Het kennen van het naamloze Absolute of God is het startpunt van Fundamenteel Welzijn. Dit is het ultieme geluk van waaruit een puur menselijk leven ontstaat en een liefdevolle community. Het bidden naar, overgave aan, mediteren als het goddelijke absolute is een dagelijkse bezigheid die ontstaat uit de liefde voor het hogere. Voorbij werk, gezin en het dagelijkse is er het ongeziene, ongrijpbare (n)iets. DAT wat er altijd al was en geen begin of einde kent. 

Dit directe besef is alleen in de wakkere staat in het moment te realiseren

Denken wat ontstaat uit deze pure en heldere bron is ons enige middel om tot goede politieke, economische en technische vooruitgang te komen. Wanneer er geen contact is met dit hogere zelf is er slechts oppervlakkige destructie. 

Burnout, depressie en zelfmoord komen wat mij betreft voort uit het verlies van diepgang met het leven. Waar leer je dat nog in deze wereld? Niet op school, niet in je opvoeding, nauwelijks in de maatschappij. De enige manier is om diep naar binnen te gaan en jezelf volledig te doorgronden. Wanneer de persoonlijkheid, tijd, ruimte, zijn en het concept makende principe worden ontmanteld is er het naamloze Absolute.

Volg de vraag; wie ben ik, blijf bij de conceptloze aanwezigheid en alles wordt helder!

Stel hier je vraag