Het wezen van de werkelijkheid is dat het zich geleidelijk openbaart.

Bewustzijnsbevrijding betekent dat iemands ervaring en perceptie verschuiven naar een andere dimensie van bestaan. Deze dimensie heeft een eigen perspectief en wordt het centrum en fundament van de ervaring. Dit artikel is voor de beginnende zoeker waarschijnlijk nogal abstract, omdat het gaat over een periode van inzicht na enig spiritueel werk. Het zit ergens in de perspectief wisseling van de afgescheiden persoon naar een meer kosmische beleving.

De wereld, wijzelf en God (non dualiteit) zijn geen verschillende dingen. God is qua beleving of ideaalbeeld vaak een projectie van onze behoefte aan holding en vertrouwen, dat er iemand of iets is die voor ons zorgt. Deze projectie ontstaat in de beleving van afgescheiden zijn wat meestal weer komt door een jeugd waar holding en vertrouwen afwezig was of op zijn minst niet volledig was afgestemd op de behoefte van het kind.  Vanuit een afgescheiden perspectief is er een voortdurende beleving van een wereld die goed en slecht is. Dit is een perspectief van lijden, vechten en twijfel.

Het perspectief van verlichting is werkelijk anders. Het is opgebouwd uit meerdere perspectieven.

1.Een
Er is een perspectief waarbij alles wordt ervaren als EEN. In dit Absolute perspectief is er geen scheiding, beweging of ervaring. Het is een innerlijke gewaarzijn van EEN ongedifferentieerde substantie van waaruit alles is gemaakt en jij bent Dat. Dit is het uitgangspunt bij Advaita Vedanta en de Dzogchen.

2.Twee
Er is een perspectief waarbij er dualiteit is en alles grenzen heeft. Er is een persoon met een lichaam, een universum met ontelbare objecten. De grenzen zijn echter niet vast. Alles is verbonden en daardoor EEN. In dit perspectief kun je jezelf ervaren als een persoon in verbinding met alles.

3.Kracht
Er is een perspectief waarbij er een ervaren is van een kracht die alles beweegt. Deze kracht kun je ervaren als Liefde of een vorm van Intelligentie. Alle verschillende en niet afgescheiden objecten worden bewogen door een goddelijke kracht. Jij bent die kracht en de persoon die je ervaart wordt bewogen door die kracht. De eigen wil en eigen keuze zijn een verlengstuk van deze kracht, indien je jezelf overgeeft aan dat wat is. Deze beleving leidt naar een niet doen en een niet ingrijpen. Alles gebeurt.

Alle deze perspectieven vallen samen en zijn verschillende ervaringen van eenheid. Misschien kun je je voorstellen dat wanneer er een directe innerlijke beleving is van deze perspectieven het (persoonlijke) leven zich (ook) in een andere dimensie afspeelt. In deze dimensie is alles perfect en alles verloopt volgens een organische intelligente en spontane beweging. Er is een ervaring van een warme doordringende liefde en een ondefinieerbare uitdijende identiteit. Er is geen hechting aan een voorkeur en de perspectieven veranderen voortdurend. Lijden en bevrijding zijn niet meer dan perfecte ervaringen in de geleidelijke ontvouwing van bewustzijn. Deze ontvouwing van het universum en jouw leven zijn zoals ze zijn en vanuit de beleving van eenheid is er alleen het ontspannen in wat er is. Dit vertaalt zich in een vriendelijke nieuwsgierige innerlijke houding waarin alles zich langzaam en zeker onthult. Dat is een vorm van innerlijke leiding.

Deze innerlijke leiding kan ik je leren te herkennen in de begeleiding. Ik gebruik hiervoor meditatie, focussen en verbonden ademen. Dit zijn lichamelijke technieken die makkelijk zijn aan te leren en waarmee je zelf het ontvouwingsproces kunt volgen. Er is dan geen leraar meer nodig.

Stel hier je vraag