Focussen naar Essentie is subtiele innerlijke inquiry. In deze vorm van inquiry ontdek je steeds subtielere vormen van energie in je lichaam. Dit proces kent allerlei val-ervaringen. Dit zijn ervaringen van niet-weten en een gevoel van vallen in een oneindige ruimte. Een doordringen in het onbekende. Wanneer je dit steeds weer toelaat ontstaat er een sterke gronding het Absolute.

Mijn beeld is dat de persoon het middelpunt is van de mandela van de spiritualiteit. Ontwaking is de innerlijke bevrijding van de structuren van de persoon. Groei is voor mij het vieren van het leven door (met vallen en opstaan) de innerlijke bevrijding vorm te geven in het dagelijkse van werk, gezin en relaties. 

De lichamelijke integratie van dit onbekende is de oneindige reis in werkelijke spiritualiteit. Er is elk moment ontwaking en groei.

Mens zijn is een oneindige reis in het onbekende waarin het lichaam, denken en voelen zich voortdurend verdiept in de dagelijkse realiteit. Elk moment beweegt de persoon (lichaam, denken en voelen) vanzelf vanuit een balanspunt of stilte punt.

De Persoon is het centrum van de mandela. Het Absolute is de grond van alles. Samen vormt het de Persoon van Zijn.

Een persoonlijk verslag van iemand die veel inquiry heeft gedaan ter inspiratie.

Stel hier je vraag