De authentieke lichamelijke beperkte persoon en het oneindige onbeperkte bewustzijn zijn een (zich in perfectie ontvouwend) geheel. Wat betekent dat voor jouw in-zicht en in-quiry?

Totale vrijheid ontstaat alleen wanneer je deze paradox begrijpt en ervaart. Wanneer er een hechting is aan een voorkeur van genot boven pijn of oneindige bliss boven de lijdende persoon ontstaat er een blokkade in je ontwaking en ontwaking. Het is en en en en….en dat is niet te begrijpen, alleen wanneer je al het begrip steeds weer loslaat. Het dagelijkse leven is net als een ayuhuasca of een paddestoelen trip, alleen wordt dit niet goed ervaren en gezien. Vandaar ook die groteinteresse in dit soort medicijn planten. Het laat de waarheid duidelijk zien.  Maar ook hier geldt dat wanneer er een hechting aan een voorkeur ontstaat aan de toestand van deze medicijn planten boven het dagelijkse leven ontstaat er een splitsing in je inzicht.

In (new age) teachings is er meestal een eenzijdige voorkeur voor of succes (geld verdienen, goede liefderelaties, etc.) of juist voor het non duale (verlichting, het nu, god, etc.). 

Kun je in alle bewustzijnsstaten en groei niveaus tegelijkertijd zijn?

Ja dat kan wanneer je elke hechting aan welke voorkeur dan ook opgeeft. Dan is er alleen maar dat wat er is. En dat kan ervaren worden als niets, alles, persoon, bewustzijn, beperkt, onbeperkt, lijden, extase……ga zo maar door.

In oudere religies is er of een hierarchische structuur waardoor ontwaking meestal ver weg wordt geprojecteerd en/of een buitensluiten van andere religies. Je moet aan allerlei dingen voldoen, niet zelf nadenken en heel veel gedisciplineerde oefeningen doen om jezelf te (mogen) ervaren als god of leegte. In deze tijd is het allemaal veel simpeler, omdat er al zoveel mensen gerealiseerd zijn geraakt.

Die ideaalbeelden en hierarchie staan nog echt in de weg van een werkelijke verlichting voor een grote groep mensen. Alleen wanneer deze schijnbare blokkades worden doorzien en doorbroken wordt het voor iedereen ervaarbaar.

Stel hier je vraag