Verlangen is een vorm van non dualiteit. Net als de persoonlijkheid, het ego en de ik gedachte is het aanwezig. Een verlangen kan voortkomen uit een te kort en uit compleetheid. Het maakt niet zo veel uit, de kern van verlangen is een krachtige, volle levendige energie. Dit is goed te ervaren wanneer de gerichtheid van de objecten losgelaten wordt en het pure verlangen innerlijk ervaren wordt. De claimende angel uit het verlangen halen. Wanneer ik daar even de tijd voor neem brengt verlangen mij in een diepe volheid en de mysterie van het leven. Een innerlijke ervaring vol beweging, onveranderlijke stilte en oneindige verdieping.

Het niet mogen voelen van verlangen kan stagnatie in het proces van Zelfrealisatie brengen, omdat het simpelweg een deel van het geheel is. Het najagen van de objecten van verlangen is wat anders. Dat is niet perse nodig. Het ligt er maar aan waar jij zit in jouw proces. Het kan zijn dat het voor jou op dit moment juist belangrijk is om je verlangens helemaal uit te leven. Vroeg of laat komt iedereen echter tot de conclusie dat het vervullen van verlangens leeg is. Lijden ontstaat wanneer je een probleem hebt met het niet vervuld krijgen van een verlangen. Het niet vervuld krijgen op zichzelf is geen probleem. Het brengt misschien een korte frustratie.

Bio energetisch is een verlangen een energieopbouw in het lichaam, wat zich vertaalt in een lichamelijk uitreiken naar een object. Wanneer het object van verlangen wordt gegrepen dan vindt er een ontlading van het lichaam plaats wat aanvoelt als genot. Het is dus ook mogelijk om met de aandacht bij deze energieopbouw te blijven zonder uit te reiken naar het object. Dit geeft een innerlijk gevoel van compleetheid en extase. Er zit een enorme energie in verlangen. Deze energie kan ook erotisch worden dan kom je in de tantra en intimiteit terecht. Veel van ons verlangen heeft te maken met anderen en daarmee met afhankelijkheid. Verlangen en afhankelijkheid gaan hand in hand.

Misschien is de ontwikkeling van verlangen van claimende liefde naar gevende liefde. Kun je jezelf een gevend verlangen voorstellen? Wanneer de energie van verlangen in zijn pure vorm ervaren wordt ontstaat er eerder een geven dan een nemen.

Spelen met energie.
Stel je voelt eenzaamheid en er is een concreet verlangen naar een bepaald persoon. Dit zou je kunnen labelen als een verlangen vanuit een gemis of te kort. Ergens zit er een streven in naar heel worden. Neem de projectie van de claimende liefde het lichaam in en ervaar het pure verlangen. Als het goed is kun je dan een frisse, genietende, opwindende energie voelen. Dit kan zelfs uitlopen naar een gevoel van extase. De persoon waarnaar je verlangt is hier overbodig. Er ontstaat een gevoel van compleetheid en volheid. Nu kun je van hieruit alsnog een toenadering zoeken naar de betreffende persoon en nu vanuit vrijheid. Het streven naar een bepaald resultaat van de toenadering kan losgelaten worden en er ontstaat een meer open en gevende essentie. Het contact zelf en de uitwisseling is de hoofdzaak. De claimende liefde is in korte tijd veranderd naar een gevende kwaliteit.

Inquiry oefeningen;

Er is liefde voor het spirituele en het fysieke leven.
1.Hoe ervaar je jouw liefde voor spirituele het spirituele/non duale leven?
2.Hoe ervaar je jouw liefde voor het dagelijkse duale leven?
3.Hoe ervaar je de relatie tussen deze twee liefdes?

Er zijn diepe overtuigingen dat verlangens niet samengaan met non dualiteit.
1.Hoe ervaar jij de relatie tussen de non duale wereld en de fysieke wereld?
2.Wat zijn jouw dualistische overtuigingen (ik en mijn geest, ik en aanwezigheid, ik en jij)?
3.Zijn deze werelden te verenigen?

Welke gedachtes en lichamelijke sensaties ervaar je wanneer je deze vragen innerlijk volgt? Elk antwoord is goed. Het gaat om jouw specifieke beleving. Dat is inquiry.

De kern van een verlangen is een zuivere frisse en intense energie. De energie zelf is aanwezig en compleet. Verlangen heeft een essentie van passionele liefde in zich. Bewustzijn of non dualiteit is niet doods of alleen maar stil. Het is ook vol seksualiteit, creativiteit en leven.

Kun je ervaren dat een leven vol verlangen non duaal kan zijn? Non dualiteit heeft vele belevingsvormen. Het kan aanvoelen als een transparante lichaamloze eenheid, een eenvoudige lichamelijke ervaring van compleetheid, een ervaring van ruimte met een lichaam vol verlangen, een perfecte ontvouwende beweging, dat alles uit een warme versmeltende substantie liefde bestaat, een heldere nu-heid, een ervaring van verbonden delen, etc.

Dialectische inquiry.
Spiritualiteit is vaak een innerlijke aangelegenheid. Het meeste lijden komt echter voort uit geen of onprettig contact hebben met anderen. Er zijn ook manieren van inquiry die je met anderen kan doen om jezelf beter te leren kennen. Op deze website staat ook ergens een oefening die crossing the bridge heet of couples dialogue.

Dialectische inquiry is ook een vorm van samen onderzoeken. Hier gaat het erom dat je in het moment naar elkaar uitspreekt wat je denkt en voelt in contact. Het gaat over empathy, afstemmen en samen zijn. Dit is een leuke en spannende manier van in contact zijn. Neem eens twintig minuten de tijd om samen te onderzoeken wat er gebeurt in het contact.

 

 

Stel hier je vraag