Mijn interesse heeft altijd gelegen in het onderzoeken van de geest. Wat is geluk? Wat is waarheid? Ik ben tot een aantal (praktische) conclusies gekomen en ben benieuwd of deze ook voor jou werken;

Lijden
De mensheid heeft te maken met lijden. Lijden komt over het algemeen voort uit (langdurig) onvervulde verlangens. Het gaat meestal om het niet hebben van een goede woning, geld, gezondheid of langdurige zorgzame relaties. Deze onvervulde verlangens gaan samen met gevoelens van onmacht, frustratie, hulpeloosheid, eenzaamheid, afhankelijkheid, geen grip hebben, etc. Deze gevoelens vertalen zich in het specifieke lichamelijke sensaties zoals; ervaarbare verkramping van spieren en rondom organen, onprettige vormen van leegte, gejaagdheid, pijn in de borst, steken rondom de buik, etc. Wanneer je deze sensaties leert dragen ontstaat er een gevoel van veiligheid, vertrouwen en oorspronkelijkheid.

Een reactie in lijden is overmatig piekeren. Het denken wil het lijden oplossen. Denken is meestal een gesloten systeem gebaseerd op zichzelf herhalende concepten. Het denken verandert meestal niets wezenlijks. Wat beter werkt is het lijden tien minuten voelen. In het voelen en niet denken ontspant het lichaam en stopt het lijden. Er zal altijd weerstand zijn om pijn bewust te gaan voelen, omdat het lichaam in eerste instantie pijn wil vermijden. Je zult een heldere beslissing moeten nemen om het lijden te gaan voelen.

Onprettige sensaties zijn een signaal van het lichaam om aan te geven dat er iets is gestagneerd. Het lichaam heeft tegelijkertijd de kennis dit weer in beweging te brengen. Luisteren naar het lichaam is een handvat om de stroom van het leven zijn gang te laten gaan en daardoor tot vormen van geluk te komen. Luisteren naar het lichaam bestaat in eerste instantie uit het betrekken van het lijfelijke gevoel. Door steeds subtieler te luisteren naar het lichaam komen er vanzelf inzichten en essentiële aspecten in het bewustzijn zoals versmeltende liefde, aanwezigheid, ruimte, leegte, kracht, richting, stilte en sereniteit.

Verlichting komt voort uit het volledig ervaren van lijden

Met de vaardigheid Focussen leer je hoe je kunt omgaan met lijden en hoe je lijden innerlijke transformeert naar geluk. Dit duurt gemiddeld twintig minuten. Door pijn een paar minuten toe te laten en te verdragen ontstaat innerlijke bevrijding. Het is een praktische vorm van meditatie en stressmanagement. Je hoeft alleen de 10 stappen van het proces te kennen en te oefenen.

Vanuit pijn ontstaat de droom, vanuit de droom ontstaat de visie, vanuit de visie ontstaat de kracht, vanuit de kracht ontstaat de verandering. Dat is de wereld van het lichaam.

Een laag dieper dan opgeven is niet vechten met de ervaring van opgeven en doorgaan

Langdurige zorgzame relatie.
Intens lijden bij de mens komt onder andere voort uit een gebrek aan langdurige zorgzame relaties. Een  langdurige zorgzame relatie ontstaat in het NU. Wanneer iemand er (drie keer) NU voor mij is geeft mij dat een gevoel van een langdurige zorgzame relatie.

Iedereen heeft behoefte aan langdurige zorgzame relaties

Een goede liefdesrelatie heeft gemiddeld tientallen zorgzame momenten op een dag. Dit begint bij het goedemorgen zeggen als je elkaar die dag voor het eerst ziet en gaat door in een kopje thee inschenken, de deur open houden, bewust afscheid nemen, tijd nemen om te luisteren, je vieze sokken opruimen, etc. Allemaal kleine dingen die uiteindelijk een gevoel van een langdurige zorgzame relatie geven. Dit werkt ook zo in andere relaties zoals vriendschap en op het werk.

In AuthenticiteitCirkel oefen je met vijf eenvoudige pijlers hoe je langdurige zorgzame relaties in het moment creëert. De pijlers zijn tegelijk een checklist die je kunt aflopen wanneer je het gevoel hebt dat er een relatie niet lekker loopt. Dan mist er namelijk een pijler.

Hulpvraag.
De achterliggende hulpvraag van iemand die lijdt is;

“Telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in dat zelfde cirkeltje ronddraai?”

Deze hulpvraag speelt elke dag voor iemand die lijdt. De behoefte om gehoord te worden is sterker dan het verlangen naar een werkelijke oplossing.  Een oplossing voor langdurig lijden ligt vaak iets verder weg. Gesprekken met iemand die lijdt gaan meestal over dat wat het lijden veroorzaakt (de ziekte, het ongeval, de situatie), maar daar ligt niet echt de behoefte. Een gesprek over HOE iemand met het lijden omgaat en wat hij of zij VOELT in dit moment wordt als meer vervullend ervaren, omdat het een gevoel van steun en samen zijn geeft. Dat zijn spannende gesprekken, omdat je dan zelf gaat voelen wat er werkelijk speelt.

Ben jij er op dit moment voor mij? Ben ik NU aanwezig bij wat er in die ander speelt? Kan ik meevoelen zonder er in verstrikt te raken?

Dit luisteren en meevoelen kan heel subtiel zijn. Wanneer mijn dochter enthousiast met haar net gemaakte tekening naar me toekomt en ik reageer met minder enthousiasme dan voelt dan voelt zij zich al niet gezien/gehoord. 

Luisteren is levensreddend. Een mensenleven redden is de mensheid redden.

Verblijf in je hart.
Verblijven in je hart is in eerste instantie met je aandacht zijn bij de lichamelijke sensaties in het centrum van je lichaam. Deze sensaties kunnen fijn of pijnlijk zijn. Waar het omgaat is dat jij erbij kunt blijven. Wanneer je de ervaring in het lichaam er helemaal laat zijn, laat je jezelf, de ander en de wereld er ook helemaal zijn. Dit gaat verder dan vertrouwen. Het is een staat van conceptloze aanwezigheid waarin je kunt ervaren dat alles vanzelf gaat en jij Bewustzijn en Liefde bent. Dit is het allerhoogste en het allereenvoudigste. Dat is Zelfrealisatie.

Het ultieme geluk komt voort uit Zelfrealisatie

Stel hier je vraag