Wat gebeurt er in de 19e eeuw?
In de opkomst van de wetenschap in de 19e eeuw krijgt het theoretiseren van het leven een vlucht. Darwin (1809-1882) overtuigt met zijn idee dat de intelligente ontwikkeling van mens en natuur blijkt voort te komen uit de natuur zelf en is niet het resultaat van een Goddelijke entiteit. Het totalitaire geloofssyteem als houvast begint te wankelen en het filosoferen neemt toe.

Wat gebeurt er in de 20e eeuw?
Het denken over het denken leidt naar vormen van nihilisme, betekenisloosheid en depressie. Vanuit deze staat worden linkse en rechtse ideologische ideeën uitgewerkt om nieuwe betekenis te geven aan het leven.

Links.
Links zegt grofweg gelijkheid (en de verdeling van geld) leidt naar welzijn. Er is een wantrouwen naar langdurige hiërarchie. Het is onder andere een opkomen voor de minderheden en/of onderdrukten in de maatschappij. Denk aan Groen links. De staat moet helpen in de verdeling van bronnen en kansen. Sleutel aan de omgeving. Extreem links heeft zich onder andere in Rusland laten zien en daarbij zijn onder het bewind van Lenin (1870-1924) en Stalin (1878-1953) 66.000.000 mensen vermoord. Veel door uithongering in werkkampen.

In het Russische communistische systeem begin jaren negentig werden mensen die voor het systeem waren ook gevangen genomen om diverse redenen. Mensen gaven onschuldige mensen op om hun eigen leven te redden en dat van hun familie. Er was totaal geen betrouwbaarheid in het systeem. Dit is een waargebeurde situatie; Een onschuldige vrouw zit vast in een werkkamp en krijgt een brief van haar dochter. Ze zegt vertel me of je schuldig bent? Als je schuldig bent haat ik je en sluit ik me aan bij de communistische jongerenpartij. Wanneer je onschuldig bent haat ik het systeem en zal ik me er tegen verzetten. De moeder zegt tegen haar dochter dat ze schuldig is, want ze kan beter haar haten dan het systeem. Zo ver ging de zelfontkenning in dat systeem om te overleven.

Rechts.
Rechts zegt grofweg: de economische marktwerking doet zijn werk. Het is jouw eigen verantoordelijkheid om geluk en rijkdom te verkrijgen. Denk aan VVD. Sleutel aan jezelf. Extreem rechts heeft zich in deze eeuw laten zien als een nationalistische Hitler (1889-1945) die 13.000.000 mensen heeft vermoord.

Er is een sterk verband tussen de gevoeligheid voor lichamelijke afkeer en het denken in strenge moralistische regels. Hitler had een fascinatie met hygiene. Hij ging bijvoorbeeld meerdere keren per dag in bad en had waarschijnlijk een vorm van smetvrees. Voordat de hele etnische zuivering begon bestond zijn impuls uit het bestrijden van tuberculose, het hygienisch maken van fabrieken en later het elminineren van mensen in psyhiatrische ziekenhuizen. Het gas wat gebruikt werd om het ongedierte in de fabrieken te  verdelgen werd later in de Holocaust gebruikt Joden, zigeuners en homo’s en andere groepen te vergassen. Zijn hele metafoor van de etnische zuivering ging over het pure lichaam wat werd aangevallen door ongedierte van buitenaf. Tijdens de oorlog moest hij steeds een keuze maken tussen mensen en geld inzetten voor het uitbreiden van land veroveren of de vergassing van mensen. Hij koos dan steeds voor het vergassen. Dit verhaal is om aan te geven hoe iemand kan gaan denken. Maakt niet uit of iemand linkse, rechtse of geloofsovertuigingen heeft. De hele holocaust is niet de oorzaak van Hitler alleen, daar deden vele mensen aan mee. Hitler vertegenwoordigde waarschijnlijk de schaduw van het Duitse volk op dat moment wat in enorme armoede en chaos leefde na het verlies van de eerste wereld oorlog. Deze genocide praktijken gebeuren nog steeds in de wereld en dat is schokkend. Het bekende Stanford gevangenis experiment geeft ook aan hoe snel intelligente mensen meegaan in een dergelijk systeem van pijn toedienen.

