Vanuit de kennendheid wat ik ben zijn er geen paradoxen. Vanuit het denken wat probeert te beschrijven wat ik ben zijn er alleen maar paradoxen. Ik ben het Zelf, er is geen Zelf, ik ben Bewustzijn, ik ben Lichaam, ik ben Leeg, ik ben Vol, ik ben Afwezig, ik ben Aanwezigheid, ik ben Ervaring, ik ben Voorbij alles, ik ben Alles, ik ben Niets, ik ben Verlicht, er is Niemand die verlicht is, ┬áik ben Onveranderlijk, ik ben oneindige Verdieping….

Zo kan ik doorgaan. Het is allemaal waar. De realisatie is eenvoudiger dan het denken kan bevatten. Wanneer er een vasthouden is van een concept stopt de realisatie. Het lijkt een mystiek vanuit het begrijpen, maar feitelijk is het simpel onbegrijpelijk.

Stop met zoeken. Rust in de conceptloze aanwezigheid Ik ben. Dat kan helpen.

Stel hier je vraag