fbpx

Ego is het proces van informatieverwerking, het is een dynamiek die helpt om te overleven

Ego geeft een gevoel van iemand zijn en is opgebouwd uit verinnerlijkte relaties met de eerste verzorger. Voornamelijk ouders of andere opvoeders. Deze verinnerlijking van de relatie zorgt voor de informatieverwerking en regulering van de persoon in de maatschappij.

Ego zwakte uit zich door (subtiele) angst en een gevoel bepaalde situaties en relaties niet aan te kunnen. Een gevoel van niet goed genoeg zijn, diepe hulpeloosheid, machteloosheid, zelfafwijzing, opgeven, moeheid, uitputting, de druk niet aankunnen, etc. De kern van ego zwakte is een diep gevoel van alleen zijn.

In onze maatschappij is er een taboe op ego zwakte. Je moet sterk zijn

De enige weg om met de de intense sensaties van minderwaardigheid om te gaan is het leren ervaren zoals het is. In het erbij blijven met liefdevolle aandacht verandert het in essentie zoals zachtheid, kracht, versmeltende liefde, aanwezigheid en/of ruimte. Ik zie dit steeds weer gebeuren in focus en partner inquiry sessies. Dit herhalen brengt evenwicht.

Ervaringen van zachtheid en liefde worden over het algemeen in de huidige maatschappij ook nog steeds gezien als ego zwakte. Nog een verwarring erbij.

Mijn dochter van negen heeft dyslexie en kan met het schoolsysteem niet goed meekomen. Ik vermoed dat zij soms een ego zwakte voelt die als kind moeilijk te dragen is. Dit uit zich dan in woedeaanvallen wanneer de dagelijkse druk voor haar te groot is. Van kinds af aan wordt ons geleerd door ouders en maatschappij om niet te zeuren en door te gaan. Van school thuisblijven wordt bestraft met een boete en het op hol geslagen schoolsysteem zorgt voor stress bij leraar en leerling. Hoe pijnlijk is dat?

Het gevoel van angst is een afweermechanisme tegen gevoelens van ego zwakte

Iedereen kent (hopelijk) wel een vorm van existentiele angst. De angst wordt in de meeste gevallen uit de weg gegaan door afweermechanismes zoals overdreven aanpassen, psychosomatische ziektes, obsessieve zelfbeheersing, schuilen achter rationalisaties, verslavingen, narcisme, agressiviteit, niets meer voelen (schizoïde fenomeen), etc. Allerlei afleidingen om niet bij de kern van de ego zwakte te komen. Met deze afweermechanismes kun je makkelijk in onze maatschappij wegkomen.

We leven in een maatschappij vol afweermechanismes

In het doorleven van de angst komen meestal gevoelens van minderwaardigheid en diepe eenzaamheid. Dit is ego zwakte. Een gevoel het leven niet aan te kunnen. Herken je dit?

Het innerlijk afwijzen van de ego zwakte zorgt er voor dat iemand geen hulp gaat zoeken. Er ontstaat een gesloten systeem.

Het wezenlijk transformeren van ego zwakte is een langdurig proces wat voortkomt uit begrip, het ervaren van lichamelijke sensaties en een liefdevolle relatie met minstens 1 persoon.

Het cliche dat ego zwakte voortkomt uit de relatie met je ouders (of andere opvoeders) is nu eenmaal waar. Het transformeren van ego zwakte is eigenlijk een heronderhandeling met je ouders. Hiervoor heb je niet perse je ouders nodig. In het volwassen leven kan dit ook met je liefdesrelatie of therapeut.

De egozwakte kan voortkomen uit verwaarlozing, onderdrukking en een gebrek aan spiegeling. Wanneer een kind vol enthousiasme voor iets binnenkomt en de ouder reageert niet met dezelfde intensiteit kan dit al als een afwijzing ervaren worden. Het afwijzen van de verlangens leidt uiteindelijk naar egozwakte.

Werkelijke verandering ligt in de ontmanteling en langdurige omvorming van gevoelens van ego zwakte in combinatie met het ervaren van je ware natuur.

Ontwaken en ego groei zijn allebei belangrijk

In sommige spirituele concepten/stromingen is concept om het ego blijvend te overstijgen en nooit ego zwakte te ervaren. Dit ideaalbeeld lijkt ook een gesloten kader te worden.

Het ontkennen van gevoelens van ego zwakte liggen volgens mij ten grondslag aan alle schandalen rondom het mens zijn

De enige manier is om er midden in te gaan staan en ermee te leven. Het ego is niet te lokaliseren. Het zijn lichamelijk opgeslagen reacties die in het moment te ervaren zijn.

In subtiele partner inquiry worden deze reactie patronen zichtbaar en steeds weer getransformeerd in het moment. Een paar minuten doorvoelen van ego zwakte brengt transformatie naar non duale essentie. Wanneer je dit een paar keer ervaren hebt weet je wat je kunt doen met gevoelens van minderwaardigheid en angst.

In mijn ervaring blijft ego zwakte opkomen

Levensenergie (libido/eros) wordt vertaald in verlangens. Vrij leven is het surfen op deze verlangens en niet hechten aan de uitkomst. Het onderdrukken van verlangens komt meestal voort uit een gevoel van ego zwakte. Deze terughoudendheid geeft vervolgens een gevoel van niet volledig leven. Niet volledig leven geeft een gevoel van niet volwassen zijn.

In een ervaring van non duale essentie zijn er geen verlangens. In het dagelijkse leven zijn er honderden verlangens op het gebied van werk, gezin en relaties.

Fundamenteel Welzijn ontstaat in het bewegen tussen ego zwakte en essentie, verlangens en verlangenloosheid, ontwaken en groei.

Word totaal flexibel en geef telekens weer elk concept over verlichting en het leven op. Het is niet in zijn totaliteit te bevatten.

 

Share This
Stel hier je vraag