fbpx

Het uitvoeren van je karma hoort erbij

Elk mens heeft een bepaalt karma, patronenstelsel of blauwdruk wat geleefd dient te worden. Dit ontvouwt zich vanzelf. Door angst (voor afwijzing of door trauma) wordt dit levensproces belemmert. Verlangens helpen om je in beweging te krijgen. Verlangens zijn niet slecht. Het is zeker goed om naar de leegte te kijken waar ze vandaan komen, maar het niet volgen van verlangens is verstikkend en doods.

Ik zie het hebben en volgen van verlangens als een spel. Ik hoef niet perse een resultaat, het gaat meer om het uitstrekken en bewegen op zich. Het leven, het universum is voortdurend in beweging en op weg naar een volgende situatie. De achtergrond is onveranderlijk ruim en stil. Het is die tweeledigheid, die paradox wat alles heel maakt.

Zie het leven als en film en jij bent de acteur. Soms zit je in een goede film en soms in een slechte film. De vraag is steeds aanvaard je de rol in deze film en doe je mee. Niet meedoen is pijnlijker dan wel meedoen. Het niet meedoen lijkt soms minder pijnlijk, maar uiteindelijk kom je in een angstige verlamming die niets oplevert. Zie je persoonlijke leven als karma yoga.

Zelfrealisatie is alles; een goed leven als persoon in een wereld en het besef dat alles illusie is. Beiden versterken elkaar.

Het verband met de techniek focussen is dat je lichaam en je identiteit bestaan uit de interactie met het geheel. Het is in eenheid en alles komt voort uit deze eenheid. De techniek focussen vergroot de ervaring en gevoeligheid van deze eenheid. Het is een praktische techniek om werkelijk het leven te laten ontstaan uit niet weten en niet doen. Door contact te hebben met het hele lichaam en te ervaren dat alles vanzelf gaat ontstaat er vertrouwen en hoop. Dit zijn menselijke gevoelens die helpen om je over te geven aan iets dat groter is. De techniek maakt je bewust van een gezonde afstand tot het ervaren. Niet te dichtbij en niet te ver weg. In de vertraging van het bewustzijn wordt het onveranderlijke van waaruit wordt gezien ook helder.

Wanneer de shift eenmaal is gemaakt dat jij voorbij het menselijke bewustzijn bent bemoei je je niet meer met je persoonlijke leven. De angsten nemen af, omdat er geen eigen belang meer is. Er is een besef dat alles vanzelf gaat en perfect is zoals het is met alle drama en extase. Er is een zekere afstand tot het ervaren en een vereenzelviging met de ruimte waarin alles plaatsvindt. Beiden zie je als jezelf. Het is een geheel dat zich elke seconde voordoet.

 

Share This
Stel hier je vraag