De Nederlandse strategie is; binnenblijven, geen nabijheid, grenzen dicht en een vaccin nemen. Dan kunnen we volgend jaar weer naar buiten,  elkaar ontmoeten en de grens over (mits je een vaccin hebt genomen). Deze strategie wordt met kracht door de overheid ingezet en een eigen onderzoek doen en de resultaten in de publieke sfeer brengen wordt wel toegelaten en niet echt gewaardeerd.

Zelf werk ik zesendertig uur per week met dak en thuisloze mensen die zich niet of nauwelijks aan de maatregelen houden en veel contact hebben op de voorziening en buiten op straat. Er zijn meerdere bewoners van mijn afdeling getest bij vermoeden van corona en ze bleken allemaal negatief te zijn. Er zijn op mijn afdeling zes personeelsleden positief getest en ziek geworden de afgelopen maanden en ik ben intensief (met en zonder mondkapje) met hen in contact geweest. Zelf ben ik niet ziek geworden en twee keer negatief getest. De helft van mijn collega’s zijn ook niet ziek geworden. Het is mij duidelijk dat er een grote groep mensen is die een natuurlijke afweer hebben tegen deze coronavirus. Moeten die nu een vaccin nemen, wat niet goed getest is? Mensen die wel of geen vaccin nemen hebben dezelfde zorg; gezondheid voor zichzelf en anderen. Op dit moment zou ik er zelf geen nemen, maar afhankelijk van de voortgang van deze pandemie en de maatregelen kan dat veranderen. Zo hoorde ik dat ze in Israel concreet aan hetspreken zijn over de introductie van een groen paspoort na het tweede vaccin. Met dat groene paspoort krijg je meer bewegingsvrijheid.

Iets moeten geloven en moeten doen waarvan je weet dat het niet klopt demoraliseert mensen en daardoor kun je ze nog verder de leugen in te duwen. Hoewel de covid19 crisis natuurlijk niet ontektn kan worden zijn de maatregelen op zijn minst chaotisch. Er is niet altijd een goed verhaal.

Misschien is de impliciete vraag op dit moment aan ons; zijn we bereid om tijdelijk in een totalitair regiem te leven als oplossing van deze pandemie?

Ondernemer Nico Sloot startte een burgerinitiatief nadat hij de wereld waarin hij leefde niet meer begreep. Filmregisseur Belgin Inal was in Milaan toen de pandemie Italië trof. Er zou overal paniek zijn maar ze zag niks vreemds. Beide mensen begrepen niet wat er gaande was en vonden elkaar in de ambitie om een documentaire te maken over de waarom vragen. Dat resulteerde in de docu “ Covid-19 The System”. Een reis naar antwoorden bracht hen langs veel interessante sprekers zoals de arts Dick Bijl, Emeritus Hoogleraar Cees Hamelink, Hoogleraar Bob de Wit en vele anderen. Kopstukken als Minister President Mark Rutte en viroloog Ab Osterhaus zagen van een interview af maar Feike Sybesma (speciaal corona gezant) stond Nico per telefoon wel te woord. Samen met de filmmakers recenseren we de film maar bespreken we ook de avonturen die ze hebben beleefd en de lessen die zijn geleerd.

Verder blijven virologen en tweede kamerleden met goede argumenten de huidige strategie van de overheid aan de kaak stellen. Ik wist bijvoorbeeld niet de mogelijke gevaren van het vaccin, dat de WHO richtlijnen heeft oogesteld voor social media en dus vrijheids van meningsuiting. Wat ik ook niet wist is het persoonlijke verhaal van de arts die mogelijk een goede behandeling heeft gevonden in een vroeg stadium, etc.

Unherd is een goed kanaal om informatie te verzamelen en je eigen risicoanalyse te maken. Wat in de zomer goed leek te gaan, is in de winter minder. De winter zorgt ervoor dat mensen bij elkaar komen en er meer besmetting en doden zijn. Daarnaast zijn er veel mensen met langdurige gevolgend. Inmiddels is er ook onrust ontstaan door de opduikende mutaties van het virus. Er is een onderliggende sfeer van onveiligheid in de maatschappij waarop mensen verschillend reageren; oplosing zoeken, vijandigheid, somberheid, daadkrachtigheid, etc. Het lastige is dat de dreiging geen duidelijke vorm heeft, waardoor er ook een angst voor het onbekende is. Door er veel met elkaar over te praten op allerlei manieren ontstaat er willicht meer (be)grip)

Het volgende is weer een geluid over schadelijke invloed van de farmalobby en censuur van de sociale media. Dit zijn problemen die onderdeel zijn van de complexiteit van deze pandemie. 

Stel hier je vraag