Totale transparantie van de geest is bedreigend voor elk patroon, elke strategie en elke vermijding van de waarheid. Puur bewustzijn is onoverwinnelijk en neutraal. De bron van bewustzijn is Absoluut en jij bent Dat! Wat is Dat? Dat gaat voorbij aan ervaring, het is in zekere zin niet in dit leven te vinden. Je zult het kennen als kennendheid. Het pure onzichtbare kennen dat in elke ervaring doordringt. Dat is wat je werkelijk bent. Wil je dat weten?

Alleen wanneer je vastberaden bent zal het helder worden. Deze vastberadenheid wordt je gegeven, dat gaat buiten jou om. Je hebt het of je hebt het niet. Het is de drive van bewustzijn om zichzelf te kennen. Het instrument is de vraag; Wie ben ik? Volg dit Ik en je zal verbaasd zijn over de antwoorden die je vind.

Er is een eindpunt…..

Stel hier je vraag