Als er een pad bestaat dan ligt dat voor mij in werk en gezin. Naast de voortdurende realisatie wat ik ben gaat mijn aandacht voornamelijk uit naar hoe ik in eenvoud en verbinding mijn werk en gezin tot dienst ben. Dit is een cyclus van meditatie, komen tot diepere gevoelens van essentie, deze toepassen in het dagelijkse leven, leren van fouten en ontspannen doorlopen. Mijn werk, gezin en directe omgeving beleef ik als mijn spirituele gemeenschap. Dit is elke dag voor verbetering vatbaar en ik heb daar een rol en ambitie in. De ambitie komt voort uit een gevoel van verantwoordelijkheid en medeleven. Dit komt weer voort uit een simpele conceptloze aanwezigheid.

Mijn werk bestaat op dit moment uit het coördineren van een team van 16 mensen in de zorg van 110 dak en thuisloze mensen. In deze tijd van verzakelijking is dat een leuke uitdaging. Hoe kunnen we hetzelfde werk doen met minder geld. Dat kan wanneer je de werkprocessen aanscherpt en daarmee de aandacht van mensen. Werken is  meditatie en mezelf leren kennen. Het is een vorm van dienstbaarheid en karma yoga.

Een organisatievisie hoort inspirerend zijn. Mijn rol is om mensen en processen te doorzien en doelgericht verhalen te vertellen om de organisatievisie vorm te geven op afdeling en persoonlijk niveau. Perceptie en context hebben een grote invloed op iemands manier van denken, handelen en voelen. Zodra het doel duidelijk is kunnen we werken aan de inhoud en de vorm.

Ik heb de overtuiging dat in een team altijd genoeg kennis en vaardigheid is om een bepaalde taak goed te volbrengen. Daarvoor is het noodzakelijk om alle potentie uit een bepaalde groep mensen te halen. Mijn manier is het samen zoeken van krachten en die versterken. Vaak gebeurt het juist andersom, iemands te korten uitlichten en deze proberen te verbeteren. Mijn ervaring is dat het verbeteren van krachten veel efficiënter en leuker is. Dat is wel even wennen, omdat het laten liggen van verbeterpunten onnatuurlijk aanvoelt, maar wanneer je eenmaal de omslag hebt gemaakt komt alles in een positieve motivatie.

Mijn essentie is ´samen doordringen in liefde´. Hoe kunnen we samen iets moois neerzetten. Je bent meer op je werk bent dan thuis, dan kun er beter iets moois maken en een fijne tijd hebben met elkaar. Vriendschap en een goede relatie met elkaar hebben is de basis voor goed werk en persoonlijke ontwikkeling. Dat wordt vaak vergeten.

Natuurlijk heb ik net als iedereen niet altijd zin om te werken. Dat is dan weer een oefening in ´blijven staan´ en ´aanwezigheid´. In het geen zin hebben mijn taken goed uitvoeren. Voorbij mijn persoonlijke voorkeuren gaan. Zo zie ik alles als een vorm van zelfherinnering. Zelfherinnering is steeds weer focussen op je ware natuur. Alles kan gebruikt worden als een versterking van essentie en een beter leven. De kern van de menselijke geest is onverwoestbaar en vreugdevol. Pijn en lijden zijn daarbij een onlosmakelijk aspect. Het omgaan met lijden en zijn met ´wat is´ is dan ook een belangrijk onderdeel van een spirituele houding. De houding zou ik omschrijven als ´vriendelijk en zacht´ ten aan zien van pijn en lijden. Het is net als in meditatie, de aandacht is in het begin gericht op de adem en die is niet te los (want dan drijf je weg in verhalen) en niet te strak (want dat brengt lichamelijke verkramping).

Ander werk wat ik doe is het overbrengen van mijn inzichten op bewustzijnsgebied. Wanneer er iemand is die een diep verlangen heeft om door te dringen tot ´wat hij of zij werkelijk is´ begeleid ik dat proces graag. Het is dankbaar werk wat ik net als alles voortdurend verbeter en essentieel maak. Ik heb inmiddels de vaardigheid en techniek om iemand in drie maanden stevig te vestigen in de conceptloze ´ik ben´ en tegelijk het denken en handelen in het dagelijkse leven te versterken.

Het gezin is ook een complex geheel. Het is een bedrijfsvoering waar geld binnenkomt en uit gaat, het is een eindeloze huishouding, er zijn lange termijn doelen en liefdevolle verbindingen die elke dag aandacht vragen. Ik heb op dit gebied meer vragen dan antwoorden. Hoe voed ik mijn kinderen op zodat ze kunnen overleven in een wereld waarvan ik nog niet eens de contouren kan zien? Hoe ben ik er voor mijn vrouw? Hoe houd ik mijn aandacht goed verdeeld over mijn huishoudelijke taken en andere verlangens?

Het leven is complex en het vereenvoudigen van de dingen draagt in mijn ervaring bij aan oplossingen en geluk. De eenvoud ligt voor mij in de voortdurende afstemming op innerlijke kracht en helderheid. Dat is de basis en voeding voor mijn dagelijkse handelen. Dit doe ik door de aandacht steeds weer terug te brengen naar de ademhaling en de realisatie dat ik ´bewustzijn´ ben. Vanuit deze leegte en potentie ontstaan mijn inzichten en handelingen in het dagelijkse leven.

Stel hier je vraag