Radicale eerlijkheid leidt naar de ontmanteling van de schaduw

In de Authenticiteitcirkel zijn er altijd momenten van oordelen en agressie. Dit kan zich uiten door het oordeel en/of de agressie in te brengen. Dit lucht op en het brengt je een laag dieper; een behoefte of verdriet. Een andere vorm van oordelen en agressie is afhaken, verveeld raken, niet meer meedoen, liegen en uitchecken. Deze vormen van terugtrekken bouwen spanning op in het lichaam en uiteindelijk de groep. Deze spanning staat in de weg van je authenticiteit en verlichting in de wereld. Eerlijkheid en schaduwwerk zijn belangrijk in het proces van ontwaking, groei en opschonen.

Volgens mij is het de kunst om heelheid te blijven ervaren in een oordeel en/of geirriteerdheid. Met heelheid bedoel  ik de achtergrond ervaring van essentie zoals stilte, liefde, ruimte, leegte, helderheid, koninklijkheid, aanwezigheid, etc. Wanneer deze achtergond voelbaar is kun je de ervaring beter dragen en ontstaat er een zekere afstand tot de heftige emotie. Het uiten van een oordeel en/of de agressie krijgt minder lading mee zonder dat het ten koste gaan van de eerlijkheid of helderheid.

Waar het volgens mij om gaat met verlichting in de wereld is dat we de verantwoordelijkheid nemen voor een goed leven voor iedereen. Dat betekent opkomen voor jezelf en de ander. Het betekent ook elkaar ondersteunen naar leiderschap in de wereld. Dat hoeft niet allemaal voortdurend in harmonie te gaan. Confrontatie is een onderdeel van groei.

Wanneer je voortdurend de redder bent ontneem je iemands eigen kracht tot herstel

Verantwoordelijkheid ontstaat door jezelf uit te drukken. Door de diepte van de driehoek; onderdrukker, slachtoffer en redder in jezelf te ontdekken blijft het uitdrukken open voor kritiek en andere invalshoeken. Wanneer er geen kritiek meer ontvangen kan worden ontstaat de kans op een rigide geweldagid systeem. Iedereen is in de diepte ook een onderdrukker die kan genieten van controle, het vernederen van of schade toebrengen aan anderen. Tegelijkertijd kunnen moraal en vriendelijkheid een gevaarlijk masker zijn om dit soort rigide systemen te faciliteren. Denk aan Hitler en andere dictartoren. Meegaan in iets wat voor je gevoel niet klopt is een vorm van zwakheid. Deze zwakheid brengt geen positieve verandering in een situatie waarin ik, jij of de mensheid wordt onderdrukt. Dit kan voorkomen op de werkvloer, in relaties en in spirituele gemeenschappen.

Werkelijke heelheid ontstaat in het integreren van de donkere kant; de angst, de agressie, de afkeer.

In heelheid is er ruimte voor verschil en confrontatie. Het hoeft en kan niet alleen maar gezellig en vredig te zijn. Wanneer iedereen zich uitdrukt komen we als groep verder. En wat verder is, is onbekend. Het is een erkennen en werken met onwetendheid. Een niet weten hoe het moet, hoe het hoort en waar we als mensheid heen bewegen.

Hoe ziet een maatschappij eruit die vanuit heelheid en groei communiceert?

De authenticiteitcirkel is leren meebewegen op de natuurlijke en systemische ontvouwing van de groep vanuit een niet weten en een erbij blijven. Onderdelen zijn; de controle loslaten en jezelf voorbij schaamte en schuld uitdrukken. Wat ik observeer is dat er na een periode van volledige uitdrukking de groep steeds beweegt naar liefde, ruimte, lichamelijke heling en stilte. Dit herken ik als een punt van essentie  waarin de verschillen collectief worden geintegreerd naar een hoger niveau.

Wilt u liever heel of goed zijn?

Voorbeelden van jezelf uitdrukken voorbij schaamte en schuld  in de groep zijn geluid maken of jezelf los schudden wanneer je spanning voelt. Je gedachtes uitspreken die in eerste instantie nergens mee maken lijken te hebben met wat er gebeurt in de groep. Impulsen die we in de dagelijkse communicatie onderdrukken of niet eens meer voelen. Beide voorbeelden gaan gepaard met het opbouwen van lichamelijke spanning. Het serieus nemen van lichaamssensaties speelt een belangrijke rol in authenticiteit.

Stel hier je vraag