Wat vorm heeft, werpt een schaduw

Welkom bij schaduwbewustzijn…

De kern van Jungs werk is dat het Zelf bewust en onbewust de groei van een mens leidt. Het Zelf is een mystieke kracht. Groei leidt naar moraal en goddelijke wijsheid. Het leren omgaan met de onderdrukte krachten (schaduwzijde) is hierbij belangrijk, omdat dit leidt naar een volledige groei. Wanneer de schaduwzijde niet geintegreerd wordt kan het de mens overnemen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij Hitler. Het archetypische beeld van  de hemel en de hel heeft hij letterlijk neergezet door mensen te martelen, te vergassen en te verbranden. En dit soort praktijken gebeuren nog steeds vandaag de dag in de wereld! Zo verkeerd kan de schaduwzijde uitpakken.

In een gezond groeiproces komt er steeds iets  uit de schaduw in het bewustzijn wat aandacht vraagt en waar je iets mee moet. Het wonderbaarlijke is dat het leven iedereen specifieke aanwijzingen geeft. Dat kan in dromen of in het dagelijkse leven zijn (synchroniciteit). Deze boodschappen dien je te leren ontvangen en ermee om te gaan. De basisstructuur van de ziel bestaat volgens Jung uit opgeslagen archetypische drama’s. Deze drama’s komen voort uit menselijk gedrag van miljoenen jaren ervaring wat werkt in de zin van overleven als mensheid. Daar zit licht en donker in.

Kijk naar archetypische verhalen van goden die hun zoon offeren. Symbolisch zou je offering van een kind kunnen zien als iets oppofferen wat je het meest liefhebt om een betere toekomst te hebben voor het gezin. We weten niet hoeveel kinderen er vroeger van de honger of koude stierven. Misschien offerde mensen hun zwakste kind op voor het geheel in sommige situaties. In deze tijd klopt een dergelijke daad natuurlijk niet en moet de symbolische waarde worden in gezien.

We zijn als mensheid gekomen waar we zijn en al dat gedrag is vastgelegd in een soort geestelijke genen die je ook memes of archetypes kunt noemen. In onze huidige civilisatie wordt de afwezigheid van agressie en anders denken vaak gewaardeerd, maar als dit doorslaat in combinatie met een totalistische leider ontstaat er een vernietigende cultuur met onderdrukking en slechtheid. Een dergelijk regiem gaat uiteindelijk altijd weer ten onder, omdat het leven aanpassing vereist. Dat is de reden waarom democratie werkt. Het is nog steeds een simpele besturingsvorm, maar iets beters is er nog niet ontstaan om landen te regeren.

Schaduwwerk is een manier om tot volledige verlichting te komen. Door de extremen van alle dierlijke instincten en pure goddelijkheid toe te laten ontstaat er heelheid. Dat is het proces van ontwaking en groei. Beiden leiden wat mij betreft naar een steeds complexere vormen van langdurige zorgzame relaties.

Het ego van de ouder gebruikt de onderdrukking van de ziel van het kind om de eigen machtspositie in het gezin te handhaven en het beeld van de gezinspersona op te vijzelen. In een vreemde kronkel identificeert het kind zich met de machtige ouder. Dit zie ik ook in bedrijven en spirituele gemeenschappen gebeuren. Het medicijn is alles leren voelen (dus ook gevoelens van afkeer en de agressie die daaraan ten grondslag ligt) en in contact brengen. Dat is wat we doen in de authenticiteitcirkel.

Naast de verlichting van het jezelf realiseren als licht, bewustzijn en/of liefde is er de ontmanteling van ideaalbeelden en de duisternis die gepaard gaat met verlies, drama, afbraak en dood. De dualiteit. De dood is voor veel mensen dreigend, omdat er een gevoel is van einde. De dood wordt weggestopt net als al het ongeleefde zielsmateriaal uit de jeugd. De verbannen ziel van de jeugd die opgesloten zit komt vroeg of laat naar buiten om gezien te worden. Daar zitten ook onderdrukte talenten in. Deze schaduwdynamiek is een proces wat vaak pas op middelbare leeftijd (40-55) op gang komt. Het masker van aanpassen begint rond deze leeftijd in het zicht van de dood af te brokkelen. Wanneer je durft af te dalen in de wereld van deze nog niet geleefde impuslen, geheime verlangens en verborgen behoeftes komt er een vernieuwde levens kracht vrij.  Dit is de wederopstanding van jezus aan het kruis.

Waar offer jij jouw authenticiteit op in een poging je veilig te voelen, geld te verdienen en/of liefde te krijgen?

Wil je deze schaduwzijde echt aangaan? Het voelen en doordringen van ouder worden, haat, woede, jaloezie, hebzucht, lust, schaamte, verslaving, luiheid, agressie, afhankelijkheid, faalangst, etc. Schaduwwerk is een langdurig proces van telkens weer vergeten, herkennen, doorzien en doorleven van al die aspecten die onderdrukt en afgesplitst zijn door het aanpassen aan opvoeders en collectieve normen en waarden van de maatschappij.

Hoe wordt afbraak een doorbraak? Hoe ontdek je winst het verlies?

