Zelfrealisatie is iets eenvoudigs en heeft niets te maken met jarenlange meditatie, mystieke eenheidservaringen, paranormale gaven, extase, gedachteloosheid, het opgeven van verlangens, compassie, spiritueel leraren, natuur, yoga, vegetarisch eten of stoppen met roken.

Zelfrealisatie is weten ‘wat jij bent’ en dat kan in een fractie van een seconde, want je bent al wat je bent.

‘Wat jij bent’ kan omschreven worden met woorden als; bewustzijn, ruimte, god, oneindigheid, stilte, onkenbare, het absolute, het hart, etc.

Enkelvoudige Aanwezigheid (Ik ben)  is ‘er zijn’ zonder een mentale inhoud of reflectie. Het brandpunt van de aandacht ligt in het bewustzijn zelf. Het is enkelvoudig, simpel, uniek, onveranderlijk en toch elk moment fris. Het is een heldere intense ervaring van aanwezigheid, terwijl het niet in woorden is uit te leggen. Ik ben  is ook te omschrijven als een scherp omlijnde aanwezigheid zonder grenzen. Een ervaring van zuiver bewustzijn. Dit is het beginpunt van Zelfrealisatie. Dit is de deur naar het onkenbare wat zich oneindig verdiept.

Zelfrealisatie kan in het lichaam worden ervaren als vrijheid, lichtheid, verrukking en/of vreugde, omdat alle verlangens bevredigd zijn. Enkelvoudige aandacht voor Bewustzijn is alles bevredigend.  Er is een gevoel van opwinding, speelsheid en avontuur. Vol verlangen van het leven te genieten. Je kan je als één en al liefde voelen, onoverwinnelijk, één en al weten en kracht.

Het feit dat je ‘er bent’ en ‘bewust bent’ is zo vanzelfsprekend dat weinig mensen dit onderzoeken. Waarom zou je? Het is toch helder, ‘ik ben er’. De reden waarom je het zou moeten doen is dat dit onderzoek subtiele lagen in het ‘zijn’ onthult die in een werkelijk geluk resulteren wat geen enkel object buiten jouzelf nodig heeft. Je wordt voor jouw geluk geheel zelfvoorzienend. Je komt tot de ontdekking dat jij het geluk zelf bent.

Om je zelf te realiseren is het nodig om gericht aandacht te besteden aan de vraag ‘wie of wat ben ik?’ Deze vraag is het begin van een innerlijke zoektocht die uiteindelijk stopt met het besef ‘wat je bent’. Dit besef wordt ook wel ‘zelfrealisatie’ genoemd en is een frisse staat van zijn. Hoewel je door dit besef weet dat je geen ‘persoon’ bent verloopt het leven op een natuurlijke manier via het lichaam en de geest.

Door de aandacht in het lichaam te brengen en het bewustzijn te onderzoeken wordt het gevoelsconcept ‘ik ben een persoon’ doorzien en ontspant het lichaam en geestmechanisme. Dit is een voelbaar fysiek proces. In deze ontspanning verdwijnt uiteindelijk de lading van ‘een persoon zijn’. De aandacht kan dan rusten in het moment zonder een rol, doel of wereldbeeld te verbeelden Dit is enkelvoudige aanwezigheid. De beweging naar een enkelvoudige aanwezigheid gebeurt Uelk momentU door het lichaam, denken en voelen heen. Het beeld van de persoon wordt elk moment geboren  en ‘dat wat ik ben’ is onveranderlijk. Dit voortdurende besef is Zelfrealisatie en jij zult twijfelloos ‘weten’ wanneer het zo ver is. 

Stel hier je vraag