Fundamenteel Welzijn

handleiding voor totaal mens zijn

Fundamenteel WelZijn.

Fundamenteel WelZijn is een praktische handleiding om het volledige menselijk potentieel naar boven te halen. Het bevat de kennis en wijsheid van psychologie, non duale teachings en de wetten van manifestatie. Ik kom er steeds weer achter dat veel dingen volgens bepaalde wetmatigheden bewegen. Door deze wetten te kennen is mijn leven eenvoudig en vol vreugde.

Een belangrijk element in mijn zienswijze is dat “ontwaken en groei” er tegelijkertijd zijn. Wanneer je dit begrijpt valt de criticus weg en is er ruimte voor ontwaken, authentieke levendigheid en volledige expressie/creatie. Er is niets anders te realiseren dan de diepte van “ik”. In de meeste teachings wordt het “ik” gezien als iets van de persoon, maar dat is vanuit mijn perspectief een verwarring. In mijn beleving is er alleen maar “ik”. Vanuit dit “ik” kan ik mijzelf ervaren als onpersoonlijke stilte en tegelijk mijn persoonlijke dromen manifesteren in de wereld. Het is de weg naar volledige expressie en daarmee de weg naar continu ontwaken, langdurige zorgzame relaties, zingeving en energieopbouw. 

1. Ontwaken.

Ontwaken is mijzelf realiseren als “ik” voor(bij) bewustzijn, lichaam, denken en voelen. Dat is een simpel verhaal, dat inzicht is er of is er niet. Weten wat “ik” ben is het ultieme geluk. Het is geen gedachte, gevoel, ervaring of kennis. Het is Kennendheid zelf.

Ontwaken verliep en verloopt in mijn geval via de lichamelijke felt sense en het ontwikkelen van non duale Essenties zoals; liefde, kracht, compassie, leegte, ruimte, aanwezigheid, vreugde, koninklijkheid, etc. Dit is dan ook de manier geworden waarop ik ontwaken overdraag.

Essenties zijn subtiele vormen van bewustzijn die het meest dicht tegen ontwaken liggen. Deze raken in de kindertijd verloren, omdat ze niet gespiegeld worden door onze opvoeders. Ontwaken krijgt geen tot weinig aandacht in onze westerse cultuur. De gevoelens van onprettige leegte die dit kwijtraken van essenties veroorzaakt wordt vervangen door imitaties van geluk zoals; plannen maken, overmatig aanpassen, werken, spullen verzamelen, middelen gebruik, etc. Deze imitaties vertalen zich in een verkramping in het lichaam. Een weg terug naar essentie en ontwaken is in mijn ervaring dan een subtiel fysiek ontspanningsproces. Fundamenteel Welzijn bevat dan ook veel (subtiel) lichaamswerk.

In de ervaring van ontwaken is geen tijd, ruimte of persoon. Er is geen lijden. Deze ervaring is elke seconde toegankelijk, omdat je dit bent. Het enige wat misschien ontbreekt zijn heldere instructies hoe dit direct te zien en er te verblijven.

Groei.

In de identificatie van mijzelf (ik) met het lichaam, denken en voelen ontstaat het perspectief van de persoon. De persoon in de wereld is altijd in groei. De kern van mijn fysieke leven is voortplanten en (over)leven middels het principe van genot nastreven en pijn vermijden. Al mijn dagelijkse handelingen zijn daar op gericht. 

Ik heb drie thema’s onderzocht die bij iedereen een langdurig lijden veroorzaken wanneer deze niet op orde zijn;

2. Energie opbouw.

Het lichaam is een bio energetisch systeem. Het heeft energie nodig om te leven. Wanneer iemand zich in een crisis bevindt is de eerste stap de levensenergie verhogen. Wanneer de energie in het lichaam verhoogd ontstaat er een gevoel van welzijn. De energie verhogen kan op allerlei manieren. Ik gebruik allerlei bio energetisch werk, maar ook innerlijke inquiry, plantmedicijnen en grenzen zetten helpen om het energie niveau op peil te houden. 

