Zelfrealisatie is de verwerkelijking van de gedachte dat je het Absolute bent.

De eerste instructie is; verblijf zo veel als mogelijk in de conceptloze aanwezigheid (ik ben) en alles wordt helder. Dit is naar mijn mening een lichamelijke oefening. Deze heb ik vormgegeven in Focussen naar Essentie.

Belangrijke informatie is; ik ben is de eerste zichtbare reflexie vanuit het Absolute.

Wanneer je in de tijdloze ik ben verblijft zijn er geen vragen en geen problemen. Deze ervaring is prettig en niet het Absolute. Op een gegeven moment ontstaat de twijfelloze verwerkelijk van het Absolute. Hier stopt het zoeken volledig. De ervaring lijkt het meest op jezelf ervaren als niets. Er is geen enkele identificatie en dat wat je bent ligt voorbij elke ervaring.

Als je een gedachte, een ervaring of een ideaalbeeld als absoluut neemt is er dualiteit en tegenstrijdigheid. Alleen jij bent het Absolute.

De tweede instructie is; ervaar jezelf als alles. Het is mogelijk jezelf subtiel te ervaren als alles. Van puurheid tot oorlog, van lichaam tot lucht. Jezelf ervaren als alles is net iets anders als je openstellen voor alles. In jezelf openstellen voor alles is er iemand die iets doet. Wanneer je jezelf als alles ervaart is er al-leen.

In de Authenticiteitcirkel leer je eerst te luisteren naar jezelf en de anderen. In het steeds subtieler luisteren word je jezelf ook gewaar van jezelf als stilte. Dit wordt weerspiegeld in de groep door lange stiltes in verbondenheid. De mensen in de groep en jij zijn perfect zoals ze zijn. Er wordt niet gecoached of ingegrepen. Tegelijk drukt iedereen zich uit in de stroom van het moment.

Focussen naar Essentie en Authenticiteitcirkel zijn beide beoefeningen waarin je in de kern niets doet en elke vorm van vechten opgeeft.

Stel hier je vraag