Het hele Zelfrealisatie verhaal kun je puur technisch of logisch benaderen. Bewustzijn is de fundamentele bouwstof van alles. Dat is eenvoudig en nu te realiseren. Het lichaam is een solide vorm van bewustzijn en werkt als een informatie verwerk proces met als hoofddoel overleven. Wanneer het lichaam ontspant ontstaan er zogenaamde spirituele ervaringen zoals een gevoel van eenheid, genieten van eenvoud, vrede, kracht, sereniteit, een gevoel van bewogen worden door een goddelijke kracht, etc.

Er is niets zweverigs aan Zelfrealisatie, verlichting, spiritualiteit of geluk. Het is een steeds verder ontspannen van het lichaam door de aandacht te focussen op bewustzijn (ik ben). Zelfs dit focussen op bewustzijn is een ontspannen in dit moment. Om te verblijven als bewustzijn heb je geen enkele beoefening nodig.

Wanneer het lichaam en de aandacht ontspant is het niet meer bezig met overleven of een andere agenda. Het gevolg is dat de lading uit de conceptuele belevingswereld van de persoon verdwijnt. Alles wordt licht en aanwezigheid. Alles gaat vanzelf. De perceptie verandert van oorlog en competitie naar vrede en relatie (in elkaar investeren).

Richt je aandacht op enkelvoudige aanwezigheid (ik ben, bewustzijn) in dit moment en alles wordt helder.

Stel hier je vraag