Absolute.

Vanuit het inzicht of de kennendheid van het Absolute is alles relatief of een illusie. De persoon en de wereld zijn een beweging in bewustzijn en elke identificatie staat in dienst van het realiseren van het Absolute.

Essentie.

Lijden ontstaat door een identificatie met het lichaam, denken en voelen. In het lichamelijk volgen van lijden ontstaat er stilte. Dit is een lichamelijke alchemie die vooral naar voren komt in de Partner Inquiry. In de stilte zijn er geen grenzen en geen verlangens. Alles is. In het leven van werk en gezin heb ik deels iets aan die stilte. Het communiceert rust en vrede. Er is echter ook een deel waarin anderen geen contact kunnen maken, want er is niemand.

Persoon van Zijn.

Ik leer steeds beter hoe ik vanuit een conceptloze staat de persoonlijke essentie kan volgen. Dit heeft te maken met de pijler uit de Authenticiteitcirkel; volg je leiderschap. Leiderschap ontstaat in het volgen van de meest intense lichamelijke sensatie (levendigheid). Deze een lichamelijke intensiteit is in allerlei levensgebieden te vinden; van wat ik eet tot het naar buitenbrengen van vakkennis en iets wat me opvalt in relatie met iemand. Het is een steeds subtieler voelen en volgen van de levendige energetische staat van het lichaam.

Een vraag die daarbij past is; Waar word ik blij, vurig en levendig van? Ik herken de levendige impuls door terugkerende behoeftes en gedachtes. Dit kan een ja voor iets zijn, maar ook een nee. Ik kan de levendigheid volgen en onderdrukken. Ik merk dat ik steeds beter word in het volgen van deze levendigheid en dat het de kern wordt van mijn persoonlijke aanwezigheid.

Levendigheid kan ook het volgen zijn van de stilte die zich plotseling aandient in een gesprek.

Authenticiteit.

In de Authenticiteitcirkel kan iedereen expirimenteren met het volgen van deze impuls en zie ik dat normale gedragsregels moeiteloos overschreven worden. Wanneer iedereen zijn of haar levendigheid volgt is er flow en wijsheid in de groep. Ik ervaar het als een ontwikkelen van een nieuw soort persoon. De Persoon van Zijn. Deze persoon is in het moment en in contact met alle lagen in het bewustzijn (Absolute, essenties, behoeftes, gedachtes, lijden, schaduw, direct contact met anderen en de wereld). Dit maakt de persoon levendig en ongrijpbaar.

Het lichaam en geestmechanisme is een geheel met de omgeving en reageert spontaan.

Er is kennis en ervaren van persoonlijke en culturele conditioneringen en er is tegelijk vrij zijn van die conditioneringen. Er is een totale flexibiliteit. Het is niet rebels en niet aangepast. Moraal ontstaat in het moment en is vrij van vastgelegde regels. Het kan door de omgeving als rebels of aangepast geinterpreteerd worden. Ik zie het als authentiek en eigenheid. Ik ken mezelf niet, omdat er geen vaste patronen zijn. Dat maakt het leven nieuw, fris en avontuurlijk.

Stel hier je vraag