Welkom bij de AuthenticiteitCirkel.

 

Instructieboekje: wil je het zelf doen hier een instructiebokje

In de AuthenticiteitCirkel leer je jezelf veilige voelen en je verantwoordelijkheid te nemen in elke willekeurige setting. Na een reeks van acht sessies ben je niet meer bang om jezelf te uiten op jouw authentieke manier in een groep mensen. Mijn ervaring met deze vorm van meditatie in contact is dat wanneer je iets eenmaal hebt geuit het een tweede keer makkelijker is. Je kunt de ervaringen en inzichten uit deze training toepassen in werk en gezinssituaties. Het uiten van je gedachtes en gevoelens geeft een gevoel van meedoen en verantwoordelijkheid.

Waar offer jij jouw authenticiteit op in een poging je veilig te voelen, geld te verdienen en/of liefde te krijgen

De groep staat symbolisch voor het contact met je moeder en de maatschappij. Kun je jezelf zijn in het contact met anderen in een maatschappij met alles er op en er aan? Relaties en de maatschappij zijn je voedingsbronnen en het is aan jou om jezelf te reguleren, zodat je kunt nemen wat je nodig hebt en kunt geven waar je overvloed ervaart. Dit is voor iedereen net iets anders.

Het ego van de ouder gebruikt de onderdrukking van de ziel van het kind om de eigen machtspositie in het gezin te handhaven en het beeld van de gezinspersona op te vijzelen. In een vreemde kronkel identificeert het kind zich met de machtige ouder. Dit zie ik ook in bedrijven en spirituele gemeenschappen gebeuren.

Ik ben tot een aantal (praktische) conclusies gekomen om geluk en waarheid te ervaren. Naast het innerlijk transformeren van lijden is contact met de buitenwereld een belangrijk ingrediënt in mijn teaching.

Ook wanneer je jezelf niet meer identificeert met gedachtes en gevoelens is er nog steeds contact in de wereld

Mijn inzicht en ontvouwing op het gebied van het verspreiden van ontwaking en groei is dat alle wijsheid in de groep is. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt.

Liefde is de energie die het universum doordringt, dit kun je ervaren in contact

Zorgverleners kunnen deze training vergoed krijgen via PLB uren. Kijk bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn. Je kunt de website  herstelgerichtluisteren gebruiken in de communicatie.

De Authenticiteitcirkel is een groepsproces van drie maanden. Het is onder andere gemaakt om jezelf te realiseren als bewustzijn en om je natuurlijke essenties te ervaren en te delen in contact met anderen. Er zijn een aantal spelregels en vormen waar de groep zich aan houdt. In dit speelveld komen alle projecties die jij hebt op mensen, groepen en de maatschappij naar voren. Door deze projecties te doorzien en te ervaren lossen ze in het moment op.

Waking up, growing up, cleaning up and then…. you show up

Ik zie verschillende patronen veranderen tijdens dit drie maanden traject;
Van terughouden en uitgenodigd willen worden naar initiatief nemen en deelnemen.
Van observeren en scannen van het groepsproces naar voelen wat er innerlijk speelt.
Van oplossingsgericht luisteren naar open luisteren.
Van reageren naar verblijven bij de intensiteit van de sensaties.
Van niets durven naar meedoen.
Van braaf doen wat er gevraagd wordt naar wachten op een innerlijke impuls tot actie.
Van stiltes vullen naar in stilte zijn.
Van bevroren lichaamshouding naar spontane fysieke uitingen.
Van verveling en oordelen naar essentie en zijn.

Wanneer iemand werkelijk opengaat in de cirkel zie ik allerlei Essenties naar boven komen.  Dit is een ervaring van persoon zijn met als kern compleetheid, liefde, vakkundigheid, stilte, helderheid, kracht en zachtheid. Het iseen intieme en kwetsbare ervaring. Ik noem het de Persoon van Zijn. Het werkelijke opengaan gebeurt meestal pas na enkele bijeenkomsten.

Het delen (van elkaars) waarheid brengt heling

Er zijn ook momenten dat de hele groep zichzelf in eenheid ervaart. Dit zijn gebeurtenissen die vloeiend verlopen wanneer je de vijf peilers goed beheerst. De peilers vormen ook een meetlat waarmee je jouw relaties kunt evalueren. Wanneer een relatie in je leven niet lekker loopt mist er minimaal een pijler in het contact.