De roep om schaduwwerk kan zich fysiek kenbaar maken door slapeloosheid, allergie, hoofdpijn, haaruitval, rugpijn, zweetaanvallen, wisselende stemmingen, impotentie, geheugenverlies, gehoorverlies, borstkanker, prostaatkanker, hartaanvallen, etc. Het kan zich ook uiten in een depressie, midlife crisis, een drang om te stelen of het verlangen om niet meer deel te nemen aan de maatschappij. De een vloeit door deze archetypische beweging heen en voor een ander is het een onwerkelijke beproeving. Voor beiden is de vraag wil je de opkomende schaduw aangaan?

De laatste maanden voel ik regelmatig impulsen die wijzen op uit de maatschappij of de innerlijke gevangenis daarvan willen stappen. Het vertaald zich in naar Parijs willen rijden en identificaties in films met zwervende mensen. Ik heb dan steeds het idee dat ik iets moet veranderen aan mijn leven. Mijn huis verkopen en gaan zwerven. Door het schaduwwerk herken ik deze impulsen als een archetypisch figuur. Ik noem hem de zwerver. Deze is in conflict met de Kostwinner, die in de structuren van de maatschappij wil meegaan en zorgt voor een inkomen en basisbehoeften. Ik geniet van de impulsen van de zwerver die een zekere eenvoud en vrijheid nastreven. Ik laat beiden archetypische impulsen in mijn bewustzijn doordringen en zie wel waar het heen beweegt.

Ben je bereid (nogmaals) al je zingevingsvragen te stellen op deze middelbare leeftijd? Misschien is er zelfs al verlichting en/of een succesvol leven. Dan komt daar ineens die onzichtbare hand uit de diepte die je uitnodigt om mee te gaan. Het gaat niet om de antwoorden. Het gaat om het zijn met de vragen zonder onverschillig te worden. Het is een langzame en soms zware weg.

Het onderzoeken van de psyche is in onze samenleving een onderdeel van de collectieve schaduw. Meestal wordt je als zweverig bestempeld. Ik gebruik het label spiritueelleraar, omdat ik zelf de waarde heb ervaren van mijn leraren. De paradox van het feit dat zelfonderzoek in de schaduw zit is gelijk de oorzaak van het vele psychologische lijden in onze maatschappij. Een andere moeilijkheid is dat wanneer je dan toch aan zelfonderzoek en verlichting doet dat de psyche een ongrijpbaar dynamisch en vloeibaar iets is. Vanuit mijn ervaring is het grondig bestuderen van de psyche een levens en dagtaak en ik weet met al mijn studie misschien een paar procent van alle kennis op dit gebied. Wat ik wel zie is dat het werk praktisch te doen is door steeds in het moment aan te pakken wat er komt. De twee vormen die ik heb ontwikkeld werken en daarmee hoef je niet eens de theorie van psychologie en spiritualiteit te kennen. Dat zijn theorieen die zijn ontstaan door de werkelijkheid in het moment te onderzoeken. Door het Focussen naar Essentie en de Authenticiteitcirkel te beheersen heb je altijd je eigen leraar en therapeut bij de hand.

De kern van de persoon is een onmetelijke kracht en een paradoxale veelheid van leven. Wanneer deze zogenaamde negatieve emoties niet erkent worden en onderdrukt blijven nemen ze vroeg of laat de controle over. Zo werkt de schaduw, het is de ander in jou.

Ken jij de leeuw die je heeft opgegeten? De schaduw is onzichtbaar en dat maakt het zo moeilijk om er mee te werken.

De persoon verlangt ernaar om gezien en aanvaard te worden zoals die is. De persoon hunkert naar verbinding en genezing van het verraad tussen ouder en kind. De persoon verlangt naar de zorgzame geliefde die voedt en onderhoudt. De persoon hoopt op een zielenvriend die een eind maakt aan de eenzaamheid. De persoon wil bezield werk. De persoon zoekt een gevoel van zin en betekenis die hem of haar verbindt met het grotere patroon. De behoefte aan authenticiteit neemt toe. Authenticiteit ontstaat in het volledig omarmen, doorvoelen en in contact brengen van gevoelens, impulsen en gedachtes in het moment. De schaduw wil zichzelf blootgeven. Dit is een functie van de Authenticiteitcirkel.

Een autonomie zonder afhankelijkheid, machteloosheid en speelsheid is onecht

Het spirtuele schild van onaantastbaar en onstervelijk zijn is net zo’n illusie als het schild van maatschappelijk succes met macht, lust, geld en ander genot. Het aangaan en verblijven in al die verborgen verlangens en krachten brengt mij bij de heilige waarde van een aards leven met langdurige zorgzame relaties, persoonlijke grenzen, lijden, non duale essentie en dagelijkse problemen. De schaduwkant die steeds minder als een vreemde aanvoelt en me niet meer overneemt. Alles is welkom vanuit een authentieke ontspannen nieuwsgierige aanwezigheid, Dit is de weg naar werkelijke heelheid.

In onderstaande video wordt schaduwwerk helder toegelicht en halverwegen komen er goede manieren om te werken met je eigen schaduw. Connie Zweiger is een ervaren psychotherapeut met veel meditatie ervaring (10 jaar in een klooster geleefd).

[wysija_form id=”2″]

Stel hier je vraag