Er is geen persoon

Dit perspectief heeft te maken met de lading die er is rondom het lichaam, denken en voelen. Wanneer jij, als energie of als het Absolute gehecht en daarmee verkrampt raakt is er een gevoel van afgescheidenheid en persoon. Wanneer deze hechting of verkramping stopt is er een vloeiende stroom van het lichaam, denken voelen met de omgeving. Alles is een geheel en vloeit.

Er is een persoon

Dit perspectief is net zo vrij als het perspectief dat er is geen persoon is. Ik zie het persoonlijke vanuit deze visie als alle sensaties, gedachtes en gedrag in eenheid met de omgeving. Wanneer alles vloeit is er een persoon in voortdurend contact met het geheel. Voor mij is dat hetzelfde als er is geen persoon.

Beide perspectieven zoals ik het hier beschrijf verwijzen naar de spanning en de lading die er ontbreekt. Wanneer er een investeren is in het beter krijgen van dit moment dan is er een lading in de persoon.

Laat het streven naar iets anders los en de persoon is weg of vrij. Wat overblijft is ervaren. Dat is eenheid.

Er is geen keuze

Er is geen keuze betekent dat alles vanzelf gaat. Zo ervaar ik het leven ook. Ik ervaar mezelf als ruimte en het lichaam, denken en voelen bewegen zich in overeenstemming met de concepten die het heeft geinternaliseerd. Dat gaat helemaal vanzelf. Het is een mechanisch iets.

Er is keuze

Ook deze woordkeuze betekent niet dat er een afgescheiden persoon is die kiest. Er gebeuren keuzes door de concepten die het lichaam, denken en voelen heeft geinternaliseerd. Een nieuwe ervaring geeft een nieuwe imprint en geeft daarmee een nieuwe keuze mogelijkheid.

Betekenis, hoop, zingeving, verantwoordelijkheid en andere beloftes

Er is geen betekenis, hoop en zingeving. Voor het ideaal denken wat voortkomt uit genot nastreven en pijn vermijden geeft dat een machteloos en hopeloos gevoel. Daarmee zijn, al het streven opgeven en ontspannen is vrijheid. Er is geen betere ervaring dan NU.

Het lichaam wil overleven en doet dit door genot na te streven en pijn te vermijden. Een ander essentieel verlangen van het lichaam om te overleven is het verlangen naar langdurige zorgzame relaties (in het moment).

Vanuit deze lichamelijke wetten heeft de persoon slechts twee soorten problemen;
1.Ik heb iets niet en ik wil het hebben.
2.Ik heb iets en ik wil het niet.

Er is een derde optie; je wil wat je hebt en je hebt wat je wil. Dit inzicht kan leiden naar bevrijding zonder dat er iets in je dagelijkse leven verandert. Het streven naar iets anders houdt op en er is alleen de ervaring van NU.

In de Authenticiteitcirkel en de Felt Sense Meditatie is het mijn bedoeling om je te laten ervaren dat alles vanzelf gaat. Daar tegen alles JA te zeggen in het moment is er geen zoeken en geen probleem. Zodra je de hechting aan een voorkeur of een ideaalbeeld opgeeft is alles zoals het is. Zo is het nu al.

 

 

Stel hier je vraag