Welkom bij Focussen naar Essentie.

Focussen naar Essentie 2019.
Dinsdagavond 19.00 – 21.30; 10 en 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november
Vrijdagmorgen 9.30 – 12.00; 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november

Prijs: 250 euro  inclusief reader (kan in termijnen)
Waar: Dirk Wittehof 15, Amsterdam.
Tel: 0651912693
Aanmelden: door 100 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv Ferry Maidman.

Individueel per Skype en/of face to face : 400 euro inclusief reader (kan in termijnen). Sessies worden ook gedaan door Yashodara Landvreugd.
Tijd en dag: 6 avonden naar keuze van 19.00 – 21.00

Focussen naar Essentie zoals ik het gebruik bestaat uit 10 aan te leren stappen. In eerste instantie is het vooral oefenen en stoeien met de stappen. Wanneer je de stappen beheerst wordt het een niet doen en krijg je de ervaring dat alles vanzelf gaat. Er ontstaat helderheid over de wisselwerking van non dualiteit en het persoonlijke.

Wist je dat ze in psychotherapie al in de eerste sessie kunnen zien of het zal slagen? Wanneer iemand geen reflectie maakt met lijflijke sensaties zal er geen wezenlijke verandering plaatsvinden. Het denken blijft dan in een gesloten systeem ronddraaien. Dit geldt ook voor meditatie en ander lichaamswerk.

Lichaamsbewustzijn is aan te leren met Focussen en is de bron van herstel en genezing.

Focussen naar Essentie is een bewerking van de vaardigheid Focussen van Eugene Gendlin en wat mij betreft geniaal in zijn eenvoud. Je leert het in zes dagdelen en het werkt! Met de vaardigheid Focussen en Essentie leer je onder andere hoe je (onprettige) lichamelijke sensaties verandert naar een non duale of eenheidservaring zoals; ruimte, aanwezigheid, leegte, versmeltende liefde, kennendheid, etc. Dit duurt gemiddeld twintig minuten.

Na het volgen van de cursus kun je zelfstandig met iemand een complete focussessie doen.

Door pijn toe te laten en een paar minuten te verdragen ontstaat er paradoxaal genoeg innerlijke bevrijding. Het is ook een praktische vorm van meditatie en stressmanagement. Je hoeft alleen de stappen van het proces te kennen en te oefenen. Iedereen kan het.

Onzekerheid komt voort uit een gesloten denksysteem en de weerstand tegen onprettige lichamelijke sensaties. Zelfvertrouwen is het zelfde als volledig het lichaam voelen en/of in non duale essentie verblijven.

De belangrijkste ontdekking in het leven is dat je essentie natuur niet de grenzen en doelen van het lichaam volgt

Zorgverleners kunnen deze cursussen vergoed krijgen via PLB uren. Kijk bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn. Je kunt de website  herstelgerichtluisteren gebruiken in de communicatie.

Focussen brengt wezenlijke verandering. Focussen is een gestructureerde manier om tot Zelfrealisatie te komen

What is split off, not felt, remains the same. When it is felt, it changes. Most people don’t know this. They think that by not permitting the feeling of their negative ways they make themselves good. On the contrary, that keeps these negatives static, the same from year to year. A few moments of feeling it in your body allows it to change. If there is in you something bad or sick or unsound, let it inwardly be, and breathe. That’s the only way it can evolve and change into the form it needs.

Eugene Gendlin (1926-2017) grondlegger van Focussen.

Doorlopende groepen.
Je kunt elk moment starten. Laat me weten wanneer je een verlangen hebt om het focussen te leren.

Je betaalt twee honderd vijftig euro en voor dat bedrag kun je doorgaan totdat jij het gevoel hebt dat je het focussen beheerst. Er is geen limiet aan de lessen. Een uitgebreid artikel over Focussen met een interview met Eugene Gendlin.

Er is ook een meer op hulpverleningsorganisaties gerichte website van mij waarbij het LichaamFocussen heet.
 