3. Langdurige zorgzame relaties ontwikkelen

Relaties betekent in de kern samen werken om als individu en als soort te overleven. Het niet alleen hoeven doen. De impliciete hulpvraag in elke vorm van vriendschap, therapie, coaching, therapie, satsang, etc. is;

“Telt het voor jou, dat ik steeds maar weer, in hetzelfde circeltje ronddraai?”

Langdurige zorgzame relaties kun je ontwikkelen met behulp van vijf aandachtspunten of pijlers die ik in de authenticititcirkel heb uitgewerkt.

4. Zingeving en actie ontwikkelen.

Ik zie zingeving als een primaire impuls om te overleven. Dit gaat meestal over bijdragen aan het geheel. Daarnaast is de ziel voortdurend op zoek naar volwassenheid, de natuurlijke staat van Zijn en Licht. Het wordt innerlijke geleid door een bepaalde intelligentie (vuur, guru-principe). Wanneer deze impuls niet wordt gevolgd ontstaat er een zingevingsprobleem.

“Zingeving komt voort uit verantwoordelijkheid nemen voor wat jij belangrijk vindt in dit moment”

Wat goed werkt is een intentie of een gewenst resultaat kiezen. Door de circel van bewuste keuze, actie, resultaat en correctie actief uit te voeren valt het materiele leven samen met de weg van jouw ziel.  Ik gebruik hiervoor onder andere de Result course van Frank Natale. Een van de betere cursussen die ik ben tegen gekomen op het gebied van manifesteren.

Fundamenteel Welzijn is fysiek.

Mijn ervaring is dat alle problemen zich in het fysieke vertalen, waardoor mijn teaching en beoefening ook vooral fysiek is. Het Inquiry Protocol gebruik ik als basis. Daarnaast zijn er nog een aantal werkvormen ontstaan zoals; authenticiteitcirkel en de resultaten cursus. Ik raad sowieso aan om allerlei werkvormen en teachings door elkaar te gebruiken. Mijn ervaring is dat er zo een totaal overzicht ontstaat. De innerlijke leraar maakt jouw eigen teaching. Fundamenteel Welzijn is een van de teachings die je helpen om een goed leven te leiden.

Ontwaking en groei zijn er tegelijkertijd en altijd in het moment

Mens-zijn is ervaren.

In dit ervaren is er een voortdurend proces van expressie, experimenteren, integreren, transformeren en uiteindelijk de fysieke dood. Het is een spel van perspectieven en dimensies. Niemand weet waar de ontwikkeling van de mensheid en het universum heen beweegt. Fundamenteel Welzijn is ook een zich oneindig ontwikkelende teaching waarbij het ontwikkelen van authenticiteit en schaduwwerk belangrijke aspecten zijn.

Persoon van Essentie (de ontwaakte persoon).

De synthese van ontwaken en groei ligt voor mij in het begrip de Persoon van Essentie. In elke beschrijving ligt het gevaar van een ideaalbeeld, maar ik wil er toch wat woorden aan geven zodat er een richting van ontwikkeling is. Ik zie een eenvoudig persoon die volledig in de wereld staat en er tegelijkertijd van onthecht is. Stilte en aanwezigheid zijn veel aanwezig in de ervaring en van daaruit ontstaan (onschuldige) impulsen. Hij of zij is meestal fysiek soepel en bewegelijk, in staat tot intimiteit en authentiek. Hij of zij ervaart zichzelf naast de persoon (lichaam, denken en voelen) als iets wat vooraf gaat aan elk ervaren en bewustzijn zelf. Ik kan het God, IK of het Absolute noemen, maar het is in werkelijkheid niet met woorden of gevoelens te bevatten.

Ik ben intiem persoonlijk en oneindige ruimte

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht

Ferry Maidman met Liefde & Plezier

Stel hier je vraag