Het leven is een interactief proces.
Hoe je het ook bekijkt alles is in interactie volgens bepaalde patronen. Soms zien we de patronen en vaak zijn ze voor onze zintuigen onzichtbaar.

Een voorbeeld is de idee van de persoon. Dit idee wordt elk moment geboren uit de innerlijke betekenis en interactie met de omgeving. De persoon is altijd onder constructie. Het heeft de neiging om vaste patronen te creëren en zo te overleven. De persoon is echter ook ruimte en het onbekende. De persoon is niet gebonden aan opvoeding, cultuur, genen en andere blauwdrukken. De persoon is veel meer dan dat. De persoon is in wezen vrij en daarom is er altijd vernieuwing. Het leven is een zichzelf vernieuwend proces en jij bent daar onderdeel van.

Het is aan ons om steeds weer open te staan voor nieuw denken en dit om te zetten in taal, gedrag en vooruitgang. Het nieuwe denken begint altijd vanuit jouw persoonlijke kader.

Hoe kun je nieuw denken?
Door de techniek focussen toe te passen is het mogelijk om vanuit een dieper liggend (impliciet) bewustzijn nieuwe betekenis te laten ontstaan en daarmee nieuw denken. Betekenis ontstaat in de interactie tussen jou en de omgeving. Jij en de omgeving zijn een geheel.

Nieuw denken en de felt sense.
De felt sense is een vaag gevoel in het lichaam over een bepaald thema of situatie. In de felt sense zit informatie die voor een deel onbekend en in wording is. Door bij de felt sense te blijven komen er nieuwe symbolen, gedachten en betekenis in het bewustzijn.

Het nieuwe denken kun je praktisch vormgeven door twee woorden achter elkaar te gebruiken die iets oproepen als; huh? wat bedoel je? Nieuw denken creëren en overbrengen in de gevestigde taalstructuur is moeilijk, omdat elk woord een vaste betekenis lijkt te hebben. In werkelijkheid is dat niet zo, omdat het woordgebruik in een bepaald moment uitdrukking geeft aan de betekenis in die situatie. Door onverwachte combinaties te maken ontstaat er verwarring, opening en nieuwe denk en ervaar mogelijkheden.

Voorbeeld.
Ik neem de laatste tijd veel gedachtes en gevoelens waar rondom ouder worden. Er is iets met tijdgebrek, iets met onrust, iets met relaties en geld. Wanneer ik de felt sense rondom dit thema ga ervaren door een lichaamssensatie erbij te zoeken kom ik rondom mijn hart een ruimtelijk en pijnlijk gevoel tegen. De pijn representeert een gedachte over mijn sociale status. Het is niet goed genoeg of waardeloos. Het ruimtelijke is een rust dat ik niets (meer) hoef, dat het goed is. Een berusting. Beide kanten zijn onderdeel van de felt sense. Wanneer ik erbij blijf gaat de innerlijke beweging verder. Er komt angst vrij die ik over mijn hele lichaam ervaar. Angst dat mijn leven niets meer waard is en als reactie daarop ontstaat er een stressneiging om het op te lossen. Dan komt er een bedrukkend en misselijk gevoel en een gedachte dat het geen zin meer heeft. Dit gevoel is er een halve minuut en dan zie ik dat deze pijn en uitzichtloosheid is gebaseerd op vastzittende structuren. Er is behoefte aan beweging. Er ontstaat een combinatie van woorden; Actief Ouderen. Deze twee woorden geven voor mij een nieuwe betekenis aan. Ik kan mijn eindige leven actief beïnvloeden door kleine dingen anders te gaan doen dan ik ze deed. Daar waar ik altijd afwacht kan ik nu juist eens een stapje naar voren doen. In deze nuance verschuiving zie ik ineens allerlei kleine acties die waarde en beweging geven aan mijn leven. Veel opkomende acties gaan rondom ondersteuning van mijn kinderen en sommigen over het aangenamer maken van mijn leven.

Dit is een voorbeeld van hoe nieuw denken kan ontstaan. Het hoeft niet groots te zijn. Het is vooral een spelende bezigheid. Ik zou nu een hele theorie kunnen gaan bouwen rondom Actief Ouderen. Daar waar ouderen zichzelf niet meer waarderen of waar ze in de maatschappij niet meer op waarde worden geschat. In deze tijd van vergrijzing is dat waarschijnlijk een mooi onderwerp om over te schrijven. Ik kan het gaan uitbreiden met termen als; Maatschappij van Essentie (een maatschappelijke structuur die is opgebouwd uit essenties zoals liefde, ruimte, gelijkmoedigheid, stilte). In een dergelijke maatschappij ontstaan er andere behoeftes. Oudere mensen hebben vaak veel meegemaakt en geïntegreerd. Door deze kennis actief in te zetten ontstaat er misschien een functie van Waarden Ouder. Mensen die waken over de waarden in de maatschappij. Dan heb je misschien lokale plekken waar je ouderen kunt raadplegen of simpelweg een gesprek kan voeren als je als jongere ergens vastloopt. Of er lopen herkenbare Ouderen Coaches op straat die je kunt aanspreken.

Creëer je eigen Nieuwe Denken.
Dit is een voorbeeld vanuit mijn beleving in dit moment. Interessanter is om je eigen denkwereld te vernieuwen en op te bouwen. Wie weet wat er uitkomt. Elk lichaam zit vol nieuwheid. Wat heeft jouw interesse op dit moment?

In het kort;
1.Waar denk je veel over
2.Zoek de felt sense bij dit hele thema
3.Volg de focusstappen
4.Verbind twee woorden of symbolen die er voor jou uitspringen en een huh? oproepen
5.Bouw je denksysteem uit tot een theorie en resoneer steeds met je eigen felt sense of de theorie bij jouw klopt

Stel hier je vraag