Democratie.
Beiden ideologieen hebben goede bedoelingen, maar in de uitvoering in de 20e eeuw is het vreselijk mis gegaan. Deze linkse en rechtse utopische ideologieen maken nog steeds deel uit van onze manier van denken en organiseren. Wat we hebben uitgevonden is democratie. Dit voorkomt, als het goed werkt, dat er een vast groepje links of rechts aan de macht blijft en corrupt wordt. Zo beweegt de Nederlandse/Europese politiek steeds een beetje van links naar rechts zonder in extremen te belanden.

Er zijn wel aanwijzingen van identiteitspolitiek waarin mensen zich weer in vaste groepen organiseren. Wij zijn goed en de andere groep niet. Dat lijkt voort te komen uit het streven naar gelijkheid. 

We hebben (hopelijk) geleerd dat langdurige totalitaire besturingssystemen niet werken

De organisatie van mensen en de verhalen die we aannemen zijn de kern van ons bestaan. Wat in deze eeuw een steeds grotere invloed krijgt is de techniek. De combinatie van een nieuw verhaal waarin de technologie een grote rol speelt gaat onze toekomst bepalen. De nieuwe guru’s zijn plekken en bedrijven zoals Google en Silicon Valley die de vraagstukken van de mensheid op zich lijken te nemen, daar waar de politiek en religie ze laten liggen.

Waar zitten we nu?
In Europa hebben we over het algemeen een (post modern) politiek klimaat met veel elementen van de linkse ideologie. Een probleem met het streven naar gelijkwaardigheid is dat het organiseren van grote groepen mensen die van A naar B bewegen voor als nog met behulp van een (competentie) hiërarchie verloopt. Tegelijk is er een streven naar gelijke individuele rechten, kansen en uitkomsten. Het gaat om economische, multiculturele en sexuele gelijkheid. Het lastige hier van is dat er ongelijkheden zijn en altijd zullen zijn. Een schaduwkant van deze ideologie is dat het er op lijkt dat het taboe is om kritiek te hebben op elkaars meningen en cultuur waardoor het individu met zijn of haar persoonlijke waarheid wordt onderdrukt. Je moet bij een groep horen. Het gaat niet meer om waarheid, argumenten en dialoog, maar om macht en identiteit, waardoor er een zekere verharding in de dialoog ontstaat. Wij tegen zij. Deze manier van politiek bedrijven beweegt langzaam weer naar een nieuwe vorm van totalitair denken. Voorbeelden zijn op dit moment de gele hesjes beweging in Frankrijk en de Brexit van Engeland. Deze verdergaande verharding kan een probleem worden of juist een oorzaak zijn naar verdere groei.

Het probleem met het streven naar gelijke uitkomsten voor sexuele geaardheid is dat mannen en vrouwen biologisch verchillen. Mannen houden meer van dingen en gaan meer in technische beroepen. Vrouwen zijn meer geinteresseerd in relaties en gaan van nature meer naar beroepen als zorg, onderwijs, sociologie, etc. 

Biologisch zit de hiërarchische competentie structuur diep in ons. Ons hele neurologische systeem is hiërarchisch opgebouwd. Er is een deel voor eenvoudige lichaamsfuncties met bijbehorende overlevingsstrategieen en delen die meer abstract werken. De biologische (mannelijke en vrouwelijke) instincten zijn een onderdeel van ons leven en die zijn niet weg te organiseren met een politieke ideologie van gelijkheid. We hebben een voortdurende dialoog nodig die onze biologische instincten en meer planmatige ideeen eren en verwerken.

