Er is een diep verlangen naar een langdurige zorgzame relatie

We zitten in 2017 op een veertig procent scheidingskans na een huwelijk. Dit percentage neemt nog steeds toe. Er is iets aan de hand met langdurige relaties. Ik vraag me af of er nieuwe waarden en normen rondom huwelijk, relaties en samenwonen zijn. Ik ben niet voor of tegen een vorm van samenzijn. Ik neem waar en probeer de kern er uit te halen.

Zelf ben ik sinds augustus 2016 aan mijn zesde liefdesrelatie begonnen. Beiden hebben we kinderen uit eerdere relaties. Het zijn uitgebreide families geworden waarbij we elkaars oud geliefden omarmen en thuis ieder een eigen kamer hebben. We gaan bewust om met onze verlangens en behoeftes in relatie tot elkaar en onze kinderen. Dit had ik niet kunnen bedenken toen ik aan mijn eerste relatie begon. We zijn samen Realplay gestart waarbij we met andere liefdeskoppels onderzoeken wat nu deze nieuwe waarden en normen zouden kunnen zijn. We hebben niet als doel om relaties te redden en/of voor eeuwig bij elkaar te blijven. Daar zijn we zelf niet zo goed in. Het gaat er meer om hoe we onszelf in een relatie kunnen ontwikkelen en een fijne tijd hebben. Het leven is kort.

Ik heb het fenomeen verliefdheid gedurende mijn leven onderzocht en weet nog steeds niet hoe het werkt. Ik kan je allerlei theorieën, voorbeelden van mezelf en anderen geven en toch is het uiteindelijk een onbekend iets. Het gebeurt.

Een referentiepunt in wat we onderzoeken is het innerlijke en/of fysieke verlangen naar een langdurige samenwerkende zorgzame relatie. Volgens mij heeft ieder mens dit verlangen. Dit verlangen is elke dag het uitgangspunt in de meeste contacten. Of het nu werk, opvoeding of liefde is. Dit verlangen wordt elke dag getest en op de proef gesteld in de relaties die we hebben. Wanneer de behoefte naar echt contact wordt bevredigd ontstaat er ruimte voor eerlijkheid en werkelijk samenzijn.

Tijdens focussen, non violent communication en circling ontstaat er in korte tijd een ervaring van echt contact. Dit voel ik als een warm en ontspannen gevoel in mijn buik en een kwetsbare aanwezigheid rondom mijn hartstreek. Het heeft te maken met horen en gehoord worden, zien en gezien worden, er werkelijk voor elkaar zijn en elkaar willen begrijpen.

Een ander referentiepunt in het ontwikkelen van Realplay zijn de gedachtes uit Imago therapie:

Imago therapie.
Imago therapie biedt een behulpzaam kader voor een relatie om te groeien naar autonomie, verbinding en bewustzijn in relaties. Deze therapie gaat er van uit dat twee mensen bij elkaar komen door onbewuste projecties (imago) uit de jeugd. Je komt bij een partner waarbij je gevoelens van vroeger herbeleefd en daardoor de kans krijgt om deze te verwerken. Het idee is dat je in eerste instantie niet op elkaar aansluit. Dat verklaart naar mijn mening een deel van de oorzaken van het hoge scheidingspercentage en het lijden in relaties.

Het lichaam en geest mechanisme zet energetisch de situatie van vroeger neer, omdat deze situatie bekend is. In deze bekende situatie weet het hoe te overleven. Liefde zit echter niet in het herbeleven van de vroegere situatie, maar in een ontwikkeling naar autonomie en liefdevolle verbinding in het heden. Autonoom zijn is een situatie waarin je gevoelens, verlangens en gedachtes in contact kunt brengen met de ander en samen onderzoekt wat mogelijk is. Dat brengt een relatie van twee personen met een stevig ‘ik’ gevoel die ruimte aan elkaar geven en tegelijk bewust zijn van een ‘wij’ gevoel.

Een relatie is een middel om tot volledige autonomie te komen en defensieve patronen te ontrafelen. Wanneer defensiviteit is opgelost ben je in verbinding met je partner en het leven. Wanneer je op deze manier naar je relatie kijkt wordt het een bron van informatie en groei. Een goede relatie is gebaseerd op het delen wat er speelt zonder de ander of jezelf te willen veranderen. Zijn met wat er spelt erkent dat alle ervaring individueel is en dat de bron van geluk nooit van een ander kan komen. De paradox is dat de person meestal eerst volledig gehoord en gezien wil worden door de ander om tot een ervaring van autonomie te komen. In de Realplay bieden we manieren aan van communiceren en elkaar te horen.

De imago therapie kent drie fases in een langdurige relatie;
1.romantische fase (er is verliefdheid en onderliggende patronen zijn onbewust)
2.de macht/strijd fase (patronen komen naar de voorgrond en er is strijd)
3.bewuste fase (patronen worden gezien en gedeeld en er is begrip voor elkaar)

Ik kan na vijf relaties wel herkennen hoe de fases er zo’n beetje uitzien en aanvoelen. In mijn huidige relatie lopen de fases doorelkaar, omdat er al veel uitgezocht is en we net begonnen zijn. Een belangrijk element in onze relatie en de Realplay is; dialoog. We gebruiken elementen uit de imago therapie, non violent communication en focussen om tot nieuwe vormen van contact te komen. Dit zijn manieren van communiceren waarbij beide personen zich kunnen uiten met de steun van de ander. Het is veel stil luisteren, samenvatten en checken of het goed begrepen is. De kern is een nieuwsgierigheid naar elkaars wereld. Wat we afleren is reageren vanuit verkramping, meningen of trauma.

Defensieve patronen verdwijnen, omdat er een veilige omgeving ontstaat waarin alles gedeeld kan worden. Het resultaat is dat alle onderliggende patronen aan het licht komen en beide personen zich volledig gehoord en gezien voelen. Mijn ervaring is dat de uitgangspunten van de ‘dialoog’ je door de verschillende fases in de relatie kan leiden. Het vereist echter wel doorzettingsvermogen, ruimte en helderheid. Vooral de macht strijdfase kan zwaar zijn, maar de belofte van groei is dan een goed vooruitzicht. De kern van het onderzoek is hoe je de ander kunt geven wat hij of zij het meest gemist heeft vroeger. Het is vrijwel altijd zo dat wat je partner het liefst wil ontvangen jij het moeilijkst kan geven. Door nieuw gedrag te ontwikkelen wordt jezelf ook completer. Dit geven wat je van nature moeilijk vindt om te geven heelt de ander en tegelijk ook jezelf.

Nieuwe waarden en normen.
Uiteindelijk komen er in het uiten van elkaars gedachten en verlangens nieuwe waarden en normen in het samen leven. Ik kan me voorstellen dat er vormen ontstaan waarbij mensen minder in elkaars ruimte leven en slapen: co-ouderschappen zonder scheiding bijvoorbeeld. Misschien zelfs een andere manieren van huizen te bouwen of samen leven met meerdere mensen (woongemeenschappen, polyamorie, etc.)

Elk koppel vindt zijn eigen manier. Waar het omgaat is dat de oude waarden en normen van eeuwig bij elkaar blijven voor de kinderen of uit loyaliteit veranderen. Er is meer nodig voor een langdurige relatie.

Hoe wil jij het huwelijk of de relatie in deze eeuw gaan vormgeven met je geliefde?

 

Stel hier je vraag