In elk punt ligt het hele universum besloten, vandaar dat jij en ik onszelf kunnen realiseren als het allerhoogste

1.non duaal persoonlijk
In deze perceptie is er een persoonlijk bewustzijn met relaties, moraal, communicatie, verhaal, actie, lokaliteit, tijd, etc. Het duale bewustzijn is non duaal, omdat alles met elkaar in verbinding staat. Je kunt deze perceptie ook ervaren als iets dat beweging (lopen, spreken, etc.) ervaart.

Alleen door het persoonlijke te ervaren en te doorgronden kan het vrij geleefd en/of overstegen worden

2.non duaal bewustzijn
In deze perceptie is er een ervaring van enkelvoudig bewustzijn, er is geen zingeving, geen relatie, geen tijd, geen lokaliteit, geen probleem, etc. Er is non duale essentie (kracht, licht, ruimte, leegte, energie, kennendheid, etc.). Non duaal bewustzijn is non being, omdat het voortkomt uit iets Absoluuts.

Blijf niet hangen in een perceptie, omdat die prettig aanvoelt

3.non being is de basis van perceptie
In deze perceptie is er geen ervaring. Er is leegte zonder gewaarzijn. Dit is niet te ervaren en toch e kennen. Non duaal bewustzijn en non duaal persoonlijk bewustzijn worden hier doorzien of gezien als niet bestaand. Absolute leegte is oneindig verdiepend.

Het hoogste is gelijk het allersimpelste

Elk punt in het universum leidt naar deze onbeperkte leegte waarin tegelijkertijd het persoonlijke leven plaatsvindt. Alle perceptie is in essentie leeg. Het maakt niet uit van welke kant je het levende ervaart. Ik ben individueel, non duaal en Absolute leegte.

In elk mens is de behoefte om intiem te zijn, dat is de verbondenheid in Zelfrealisatie

Al deze percepties zijn te ervaren in het samenzijn. Dat wat jij ervaart is Waarheid. Met de authenticiteitcirkels en het focussen bied ik vormen om dit te ervaren. Het enige wat je nodig hebt is een beetje kennis, een beetje vertraging in het ervaren en het vertrouwen ontstaat vanzelf.

 

Stel hier je vraag