Jij bent bewustzijn wat zichzelf ervaart door een lichaam met denken en voelen

In mijn ervaring is de hoogste realisatie de Persoon van Zijn. Dit is een eenvoudig persoon zonder identiteitsgrenzen. Een persoon die volledig in de wereld staat en er tegelijk van onthecht is. De realisatie van het Absolute dringt door in elke gedachte, gevoel en handeling. De Persoon van Zijn is open in contact met anderen en het leven. Er is geen splitsing tussen het non duale en het duale van ego, lichaam, anderen, de wereld en bewustzijn.

Kan jij persoonlijk en onbegrensd zijn?

Er is geen splitsing in het ervaren van de behoefte aan langdurige zorgzame relaties, geld verdienen voor levensonderhoud, verblijven als Bewustzijn/Liefde, ego zwakte en non duale extase. Elke perceptie klopt.

Alles krijgt ruimte, omdat alles ruimte is

Het is in mijn ervaring belangrijk om op mentaal nivo de verschillende lagen van perceptie te herkennen, zodat de verschillende wetmatigheden niet door elkaar gehaald worden. In de natuurlijke stroom waarin niets begrepen hoeft te worden speelt dit probleem van verwarring niet.

In elk lichaam huist deze zuiver verlichte Persoon van Zijn. Dit kun je direct ervaren. Het is een heldere aanwezigheid met een intiem gevoel van eigenheid. Het is transparant en daarom misschien moeilijk te herkennen of te ervaren in eerste instantie. Deze persoon is gemaakt van essentie en is doordrongen van onpersoonlijke diepte. Het Absolute zou je kunnen zeggen. Ik noem het IK ben ik. Het onpersoonlijke bewustzijn is tegelijkertijd intiem persoonlijk.

In elk lichaam is er iemand met een dergelijke diepte. Wanneer deze persoonlijke essentie niet gekend wordt zijn de verlangens van deze persoon meestal niet helder. Door opvoeding en maatschappij worden allerlei liefdevolle stromende essenties geblokkeerd en ontstaat er terughoudendheid en een zekere levenloosheid in de persoon. De Persoon van Zijn is vol leven, meningen en voorkeuren. Er is alleen geen overmatige gehechtheid en  lading.

Een persoon die zich in het lichaam realiseert dat hij of zij bewustzijn is voelt zich levendig, fris, ontvouwend, verbonden met alles en tegelijk doorzichtig en onveranderlijk. Moeilijk te verwoorden.

Wat staat er tussen jou en de Persoon van Zijn in? Dat zijn altijd concepten. In het zien en ervaren ontstaat de vrijheid vanzelf. Belangrijk is dat er ook een lichamelijk ervaren is. Het lichaam, denken en voelen wat altijd beweegt.  Het is eindeloos. Zien, aanvaarden, dragen en volledig tot je nemen is de verandering naar vrijheid. En daar hoef je niets voor te doen. Ontspannen is genoeg en dat is in feite ook een niet doen. De Persoon van Zijn is vrij en voortdurend in proces met anderen, de omgeving en het universum. Als deze beweging stroomt in de onveranderlijke leegte.

Dit is wat er naar bovenkomt in de Authenticiteitcirkels en het Focussen naar Essentie.

Stel hier je vraag