Het hoogste doel van leven is niet gelukkig zijn, maar je roeping volgen. Je roeping maakt zich kenbaar in lijflijke sensaties en interesses. Dit proces van roeping brengt de persoon en de cultuur verder en verder. Het gaat over verantwoordelijkheid nemen (voor iets wat jij belangrijk vindt), handelen en het innemen van jouw plek in de maatschappij. De mens kijkt de wereld in met een morele blik. We zijn voortdurend bezig met wat goed en fout is en vertalen dat in sociaal en competent gedrag. In elke film en in elk verhaal zijn we geïnteresseerd in hoe het drama van het goede en het slechte zichzelf uitspelen. 

Volg je hoogste (lijflijke) impuls van waarheid en moraal

De held(in) in een verhaal is moedig, sociaal, nederig en leert van zijn of haar fouten. Hij of zij pakt een probleem aan, overwint heftige problemen, overtreedt regels, heeft  een tijdelijke mentor en deelt de beloning met de groep. Een onderdeel van dit proces is het lijden en het overwinnen van dit lijden. Dit is archetypische informatie die in alle verhalen en als het goed is in al onze werkelijke levens terugkomt. Hier zie je dat het nastreven van geluk niet de hoogste roeping is na honderd duizend jaar leven als mens. Het is op zijn hoogst een tijdelijk bijeffect. Het gaat over een doel nastreven, korte termijn behoeftes opgeven, je agressie kennen en op een goede manier inzetten.

Blijf bij het gevoel van lijden en vraag het wat het nodig heeft

Wanneer het lijden niet overwonnen wordt is er een redelijke kans dat iemand zich als een slachtoffer gaat ervaren en destructief gedrag gaat vertonen. Dit kan zich uiten in allerlei vormen van opgeven tot wraak nemen op de mensheid. Het overwinnen van pijn en lijden wat iedereen ergens in zijn of haar leven tegenkomt is essentieel voor gevoelens van roeping, bestemming en zingeving.

Beoefen actief jouw manier zoeken

Bij sommige mensen bestaat een deel van de roeping uit het zoeken naar de waarheid. Dit kan door meditatie, filosofie, psychedelica, psychoanalyse, religie, reizen, etc. Al deze activiteiten leiden naar een vorm van ontwaken; een ervaren van jezelf als een diepe kracht en conceptloze aanwezigheid waarin geen tijd, ruimte, goed en fout is.

Beperk jezelf niet tot slechts 1 perspectief; word totaal flexibel

Vanuit deze basis ontstaat er vanzelf weer een persoon die zich steeds unieker en bewuster in de wereld beweegt. Gezien de oneindige groei van het universum, de cultuur en de persoon is dit een voortdurende reis, waarvan niemand precies weet hoe deze zal verlopen. Wat op zijn hoogst mogelijk lijkt is dat het proces van groei enigszins te volgen is; hoe oriënteert een mens zich in de wereld? Dit oriënteren bestaat uit allerlei structuren die we als mens hebben doorlopen van plant zijn, dier zijn tot mens zijn.

Geef je over aan de krachten van het bestaan en laat jezelf bewegen door het goede en het foute heen. Vrijheid ligt voorbij je schuldgevoel. Het leven gebruikt mij totdat alles is opgebrand.

Ken het archetypische verhaal van je eigen leven door met een afstand te kijken naar jouw reis van de held. Mijn verhaal is zoiets als geboren worden uit huwelijk tussen een indische immigrant en een Nederlandse vrouw, het huwelijk houdt geen stand en ik groei op bij mijn grootmoeder zonder de aanwezigheid van mijn ouders. Het leven heeft mij een gezond lichaam gegeven en met deze basis ga ik op zoek naar mijzelf in een wereld die ik niet begrijp. Er is iets dat knaagt en via een gefocuste strijdersmentaliteit, opleidingen, cursussen en meesters kom ik tot een eerste antwoord; ontwaking. Een onveranderlijk ervaren van mijzelf als kennendheid. 

Mijn andere impuls uit mijn jeugd was ontwikkelingswerk doen. Er ontstaat door toeval een liefde voor dak en thuisloze mensen in Nederland en ik ga mij inzetten voor deze groep mensen. Ik herken veel van mijzelf in hun verhalen. Ik ontwikkel gaan de weg inzichten over hoe ik deze beschadigde mensen existentiele voldoening kan brengen. Het gaat vooral over luisteren en in contact blijven wat er ook gebeurt. Dit contact is altijd in het moment.  Van de dak en thuisloze mensen leer ik om te genieten van kleine dingen en te hosselen. Mijn geld op allerlei manieren te verdienen door overal kleine onderneminkjes van te maken.

Mijn opgelopen hechtingsproblematiek vanuit mijn jeugd onderzoek ik in mijn relaties met mijn vriendinnen en dochters, Ik kom stap voor stap verder in hoe een relatie voedend is. Ik kom tot het concept van langdurige zorgzame relaties in het moment.

Er ontstaat (een non duale) vrijheid in de dualiteit. Ik ben er als centrum van de wereld en als een nietig stofje in een eindeloos universum. Ik vertaal dit alles in mijn teaching van Fundamenteel Welzijn. Dit is wat ik nalaat aan mijn kinderen en de mensheid.

Stel hier je vraag