetten. Dit is een actief niets doen. Je bent helemaal in dienst van de focusser.

Verder kun je als luisteraar aandacht besteden aan drie lagen;

 • iemand door het proces leiden
 • iemand bewustmaken van de ruimte die er altijd is
 • iemand tijdens een sessie uitleggen hoe de Felt Sense Meditatie werkt

En je mag fouten maken; hoe slechter je het als luisteraar terug geeft, des te duidelijker de focusser het voor zichzelf krijgt.

De rol van de focusser is het gericht aandacht geven aan een vaag gevoel in het lichaam (felt sense) wat past bij een thema. Door dit vage gevoel te onderzoeken en te volgen komt er nieuwe informatie uit het lichaam in het bewustzijn. Dit vergroot het zelfinzicht en het vertrouwen dat het lichaam zelf de volgende stap in het leven kan aangeven (felt shift).

Als luisteraar ben je de relatie die de focusser nodig heeft.

Na het volgen van de cursus kun je zelfstandig een complete sessie geven.

Het lichaam heeft een innerlijke alchemie en weet hoe het lijden (gevoelens van machteloosheid, langdurig onvervulde verlangens, hopeloosheid, onzekerheid, leegte, etc.) omzet in een serene non duale ervaring. Inquiry is ook een praktische vorm van stressmanagement. Je hoeft alleen de stappen van het proces te kennen en te oefenen. Iedereen kan het.

Tijdens de cursus oefen je in de tussen liggende weken met je medecursisten en/of met je clienten uit je praktijk. Dit kan live en via skype.

Zelfvertrouwen ontstaat in het volledig voelen van het lichaam.

Het overstijgen van het pijn en genot principe

Het lichaam heeft een ingebouwd mechanisme van pijn vermijden en genot nastreven. Dit dient om te overleven en werkt tot op een zeker niveau. De beweging die we met de partner inquiry maken is tegengesteld; we zoeken de pijn op en blijven daar enkele minuten met meditatieve aandacht. Door een set vaste vragen te stellen aan de pijn lost de pijn van binnenuit op. Het lichaam weet hoe het zich goed kan voelen en hoe het een volgende stap zet in het leven. Ik zie het als een wonderlijke innerlijke alchemie die ons nooit is uitgelegd.

Bijeffecten.
Het aantal gedachtes neemt drastisch af en gevoelens worden positiever zonder reden van buitenaf. De focus van de aandacht en interesse verplaatst zich vooral naar het nu, waardoor herinneringen en toekomstverbeeldingen afnemen. Er ontstaat een praten vanuit de ervaring in plaats van verhalen over de ervaring. Het verblijven in en het verwoorden van de NU ervaring leidt naar een natuurlijk stromen van de lichamelijke energie en daarmee het zelfhelende vermogen van het lichaam.

Inquiry begint met het vertellen van een verhaal uit het dagelijkse leven. Hoewel gedurende de meditatie het verhaal wegvalt blijf je in het dagelijkse leven gewoon functioneren. Spontane functionele gedachtes en handelingen komen vanzelf voort uit de opgeslagen kennis en ervaring in het lichaam. Emotionele commoties en lijden blijven opkomen. Deze zijn echter van korte duur, omdat de hechting aan een voorkeur verdwijnt tijdens het aanleren van de stappen. Niets wordt meer vastgehouden of gecontroleerd. In dit totaal flexibele ervaren openbaart zich een twijfelloos weten dat jij het Absolute bent.

In de Advaita Vedanta leidt kennis naar de ultieme vrijheid, bij inquiry leidt ervaring naar de ultieme vrijheid

Inquiry brengt wezenlijke verandering en is een gestructureerde manier om tot Zelfrealisatie te komen

Waar het mij om gaat is dat je naast de ontwikkeling van de persoon ook de non duale ervaring kent waar geen groei of probleem aanwezig is. Het heen en weer bewegen van non duale essentie en de persoon geeft een zekere lichtheid in het leven. Deze beweging in bewustzijn wordt ons nauwelijks geleerd in de opvoeding, op school en daarbuiten.

