Deze tijd gaat voor mij over waarheidsvinding en autonomie.

Iedereen heeft het recht en de mogelijkheid om uit te zoeken wat waar is voor hem of haar. Vanuit deze kennis kun je zelf nadenken en handelen. Het is als in een rechtbank; bewijsmateriaal zoeken en interpreteren. Dat vind ik in deze informatie crisis niet altijd gemakkelijk. Gaat deze crisis nu over een virus, een totalitaire maatschappij, een nieuwe verdienmodel voor de farmaceutische industrie, eugenetica of een economische crisis? Het loopt allemaal door elkaar.

Ik ben een onderzoeksjournalist van mijn eigen nieuwskanaal

Het bewijsmateriaal komt niet van de mainstream media of de politiek, je zult actief alternatieve media moeten gaan onderzoeken. Hoewel ik zelf inmiddels een heldere mening heb, is het bewijsmateriaal nog steeds niet eenduidig. Het is een combinatie van onderbuik gevoel, eigen ervaring in het dagelijkse leven en informatie.

De tijd zal het leren

Reinier Fuellmich is een centrum voor mij.

De laatste tijd kan ik alleen nog maar zeggen; de tijd zal uitwijzen wat op dit moment waarheid is. Ik ben blij met het tribunaal van de gerenommeerde advocaat Reinier Fuellmich die probeert de waarheid te achterhalen en mensen te veroordelen. Hij heeft grote processen gewonnen tegen bijvoorbeeld Volkswagen, de Deutsche bank en andere mega bedrijven. Hij is opgewassen tegen de macht van grote spelers en de ingewikkelde leugens.

Het is geen waanzin, het is een nauwkeurig geplande en berekende genocide

Ik ben bang dat de meeste mensen zijn voorlopige conclusie zullen verwerpen, maar het is zeker de moeite waard om hem en zijn klokkenluiders te volgen. Het zijn wetenschappers, advocaten, onderzoeksjournalisten, etc. Door alle verhalen en bewijsstukken te verzamelen over de hele wereld komt er vanzelf een beeld bovendrijven.

In Amerika vallen er inmiddels duizenden doden per dag als bijwerking van de vaccins, net als in Israël, Engeland en andere landen. In Nederland is men aan het stoeien met de enorme oversterfte.

Het doel is een wereldwijde controle over de aantallen en het gedrag van mensen. De pandemie is slechts een schakel in dit geheel

Eugenetica.

Er is een ideologie waarbij het sterke genetische materiaal zou moeten worden aangemoedigd in mensen. Dit kan op vele manieren zoals gen therapie, transhumanisering, geboorte controle of het gepland laten sterven van zwakkeren. Hoewel dit na de tweede wereld oorlog wordt gezien als immoreel gaat deze ideologie, die zijn oorsprong heeft bij Plato, vrolijk verder. Het vrij experimenteren met de huidige gen therapie (het vaccin) is daar een voorbeeld van.

De hedendaagse eugenetica wordt onder andere gevoed door een aanhoudende exponentiële bevolkingsgroei en de oprukkende automatisering die een een enorme (economisch) waardeloze klasse gaat creëren. Wij zijn onze eigen bedreiging.

Hoe speelt de vaccinatie plicht hier mogelijk een rol in?

Vijfennegentig procent van de bijwerkingen worden door vijf procent van de vaccins veroorzaakt.

Craig Paardekooper, een Engelse data analist en zijn team hebben ontdekt dat er per batchnummer van het vaccin andere bijwerkingen plaatsvinden. Hij gebruikt hierbij onder andere de officiele cijfers van het Amerikaanse Vaers systeem. Wanneer je er van uit gaat dat hier slechts 1-3 procent wordt gerapporteerd is het werkelijke aantal bijwerkingen en doden veel groter. In Amerika gaat Reinier Fuellmich nu uit van drie duizend doden per dag. Kijk eens op de site van Craig Paardekooper. Het is vooralsnog moeilijk te bepalen of zijn gegevens kloppen, maar ik vind het zeker de moeite waard om het te benoemen. Ik heb zeker anderhalf uur op deze site doorgebracht en alle links bestudeerd. Het blijft schokkend! Er zijn veel meer analyses gedaan op het Vaers systeem en de geloofwaardigheid ervan. Deze studie geeft bijvoorbeeld aan dat er een enorme stijging is van gerapporteerde doden sinds het vaccin en onderzoekt ook de geloofwaardigheid van de melders. Zij vinden die geloofwaardig (75% van de melders zijn zorgprofessionals).

