fbpx

 

Hoe zie ik verlichting?

Het belangrijkste is het realiseren van mijzelf als het Absolute voor bewustzijn. Dat is een onveranderlijk inzicht en vanuit dit perspectief is verlichting continu. Een ander perspectief, wat tegelijkertijd plaatsvindt, is een oneindige ontspanning en ontwikkeling van het lichaam en geest mechanisme in relatie tot het universum. Ik en het universum zijn een geheel en ontwikkelen zich. In die zin is verlichting een richting en wordt nooit bereikt. 

Reacties op mijn verlichting.

Wanneer ik mensen vertel dat ik mijzelf als verlicht zie krijg ik vier soorten reacties;
1.mensen die verlichting nastreven en een complex ideaalbeeld hebben vinden me meestal arrogant.
2.mensen die het woord kennen en er niet mee bezig zijn moeten er wat om lachen.
3.mensen die er mee bezig zijn en open staan komen naar mijn bijeenkomsten.
4.mensen die zichzelf gerealiseerd hebben (h)erkennen het in mij of wijzen mij af.

In mijn twijfelloosheid over wat ik ben is er een gelijkmoedige houding naar al deze reacties. Mijn inzicht is dat alleen de persoon i kwestie kan bepalen of hij of zij verlicht is. Ergens is het niet belangrijk en aan de andere kant zou het de wereld kunnen veranderen, omdat heel veel drama wegvalt. Ik vind het zelf fijn omvan iemand te leren die weet en zegt dat hij of zij verlicht is. Dan weer ik waar ik aan toe ben.

Het is niet dat ik iedereen zo nodig wil vertellen dat ik verlicht ben, ik hou het alleen niet achter

Waar het mij omgaat is dat ik de vreugde en dankbaarheid die ik ervaar wil delen en de inzichten beschikbaar wil stellen voor iedereen die dit vuur in zichzelf kent. Ik spiegel het, zodat iemand weet dat het bestaat en niet gek is. Dit heb ik op mijn beurt weer  van mijn leraren gekregen. Ik ben hen en het leven voor altijd dankbaar.

Wat is er anders na verlichting?

Het grote verschil is dat na dat verlichting een enorme rijkdom aan identiteiten en de openheid geeft. Voorheen was ik Ferry met zijn lichaam die genot nastreefde en pijn vermeed. Nu is het een uitgebreid continuum van het Absolute voor bewustzijn tot tientallen non duale essenties (liefde, ruimte, waarde, koninklijkheid, leegte, vreugde, etc.), een ziel in ontvouwing, ego-patronen, allerlei eenheidservaringen en energie. Ik ben totaal flexibel geworden in het ervaren van wat ik ben.

Het is voor mij onmogelijk om het volledig te beschrijven en tegelijkertijd is het eenvoudig om mijn ervaring in het moment te verwoorden. En dat is wat ik doe in mijn bijeenkomsten; mijzelf verwoorden in het moment. Ik nodig daarbij anderen aan om hun directe ervaring te verwoorden. Dit brengt het geheel verder.

Vriendschap en gelijkwaardigheid is het nieuwe spirituele goud.

De oude manier van satsang geven waarbij de leerling vraagt en de leraar antwoord is niet echt mijn stijl. Ik beweeg me meer in een sfeer van vriendschap en gelijkwaardigheid. Een impliciete boodschap hierin is de eenvoud van verlichting.

Wanneer ik mijn ervaring in het moment beschrijf breng ik mensen naar stilte en authenticiteit

Het idee dat verlichting onbereikbaar is komt volgens mij voort uit een collectieve onwetendheid. Een verwarring over het onderwerp in combinatie met een afwezigheid van consensus over wat het is. Types zoals Nissargadatta en Eckert Tolle breken het ideaalbeeld van verlichting af en daar hou ik van. Ik gebruik “surrendered leadership circels” om deze eenvoud over te brengen. Dit is geïnspireerd op de kennis van Circling Europe die goed werk doen op het gebied van moderne bewustwording. Het is een samen zijn waarin iedereen zijn of haar hoogste impuls leert volgen en er geen leraar of leider is. Er is wel leiding, en dat ben jij zelf. Wanneer je jouw innerlijke leiding volgt ontstaat er authenticiteit en dat is ook een weg naar heelheid en verlichting.

Je kunt vanuit verschillende kanten op hetzelfde uitkomen. Meditatie op leegte of helemaal de persoon laten verschijnen en het doorzien. Ik werk vanuit die beide kanten, omdat ze elkaar versterken. Zolang er zelfafwijzing van persoonlijke structuren is, wordt de ontwaking gesaboteerd. Zolang ontwaking wordt ontkent, wordt authenticiteit niet volledig.

Een belangrijk onderscheid in mijn expressie van verlichting is; ontwaken en groei. Ontwaken is mijzelf realiseren als enkelvoudige waarheid, het Absolute of God. Daarin is geen tijd, ruimte, persoon, groei of probleem.

Groei is een eindeloze ontwikkeling van de ziel die raakvlakken heeft met het persoonlijke (lichaam, denken en voelen) en het onpersoonlijke van ontwaken. De ziel zie ik als een ervaringsorgaan wat geleid wordt door een natuurlijke intelligentie. Dit lijkt magisch, omdat de logica het niet kan bevatten. Het is echter heel concreet, omdat het spel bestaat uit directe ervaringen. Het universum en het mens zijn is een geheel en ontwikkelt zich met de dag. Niemand weet waar dit heen gaat. Het verblijven en verliefd worden op al deze aspecten van ontwaking en groei maakt mijn leven interessant en waardevol.

Mijn dagelijkse leven gaat altijd goed, omdat ik het zie vanuit ontwaken en groei

Met Fundamenteel WelZijn probeer ik mijn inzichten te verwoorden en over te brengen. Het is ook een beoefening van moderne en nuchtere meditaties zoals; Het Inquiry Protocol en de Authenticiteitcirkel. Het subtiel ervaren van lichamelijke sensaties zijn de deur naar magie, ontwaken en groei. Het lichaam is nog steeds een onbegrepen fenomeen. Er komt steeds meer kennis en know how in het licht over hoe het lichaam te gebruiken om een goed leven voor jezelf te creeren. Dit fascineert mij.

Share This
Stel hier je vraag