De AuthenticiteitCirkel is een vorm waarin je kunt beleven wat de potentie van een groep mensen is die werkelijk met elkaar in contact zijn. Zonder iets aan jezelf, de ander of de wereld te veranderen kunnen we volledig in vrede en liefde samenleven. Het gaat om hoe we het in contact zijn inrichten.

Het resultaat is onder andere dat je leven aanvoelt als een ervaring zonder weerstand. Dat klinkt misschien raar, maar ik voel het bij mezelf en anderen gebeuren tijdens de cirkels. Door te vertrouwen op wat er is gaat alles vanzelf en ontstaat er een vorm van perfectie waarbij het unieke en het collectieve voortdurend samenvallen en integreren.

Wat is de energie die jouw beweegt? In de Authenticiteitcirkel oefen je hoe je jezelf in communicatie brengt. Daar ligt je kracht.

Archetypisch biologisch beeld is dat we van een slecht (hel) leven naar een goed (hemel) leven willen bewegen. De vraag is; hoe bepalen we de richting? Religies passen zich nauwelijks aan en in de new age zit weinig richting. Een oplossing is de dialoog in het moment aangaan met elkaar. Misschien is het nodig in deze tijd om dialoogstructuren op te zetten en onderdeel te maken van onze samenleving. Als dat zo is dan heb je pijlers nodig om goed te communiceren. Je raad het al; de authenticiteitcirkel is een hedendaagse werkvorm om je persoonlijke moraal, normen en waarden aan een onderzoek bloot te stellen. Naakt en kwetsbaar.

Deelnemer die tegenwoordig zelf cirkels geeft verwoord het zo;

Mogelijke deelnemer: Ja maar in zo’n cirkel zitten dat is eng, dat komt veel te dichtbij.

Deelnemer: Weet je wat pas eng en vermoeiend is, de hele dag dat masker ophouden en je mond houden.

Wanneer je mee wil doen vraag ik je volledige committent aan de groep. Dat betekent dat je alle sessies komt. Contact kan zeer complex zijn. Met de groep zoeken we uit wat onze blinde vlekken en patronen zijn in contact. Dit werkt het best wanneer iedereen steeds weer komt en zich laat zien.

Het gaat niet om streven naar volmaaktheid, het gaat om contact maken met wie je NU bent

Het essentiële onderzoek in de cirkel is; Hoe verhoud ik mij tot mezelf in contact met anderen? De cirkel werkt het best wanneer er volledige committent is aan de groep. Dat betekent dat je alle sessies komt. In het langdurige contact in de groep komen onze blinde vlekken en patronen boven water. Dit werkt het best wanneer iedereen steeds weer komt en zich laat zien. AuthenticiteitCirkel begint en eindigt in jezelf

De sessies bouwen op in diepte en kunnen extatisch en pijnlijk zijn. In de vertraging kun je jezelf enerzijds als bewustzijn ervaren en anderzijds als een volledig kwetsbaar persoon.

Een centrale vraag is; Hoe raakt dit moment mij?

Er zijn vijf pijlers waar we mee werken (met dank aan Circling Europe);

1.Containment (dragen) van jouw lichamelijke ervaring en de flow die daaruit voortkomt
Containment van je ervaring betekent blijven bij de intensiteit van je lichaamssensaties en in de ‘ik’ vorm spreken over wat er in het moment leeft. Containment is ook de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van jouw inbreng en de re-actie van anderen.

Het ervaren van lichaamssensaties zonder direct te handelen (oplossen, analyseren, coachen, etc) is een lichamelijke vaardigheid. Dit is de basis van contact en empathie. Door je ervaring te dragen kun je de ander en de situatie ook dragen. In het dragen van de ervaring kan een situatie zich natuurlijk ontvouwen. Het lichaam weet zelf de volgende stap.

Kun je in een conflict of upset eerst 15 seconde observeren zonder te reageren? Kun je een moeilijke boodschap brengen en bij de reacties van de ander en jezelf blijven die dit te weeg brengt?

Wat werkt is het lijflijke gevoel in het moment te benoemen en tegelijk het gewaarworden van de aanwezigheid los van deze gevoelens. Er kan een innerlijke basisstemming zijn zoals angst, blijheid, openheid, boosheid, etc. Er kan ook een verlangen zijn of een ervaring van iets buiten het lichaam.

