Verlangen is liefde

Er zijn twee soorten verlangens. Naar binnen gericht en naar buitengericht. Ze bewegen in een oneindige cyclus. Wanneer het innerlijke gevuld is, ontstaat er een beweging naar buiten. Raakt het innerlijk weer leeg, gaat de beweging naar binnen. Ligt er een blokkade in deze beweging wordt het innerlijke niet gevuld en stroomt er ook niets naar buiten. Verlangen is beweging.

Zelfrealisatie is verlangenloos en verlangenvol tegelijk. Alles is (gevormde) liefde. Het volgen van zuiver verlangen is het leven van liefde. Wanneer er geen passie in het verlangen zit stromen je inkomsten, je relaties, je lichamelijke gezondheid en Zelfrealisatie ook niet. Alles is dan dood-dood. Niet levend. Een teruggetrokken houding in het leven is geen Zelfrealisatie.

De andere kant. Het verstrikt raken in verlangens zonder contact met de serene sobere verlangenloosheid is onevenwichtig. Het is onrustig, ongeduldig, onzuiver en betekenisloos. Kinderdelen zijn niet uitgespeeld en er lopen allerlei behoeftige patronen. Het draagt niet bij aan het geheel. In zuiver verlangen is er een behoefte aan verbinding, samen zijn, veiligheid, vrede.

Het zien en ervaren van beide kanten; verlangen en verlangenloosheid is vrijheid. Het authentieke pure persoonlijke is hetzelfde als het Absolute onpersoonlijke. IK ben ik. Probeer niet van het persoonlijke af te komen, duik er in, er is niets persoonlijk aan. Dit betekent de schrik in het systeem onderkennen en ontspannen, dit betekent alle vluchtwegen in kaart brengen en oplossen, dit betekent alle geheimen boven water krijgen, het betekent in het moment alles ervaren. Kun je eenvoudigweg “hallo”  zeggen tegen wat er is in dit moment?

Zijn met wat is zit vol beweging in een ruimte van liefde en niet weten. Avontuur.

Ga je mee?

Stel hier je vraag