fbpx

Vanuit het non duale perspectief waarin ik mijzelf ervaar als het Absolute is er niets te doen. Er is een voortdurend achtergrond gevoel van welzijn. Op een gegeven moment ontstond er vanuit deze voortdurende ervaring een behoefte aan contact in de wereld. Volgens mij komt het voort uit een behoefte om de innerlijke liefde en compassie te vertalen naar collectieve vormen van samen zijn. De creatieve menselijke kant van verlichting.

Ik heb inmiddels een aantal vormen en technieken (mee) ontwikkeld; Shine waar positieve psychologie en meditatie in de zorg is gekomen, de Hot challenge waarin we dak en thuisloze mensen mee de natuur innemen, de Felt sense meditatie die een brug slaat tussen therapie en non dualiteit, de Authenticiteitcirkel waarin we meditatief meer contact en levendigheid in een groep ervaren, het Open up festival waar mensen kennis kunnen maken met spiritualiteit en Intercollegiale beoordeling waarin we elkaar op een open en gelijkwaardige manier feedback geven. Het zijn allemaal vormen en technieken die een stukje van de puzzel zijn om een fundamenteel welzijn bij mensen te ontwikkelen.

Het concept; “iedereen heeft behoefte aan langdurige zorgzame relaties” is voor mij de kern waarmee ik alles meet en ontwikkel. Die langdurige zorgzame relatie ontstaat in het NU.

Het alleen verlijven als het Absolute of het enkelvoudig richten op de non duale ervaring is wat mij betreft achterhaald. Er ontstaan steeds meer integrale manieren van verlichting waarin oosterse en westerse zienswijzen intelligent worden geintegreerd. De ontvouwing van bewustzijn en haar toepassingen gaat verder. Steeds meer mensen maken kennis met verlichting en realiseren zichzelf. Verlichting wordt in deze periode meer en meer gedemystificeerd en toegankelijk voor het grote publiek. Zie ook mijn vorige blog waarin Jeffery Martin uitlegd welke bewustzijns locaties hij heeft gedefinieerd door het interviewen van honderden spiritueel leraren en hoe hij deze bewustzijnslocaties toegankelijk maakt voor het grote publiek. Het is een kwestie van tijd totdat dit fundamentele welzijn met behulp van techniek in onze levens wordt gebracht.

Mijn streven is om mijn ervaringen zo helder en zo no nonsence mogelijk over te brengen. Alles werk ik uit en publiceer ik op mijn websites. Je kan er mee doen wat je wil; verbeteren, belachelijk maken, kopieren, verspreiden, etc.

Liefde en plezier,

Share This
Stel hier je vraag