In partner inquiry merk je dat het verwoorden van wat er in je leeft begrip brengt. Dit begrip brengt vervolgens opluchting en doorgang naar iet nieuws. Leven is een steeds verder gaande integratie van complexiteit.

Her ervaren.Wanneer ik iets uitspreek of verwoord kan een ander het horen of lezen en krijgt een her-ervaring van mijn ervaring. Dit her-ervaren van jezelf en elkaar bengt de cultuur verder.

De oorsprong van cultuur is voor woordelijk.

Kruizen.
Door het kruizen van werelden en thema’s wordt alles helderder. Vandaar dat dialoog met elkaar bijvoorbeeld helpt om je eigen gedachte wereld helder te krijgen. 

Alleen het verwoorden van een andere toekomst zal die toekomst waar kunnen maken. 

Een goed idee overleefd mensen.
De problemen in de wereld komen voort uit onvolwassenheid om met elkaars ideeën om te gaan. Volwassen worden heeft ook iets te maken met diep naar binnen gaan en het direct ervaren van je Goddelijkheid.

Naar binnen gaan is net als onafhankelijk nadenken in eerste instantie eenzaam.

Breng jezelf in contact.
In de authenticiteitcirkel word je uitgenodigd om al jouw visies op het verleden, heden en toekomst te verwoorden en in contact te brengen. En dan zien we wel hoe het verder gaat. 

Dialoog is actie.

Jij bent God.
Jij bent ontstaan uit het universum en er daarom een mee. De kracht of intelligentie die het universum ontwikkelt ben jij. Jij bent veel groter dan dat afgescheiden individu in een cultuur. 

Ervaar je eigen grootsheid en kijk van daar uit naar je leven as persoon.

Met Fundamenteel Welzijn probeer ik een taal en manieren van beoefening te verwoorden die ons verder helpt.

 

Stel hier je vraag