De cursus.
Elk mens kent pijn en lijden. Met de vaardigheid Focussen kun je deze onprettige sensaties omvoelen naar ontspanning, essentie en Zelfrealisatie. Na zes dagdelen les ben je in staat om een volledige focussessie te geven en/of met jezelf te focussen. Je krijgt een cursusboek met uitgebreide theorie. Een bijkomend doel in mijn manier van lesgeven is (non duale) essentie ervaren. Dit is een aanvulling op het standaard focusproces wat is ontstaan door mijn liefde voor zelfrealisatie. Ik heb voor deze toepassing een gratis instructieboekje geschreven.

Waar het mij om gaat is dat je naast de ontwikkeling van de persoon ook de non duale ervaring kent waar geen groei of probleem aanwezig is. Het heen en weer bewegen van non duale essentie en de persoon geeft een zekere lichtheid in het leven. Deze beweging in bewustzijn wordt ons nauwelijks geleerd in de opvoeding, op school en daarbuiten.

Focussen is geschikt voor allerlei situaties; zelfhelend vermogen van het lichaam op gang brengen, zelfrealisatie verlichamelijken, je vakkennis aanvullen met de wijsheid van het lichaam, mensen (therapeutisch) beter begeleiden, een ontspannen manier van leven ontwikkelen,  innerlijke kritikus herkennen, echt leren luisteren, te leren praten vanuit je gevoel en niet over je gevoel, vastgelopen situaties in je leven weer in beweging te brengen, je lichaam als leraar of therapeut ervaren, etc.

“Blijf bij je hart”, krijgt door het focussen een concrete betekenis, namelijk; “Blijf bij de lichaamssensaties in het centrum van je lichaam”.

Focussen.
De techniek focussen vertrouwt de nog niet gevormde betekenis in het lichaam, waardoor er wezenlijke nieuwe veranderingen ontstaan. Focussen is een vaardigheid en is aan te leren. De techniek is ontstaan door het bestuderen van het bewustwordingsproces tijdens psychoanalyse. Het lichaam bevat alle informatie die een persoon nodig heeft om gelukkig te zijn en keuzes te maken.

In mijn ervaring zijn er vier belangrijke factoren die wezenlijke verandering brengen in iemands leven;
1.lichamelijke ontspanning (focussen activeert het parasympatische zenuwstelsel)
2.lichaamsbewustzijn (het lichaam voelen geeft vertrouwen)
3.een empathische relatie met een ander
4.een juiste afstand tussen dat wat ervaart en dat wat ervaren wordt

Wanneer je niet goed omgaat met lijden kan er afkeer ontstaan en dat is gevaarlijk voor iedereen

Bovengenoemde factoren zijn de kern van de vaardigheid focussen. Bij het focussen is er een luisteraar en een focusser. Je kunt deze twee rollen ook in jezelf vinden en ontwikkelen. Ik raad aan het eerst in tweetallen te leren. Alleen focussen is in het begin moeilijk.

De rol van de luisteraar is onder andere empathisch aanwezig zijn. Empathie is meevoelen met de ander, zonder er in te verdwijnen. Een erbij zijn. De rol van de luisteraar is in het begin lastig, omdat je je innerlijke wereld en neiging tot oplossen tijdelijk opzij dient te zetten. Dit is een actief niets doen. Je bent helemaal in dienst van de focusser.

De rol van de focusser is het gericht aandacht geven aan een vaag gevoel in het lichaam (felt sense) wat past bij een thema. Door dit vage gevoel te onderzoeken en te volgen komt er nieuwe informatie uit het lichaam in het bewustzijn. Dit vergroot het zelfinzicht en het vertrouwen dat het lichaam zelf de volgende stap in het leven kan aangeven (felt shift).

Tijdens de cursus leer je de focus stappen systematisch toepassen. Focussen is omvoelen: een manier om via ongemakkelijkheid naar stilte en geluk te komen.

Dat wat jij bent doordringt alle lagen van de ervaring. 

Ik besteed ook tijd aan;
5.ruimte maken (een specifieke focusstap die je ter aanvulling kunt gebruiken)
6.ervaren van essentie en zelfrealisatie (structuur van bewustzijn)
7.groepsfocussessie (een effectieve/verstilde vorm van satsang zonder vraag en antwoord)
8.circling (focussend contact maken met ogen open.

15 + 11 =

Stel hier je vraag