Welvaart ontstaat alleen in eerlijkheid. Wanneer mensen eerlijk naar elkaar zijn ontstaat er meer handel en een betere economie. In totalitaire regiems is er veel ontkennen van persoonlijke drijfveren. Als dit gepaard gaat met liegen tegen elkaar om niet gestraft te worden is een bijeffect dat mensen elkaar niet vetrouwen. Als voorbeeld; Het succes van de website marktplaats. In het begin van marktplaats waren er veel zorgen dat het niet zou werken, omdat je elkaar makkelijk kan benadelen. Het is gebleken dat dit meer een uitzondering is dan de regel en dat we elkaar kunnen vertrouwen. Eerlijkheid is waarschijnlijk de grootste hulpbron die we hebben als mens.

Eerlijkheid is de grondstof voor een gezonde gemeenschap. Maakt niet uit of je het over geestelijke gezondheid, economie, wetenschap of relaties hebt. Eerlijkheid ontstaat in contact, dialoog en verantwoordelijkheid nemen. Hoe zou het zijn als we deze grondstoffen nog beter beheersen?

Een belangrijk onderdeel van authenticiteit is eerlijkheid

Individualisme.
Individualisme is relatief nieuw en onder andere ontstaan uit het besef dat het klakkeloos volgen van autoriteiten en/of rigide collectieve ideologien een slecht idee is. In de jaren zeventig ontstaat de hippie tijd en worden vaste structuren en het volgen van autoriteit nog verder losgelaten. Er ontstaan rechten voor het individu; iedereen in Nederland heeft stemrecht, stromend water, warmte en koopkracht. Dat is een historisch wonder! Hoe gaan we dit behouden en verbeteren? Het individu is de kern van de maatschappij, maar zonder goede organisatie of gemeenschappelijk verhaal komt het individu nergens.

Mannen en vrouwen.
Sinds vijftig jaar zijn het aantal vrouwen in de Nederlandse politiek en andere instituten enorm gestegen. Dit zou een reden kunnen zijn van de heersende moraal dat iedereen gelijke kansen en rijkdom zouden moeten hebben. Dit is namelijk iets waar vrouwen biologisch historisch voor staan. Mannen jagen en de vrouwen verdelen de opbrengst. Het verschil tussen deze mannelijke en vrouwelijke uitingsvormen worden in de ideologie van gelijkwaardigheid genegeerd. Het resultaat is juist dat er nu een schreeuw ontstaat om weer meer man en vrouw te zijn. Een uitingsvorm die nu speelt is de me too beweging. Mannen worden gezien als de eeuwenlange onderdrukker en de vrouw is slachtoffer. Alsof de schaduw van eeuwen lange onderdrukte vrouwelijke energie in deze periode naar buiten komt.

Er is echter wel een denkfout in dit onderdrukker en onderdrukte verhaal. In al die eeuwen zijn namelijk niet alleen de vrouwen onderdrukt, maar hele lagen van de bevolking. De macht lag altijd bij een paar rijke mensen. 

De me too beweging lijkt voort te komen uit een lange periode van vrije sexuele uitingen die begon na de introductie van de pil. Sex had ineens niet meer de koppeling met kindjes krijgen en langdurige relaties. Op de een of andere manier lijkt dat toch niet helemaal te werken waardoor oude normen en waarden rondom sex (via de me too beweging) weer terugkomen.

Media en waarheid.
Er zijn nog meer vraagstukken op dit moment die er voor zorgen dat de dialoog vermindert en meer polarisatie ontstaat.  De mainstream media zoals kranten, tijdschriften en televisie worden steeds minder bekeken. Het model is; hoe maken we dramatisch gratis nieuws in ruil voor aandacht. Het nieuws wordt steeds oppervlakkiger en polariserender. Je ziet ook dat grote media bedrijven worden opgekocht door zakenmensen. Dit is soort corruptie zie je al langer in de politiek en het zakenleven. Mensen gaan voor eigen gewin en niet meer voor uitgebreide dialoog en waarheid. De gesprekken over fake nieuws en het uit de weg gaan van echte diepgaande informatie werken allemaal mee aan de verdergaande polarisatie. Mensen gaan steeds meer naar bronnen zoals podcasts en YouTube die meer waarheid en eerlijkheid bevatten dan de dagelijkse stroom van korte informatie. Mensen houden op dit moment meer van ongecensureerd materiaal waar je jezelf echt kunt verdiepen in de feiten of meningen. Er komt waarschijnlijk een markt waar mensen willen betalen voor hoogwaardig nieuws.