Kijk ook eens bij het Lareb, het Nederlandse meld systeem. Als ik naar de update kijk vind ik dat schokkend. Duizend gemelde doden in twee jaar en honderdtachtigduizend gemelde bijwerkingen. er staat dan van alles bij zoals geen verband, niet zeker dat, etc. En er is nu ook officieel een ruggenmerg ontsteking toegevoegd aan de bijwerkingen na zeven meldingen bij het Lareb. Ook hier zal het gaan om slechts 1% van de gevallen die gemeld worden.

Hoe kun je nog ontkennen dat er iets mis is met die vaccinaties?

Stel je eens voor dat het percentage schadelijke vaccins rond de vijftig of honderd procent zou liggen. Dan was er geen discussie meer over de schadelijkheid van dit vaccinatie programma. In de interviews bij Reinier Fuellmich is er iemand aan het woord die de bewijzen levert van de patenten van het covid virus wat als biologisch wapen werd ontwikkeld in 2019. Nogmaals het is misschien moeilijk om te geloven, maar er ontstaat zo langzamerhand wel een vreemd beeld van deze pandemie. Het verklaart voor mij ook waarom onze overheid nog steeds een qr pas en vaccin verplichting wil invoeren, terwijl het virusgewijs totaal niet nodig is. Er is een andere agenda.

Op mijn werk is in deze tweede golf wederom iedereen ziek. De afdeling draait op ZZP’rs. Het ziekteproces is minder ernstig dan vorig jaar. Vijftig procent is gevaccineerd en iedereen krijgt de griep. Gemiddeld zijn ze zo’n week uit de running. Zelf ben ik in de afgelopen twee jaar nog steeds niet ziek geworden, wat mij ergens verbaasd, omdat ik nou niet echt gezond leef. Misschien een T-cellen immuniteit of een mentale weerbaarheid.

Angst leidt naar het vrijwillig opvolgen van de overheidsregels

Ervaar jij angst?

Het bewust gebruik maken van angst is nauwkeurig berekend en terug te vinden in allerlei beleidsdocumenten en patentaanvragen. Dit komt uit de interviews die Reinier Fuellmich en zijn collega’s doen. Inmiddels word ik ook bang van de informatie die stapsgewijs naar boven komt en naar genocide achtige praktijken verwijst. Hoe ga ik om met al deze informatie?

Dit zijn enkele angst ingrediënten;
– immunisatie is de enige weg (natuurlijke en groeps immuniteit wordt niet meer erkent/genoemd)

– gebruik van niet goedgekeurde vaccins

– vaccinschaarste

– vaccinschade

– allerlei rechten worden afgenomen onder de noodwet

– geen inzage in bestanddelen vaccin

– ic bedden schaarste

– sociale/fysieke afstand

– schoolleraren en peergroep worden gebruikt om kinderen te overtuigen

– vrijheid van mening wordt onderdrukt

– crisis is wereldwijd

– autonomie wordt niet gerespecteerd

– burgers spreken elkaar aan waardoor het gevaar je eigen buurman of collega is

– cijfers worden gemanipuleerd (overdrijven gevaar virus en minimaliseren bijeffecten/oversterfte vaccin)

– er is geen goed werkend controle systeem om de bijeffecten van het vaccin nauwkeurig in te schatten

– maatregelen (over de hele wereld) veranderen continu en dat werkt desoriënterend

– economische crisis neemt toe (midden en klein bedrijf failliet, super inflatie, huizen tekort)

Nu maar hopen dat wat ik hier schrijf allemaal niet waar is. Dan blijkt het eenvoudigweg een misinterpretatie te zijn van cijfers en verhalen. Zo niet, dan ben je deels voorbereid.

Voor de mensen die deze crisis van de ik-binnenkant willen oplossen; ben je bereid om de kampbeul, eugeneticus en/of moordenaar in jezelf tegemoet te treden en deze te transformeren in liefde?

Stel hier je vraag