Inquiry is geschikt voor allerlei situaties; zelfhelend vermogen van het lichaam op gang brengen, zelfrealisatie verlichamelijken, je vakkennis aanvullen met de wijsheid van het lichaam, mensen (therapeutisch) beter begeleiden, een ontspannen manier van leven ontwikkelen,  innerlijke kritikus herkennen, echt leren luisteren, te leren praten vanuit je gevoel en niet over je gevoel, vastgelopen situaties in je leven weer in beweging te brengen, je lichaam als leraar of therapeut ervaren, etc.

“Blijf bij je hart”, krijgt door het focusing een concrete betekenis, namelijk; “Blijf bij de lichaamssensaties in het centrum van je lichaam”. Focusing leert je hoe je bij dit centrum kan blijven.

De cursus

Na zes dagdelen en oefenen met medecursisten ben je in staat om een volledige sessie te geven en/of met jezelf te focussen. Een uitgebreid artikel over Focussen met een interview met Eugene Gendlin.

Zorgverleners kunnen deze cursussen vergoed krijgen via PLB uren. Kijk bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn. Je kunt de website herstelgerichtluisteren gebruiken in de communicatie.

Inquiry is omvoelen: een manier om via ongemakkelijkheid naar stilte en geluk te komen.

Ik besteed ook tijd aan

 • ruimte maken (een specifieke focusing stap die je ter aanvulling kunt gebruiken)
 • hoe je de inquiry stappen gebruikt in normale gespreksvoering
 • zelfrealisatie
 • groepsfocussessie (een effectieve/verstilde vorm van satsang zonder vraag en antwoord)
 • circling (contact maken vanuit de felt sense, waarbij de relatie het object van de meditatie is)

Dat wat jij bent doordringt alle lagen van de ervaring.

“Wat afgesplitst wordt, blijft hetzelfde. Wanneer het gevoeld wordt, verandert het. De meeste mensen weten dit niet! Ze denken dat ze zich beter voelen door de negatieve gevoelens niet toe te laten. In tegendeel, dat houdt deze negativiteit statisch, hetzelfde van jaar tot jaar. Enkele momenten van voelen in het lichaam, laat het veranderen. Als er iets slechts of zieks of niet kloppend is in je, laat het dan innerlijk zijn en adem. Dat is de enige manier dat het kan evolueren en veranderen in de vorm die het nodig heeft.”

“Wat waar is, is al het geval. Het erkennen maakt het niet erger. Er niet open over zijn, doet het ook niet weggaan. En omdat het waar is, is het wat er is om mee in interactie te gaan. Iets wat onwaar is, hoeft niet geleefd te worden. Mensen kunnen hanteren wat waar is, want ze verdragen het al.”

“Ervaring is een duizendtallige rijkdom. We denken meer dan we zeggen. We voelen meer dan we kunnen denken. We beleven meer dan we kunnen voelen. En er is nog veel meer.”

“Het proces van verandering voelt goed… Het veranderingsproces dat we ontdekt hebben is natuurlijk voor het lichaam, en het voelt zo ook aan in het lichaam. De ervaring van iets laten opkomen vanuit die plek voelt als een opluchting en tot leven komen.”

“Een felt sense is geen mentale beleving, maar een fysieke. Lichamelijk. Een lichamelijk gewaarzijn van een situatie of persoon of gebeurtenis. Een interne aura – die alles behelst wat je voelt en weet over een gegeven onderwerp op een gegeven tijdstip – omvat dit en communiceert dit aan je in zijn geheel eerder dan detail per detail.”

“Wanneer wat gebeurt niet goed voelt, ‘zoals frisse lucht’, dan is het niet echt therapie wat er plaatsvindt.”

Eugene Gendlin (1926-2017) grondlegger van Focusing

Mensen die focusing gebruiken in hun teachings

Stel hier je vraag