Wat voor een verhaal ga jij maken voor jouw toekomst?

Wat betekent dit voor mij?
Ik ben nu in de vijftig en heb nog nooit oorlog, honger of armoede meegemaakt. Ik kan me volop bezig houden met zelfonderzoek, spiritualiteit en wat sommigen navelstaren noemen. In de Authenticiteitcirkel zie ik een volgende stap ontstaan. Die heeft te maken met authenticiteit, systemisch handelen en energetisch aanvoelen. Er is ruimte voor verschillen en dialoog. Er is iets wat mij en ons als mensheid beweegt. Wanneer je in dit iets kunt ontspannen als een groter fenomeen dan ik, familie, cultuur en natuur kom je in een uitdijende zichzelf vernieuwende stroom terecht. In deze stroom zijn zingeving, verantwoordelijkheid nemen voor een betere wereld ingesloten.

In Focussen naar Essentie leer je om te surfen op de felt sense. Dat is een combinatie van een lijflijk gevoel, symbolen, stemming en verhalen die vanzelf ontstaan en een volgende stap maakt in de wereld. Alles gaat vanzelf.

Hoe dit zich gaat uiten in de samenleving is nog onbekend. Ik vermoed dat het duidelijk krijgen van ieders persoonlijke richting en verhaal een stap in de goede richting is. Dus niet meer samenkomen in rigide linkse, rechtse of religieuze ideologieën, maar meebewegen op iets nieuws.

In de Authenticiteitcirkel onderzoeken we subtiel onze ervaring in het moment. Het is volgens mij de vrouwelijke energie (die zit in vrouwen en mannen) die nodig is in de maatschappij. Deze energie is ontvangend en in verbinding. Eerlijkheid in relaties heeft volgens mij iets zuiverends in zich. Je mag denken en uiten wat je wil, maar er is een publieke plek waarin we samen zijn. Schaduwwerk en zingeving komen vanzelf boven drijven. Wat me opvalt is dat wanneer we langere tijd samen zijn met een vaste groep er steeds meer gezamenlijke stilte ontstaat waarin er een collectief vertrouwen ervaren wordt. We kunnen uiteenlopende ideeen hebben, maar dit overstijgt in stilte en samen zijn. Het samen zijn, de open dialoog en de stilte voorzien in een behoefte die leidt naar eigenheid en openheid in het dagelijkse leven.

Persoon van Zijn.
De hoogste groei vanuit mijn visie is de Persoon van Zijn. Dit is een eenvoudig persoon die volledig in de wereld staat en er tegelijk van onthecht is. De Persoon van Zijn is open in contact met anderen en het leven. Er is geen splitsing in het ervaren van zichzelf als ongedefinieerde eenheid en een persoon met een lichaam, denken en voelen. Dit is dezelfde symboliek als de drie eenheid van de Vader (non duale), de Zoon (duale) en de heilige geest (verbinding). Persoon van Zijn is voor mij een symbool voor een synthese van ontwaking en groei. Wanneer je jezelf ervaart als stilte en tegelijk werkelijk samen bent met anderen ontstaat er een cultuur waarin verschillen worden gewaardeerd en ingezet.

Ik ben intiem persoonlijk en onbegrensde ruimte tegelijkertijd? 

Ik ben in deze periode onder andere geinspireerd door Jordan Peterson. Hieronder een kort gesprek over hoe hij de dialoog met extreem rechtse jongeren aan gaat in deze tijd en welke druk hij ervaart van zijn succes.

Stel hier je vraag