2.Commitment in contact
Iedereen verlangt naar een langdurige zorgzame relatie. In contact betekent dit dat je er bent en erbij blijft. Commitment in contact is bijvoorbeeld in een crisis of een slecht nieuws gesprek met aandacht in het contact te blijven. Alle innerlijke sensaties voelen die voortkomen uit het gedrag van de ander en jezelf. Je neemt de regie over de tijd door aandachtig te luisteren en te voelen. Dit betekent niet dat je perse open hoeft te zijn, maar dat je onderzoekt wat je reactie is. Diegene die de meeste ruimte ervaart kan het initiatief nemen om als eerste te luisteren en ruimte te geven aan de ander. Het kan heel goed zijn dat je jouw persoonlijke grens van luisteren en erbij zijn op moet rekken. Daar waar je een grens voelt ontstaan meestal de grote doorbraken. Het in contact blijven met de ander bij gevoelens van ongemak (flight, fight, freeze) vergt concentratie en commitment. Het is een bereidheid om iets van jezelf te onthullen en open te staan voor de impact van de onthulling van iemand anders. Tijdens de reeks authenticiteitcirkels betekent het dat je blijft komen, hoe zwaar het soms ook kan zijn. Dit geeft de groep vertrouwen en verbinding. Door in contact te blijven ontstaat er een langdurige zorgzame relatie.

Uit contact gaan is een vorm van agressie

3.Vertrouwen op wat er is
Wanneer je leert te vertrouwen op de intelligentie van het moment ontstaan er meer mogelijkheden zoals systemische niet rationele ervaringen of inzichten voorbij het individuele bewustzijn. Wanneer je er op vertrouwt dat je inzichten en intuitie kloppen twijfel je niet om ze in communicatie te brengen. In het delen van je gedachtes en observaties ontstaat jouw authenticiteit. Soms moet je hiervoor regels overtreden en/of nieuwe mogelijkheden onderzoeken. De uitdaging is risico nemen. Het opzoeken van de grenzen in het contact brengt jou, de ander en de groep verder. Om dit avontuur aan te gaan oefen je met vertrouwen in wat er in jou opkomt.

Ik voel contact wanneer iemand naar mij uitreikt en wanneer ik naar iemand uitreik en hij/zij mij ontvangt

Er zijn wel grenzen. Een grens in de authenticiteitcirkel is bijvoorbeeld wanneer het contact kwaadaardig wordt. Dan leg ik de cirkel als facilitator even stil. Er missen dan meestal meerdere pijlers. Het is voor mij belangrijk dat er liefde in het contact zit. Conflict in de groep op zichzelf is zeker niet verkeerd en kan heel verhelderend zijn. Conflicten komen voort uit (oude) beoordelingssystemen en die dienen doorzien te worden om diep of intiem contact te krijgen met elkaar. Wat ik waarneem is dat het schuren leidt naar werkelijk begrip en dat de lading uit oude patronen verdwijnt. De vijf pijlers helpen hierbij.

Het gaat ook over steeds meer ontspannen met wat er is. Stoppen met vechten en het leven door je heen laten stromen. Wat gebeurt er met jou wanneer je jezelf laat meenemen door de stroom van het leven en geen weerstand biedt? Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat een laag dieper dan opgeven een laag is van niet meer vechten en doorgaan. Stap voor stap met een onvoorwaardelijk vertrouwen op het universum, het proces.

Authenticiteit heeft te maken met de controle loslaten en vertrouwen in wat er komt

4.Zijn in de belevingswereld van de ander
Luisteren en contact werken alleen wanneer we in elkaars wereld zijn geïnteresseerd. Ben je echt nieuwsgierig naar de ander? Er wordt niet gecoached of geholpen, tenzij iemand daar om vraagt of het zich blijft aandienen (zie ook surrendered leadership). Het uitgangspunt is dat iedereen goed is zoals hij of zij is en dat daar niets aan veranderd of toegevoegd hoeft te worden. Wanneer je dit werkelijk beseft ontstaat er rust en ruimte voor nieuwsgierigheid. Want hoe is het in die wereld van de ander als ik er niets mee hoef?

Niemand heeft het 100% verkeerd, het is interessant om naar iemand te luisteren

Wanneer je dit als startpunt neemt ligt de oorzaak van gevoelens van ongemak over de ander meestal bij jezelf. Wat kan ik doen om de ander volledig te laten zijn hoe hij of zij is? Dat betekent niet dat je alles goed vindt. Dat mag er namelijk ook zijn. Het gaat dus wel over het uitspreken wat je ervaart in de aanwezigheid van de ander. Door het delen en in contact gaan wordt alles duidelijk.

