Wanneer je 1 keer iets hebt uitgesproken of gedaan wordt een tweede keer makkelijker

Authenticiteit heeft met echt zijn te maken. Echt zijn voelt aan als vrij zijn. Authenticiteit hoef je niet te leren, je bent het al. Het doorzien en laten zijn van je innerlijke zelfafwijzing zijn de kern. Zelfafwijzing zorgt voor gevoelens van minder waard zijn, angst en terughoudendheid. Zelfafwijzing komt deels voort uit een verinnerlijking van je omgeving. Het diepe verlangen om erbij willen te horen en te overleven.

Door de zelfafwijzingen te doorzien ontstaat er een spontane uiting van impulsen

Wat als je niets meer terughoud? Dat je er niet perse bij hoeft te horen? Dan komt de ware authenticiteit in het openbaar. Stel je voor dat je jezelf niet meer aanpast aan de omgeving, je niet meer laat sturen door ideaalbeelden of je ouders. Dat je totaal aanvaard wie en wat je bent en dat deelt en bespreekbaar maakt. Dat is het streven in de authenticiteit cirkel. In de cirkel kun je oefenen en je innerlijke cirkel van aanpassen en pleasen doorbreken. Wat wil jij echt? Het laten stromen van levensenergie. Loskomen van je omgeving zal nooit helemaal gebeuren, maar het streven brengt meer authenticiteit en eerlijkheid. Jij bepaalt hoe ver je gaat.

Eerlijkheid, helderheid en moed hebben met authenticiteit te maken

Authenticiteit vergt een eerlijk durven kijken en handelen. Eerlijkheid komt voort uit een heldere geest, scherp onderscheid en moed. Er dient een oneindig innerlijk proces van eerlijkheid op gang te komen om je Zelf te realiseren.

Ik zie verschillende patronen veranderen;
Van terughouden en uitgenodigd willen worden naar zelf het initiatief nemen en deel te nemen.
Van observeren en scannen van het groepsproces naar voelen wat er innerlijk speelt.
Van oplossingsgericht luisteren naar open luisteren.
Van veel aan het woord zijn naar meer luisteren.
Van braaf antwoord geven naar wachten op een innerlijke impuls om te antwoorden of niets te zeggen.
Van stiltes vullen naar stiltes laten vallen.
Van bevroren lichaamshouding naar spontane fysieke uitingen.

Stel hier je vraag