Zelfstudie van het enneagram

Zelfstudie van het enneagram

Enneagram Het enneagram is een plattegrond van de geest. Het helpt je om persoonlijke structuren te herkennen en er vrijer van te worden. Deze ruimte helpt om jezelf te realiseren. Boeken over enneagram van Sandra Maitri en A.H. Almaas. Het moeilijkst is om je type te...
Spirituele Dimensie van het Enneagram

Spirituele Dimensie van het Enneagram

Het enneagram zoals ik het gebruik is een psychologisch model. Essentie is een ervaring van eenheid of heel zijn. In het enneagram model worden negen percepties van eenheid of heelheid onderscheiden. Elk mens wordt met een gevoeligheid voor een bepaalde...
Stel hier je vraag