Oprechte nieuwsgierigheid is een uitreikende energie

In natuurlijke nieuwsgierigheid helen ook de wonden van het niet gezien, niet gehoord en niet gewenst zijn.  De maatschappij is complex door de vele belangen. Daar staan we misschien te weinig bij stil. Het bewust worden van dit complexe krachtenveld geeft inzicht in wat jouw plek en invloed is in het geheel.

Durf ik me echt in de wereld van de ander te begeven en te ervaren wat hij of zij ervaart/verlangt? Durf ik echt achter de ander te gaan staan en me voor hem of haar in te zetten? Normaal gesproken doen alleen goede vrienden of familie hun uiterste best. Ben jij bereidt anderen door dik en dun te steunen? Ben je bereidt ruzie te maken als onderdeel van een relatie?

Domineren (fight), aanpassen (flight) of afsluiten (freeze) zijn oude beschermingspatronen. AuthenticiteitCirkel is een manier om bewust in het contact te blijven staan.

5.Overgave aan en uiten van je Leiderschap
In het dagelijkse leven ben jij een deskundige en daarmee een leider. Iedereen heeft een stukje van de informatie die leidt naar vooruitgang en liefde. Door je over te geven aan je lichaam (intuitie) en vakkundigheid wordt de kracht van een maatschappij groter. Het verwoorden hoeft niet meteen perfect of duidelijk. Waar het omgaat is dat jij je diepste waarheid in het moment volgt en communiceert. Om leiding te nemen heb je kennis en ervaring nodig met minstens drie lagen van perceptie.

Je uiten is je levensenergie laten stromen

– Ik ruimte
Dat is alles wat te maken heeft met je individuele impulsen. Waar heb ik behoefte aan in dit moment? In deze laag ben je sterk verbonden met je lichamelijke impulsen en je behoefte om jezelf zichtbaar te maken in de groep.

Zo kan het voor jou belangrijk zijn om een groepsproces te doorbreken, omdat er een proces in jou gebeurt waarin het conformeren aan de groep juist doorbroken dient te worden.  Misschien heb je geen zin om aan sociale verplichtingen te doen en groet je niemand als je de ruimte binnenkomt.

– Wij ruimte.
Het is een aanvoelen van anderen en je laten leiden door de groepsintelligentie. Het kan een aanvoelen zijn van wat de groep nodig heeft of niet uitspreekt. In deze laag voel je een sterke verbondenheid met de groep. Het gaat hier niet meer primair over je eigen behoeftes, je wordt overgenomen door een andere laag.

Het kan zijn dat er een thema in de groep leeft die niet uitgesproken wordt en dat kan zich bijvoorbeeld door jou heen kenbaar gemaakt worden als een wilde schreeuw. Na deze schreeuw ontlading verandert de sfeer in de groep en ontstaat er ineens een openheid.

– Het hogere.
Dit is een laag waarbij je jezelf ervaart als een non duale essentie. De ik en de wij ruimte zijn er en vinden plaats is iets ruimers. Je kan jezelf ervaren als ruimte, stilte, liefde, helderheid, etc. Wat ook kan gebeuren is dat je informatie krijgt vanuit een diepere onpersoonlijke vrije laag of het universum. Vanuit deze laag kunnen er gedachtes en handelingen opkomen die niet logisch lijken voor het denken. Toch zit er een bijzondere intelligentie in, die te vergelijken is met de interacties uit familieopstellingen. Alles is in het moment met elkaar verbonden.

De groep kan als geheel naar een diepe stilte vallen of jij zit in de groep en je ervaart jezelf als pure aanwezigheid. Je voelt geen enkele impuls om iets te zeggen of mee te doen. Alles is goed zoals het is. In deze staat van zijn kun je ook helende informatie of texten binnen krijgen uit een meer universele laag.

In de praktijk van de authenticiteitcirkel en het dagelijkse leven lopen deze lagen van ervaren door elkaar. In de cirkel kun je oefenen met het volgen van de verschillende lagen en ervaren wat voor een impact dat heeft op jezelf en de groep. Het gaat om het oefenen met handelen zonder je te laten beperken door zelfafwijzing of afwijzing door anderen. Daar ligt authenticiteit.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie IK BEN sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. De ervaring IK BEN wordt persoonlijk en oneindig groot.

In de Authenticiteitcirkel werken we ook met schaduwwerk en verantwoordelijkheid. Schaduwwerk heeft te maken met het losmaken van alles wat je onderdrukt. Hieronder wat video materiaal om een beeld te krijgen van een conceptueel framewerk rondom de cirkel.  Het geeft niet weer hoe we in de cirkel communiceren. Dat is meer vertraagd.

Stel hier je vraag