Nu begint met het direct ervaren van de voortdurende stroom van veranderende lichaamssensaties. Elke waarneming veroorzaakt een verandering van sensaties. Het denken maakt er vervolgens een verhaal van. Het lopende verhaal is altijd een abstractie van het Nu. Deze abstractie heeft ook weer invloed op de lichamelijke sensaties.

De stroom van gewaarwordingen gewaarzijn is de deur naar een Nu leven. Jij bent voorbij ervaren.

Wanneer je vanuit Nu kijkt doe je verlichtende ontdekkingen. Bijvoorbeeld dat het bewustworden van dit moment al een herinnering is. Nu ligt dus voorbij het waarnemen van Nu. Het Nu is niet waar te nemen. De waarneming van Nu is een reflectie van wat al geweest is. Dit wordt duidelijk wanneer je je aandacht focust op het Nu moment. Nu is een toestand van energie, potentie en niet weten. Wanneer de aandacht voortdurend in het Nu is bestaat er geen toekomst. Alles ontvouwt zich volgens bepaalde wetten in het moment. Het Nu vraagt zoveel aandacht dat er geen ruimte meer is voor iets anders.

Wanneer de aandacht in het Nu is ontstaat er kracht en vreugde in het lichaam, want alle verhalen worden doorzien. Het lichaam hoeft nergens meer naar te streven. Alleen voedsel, liefde en onderdak. Nu is simpel leven.

Stel hier je vraag