Het gat in de weg procesmodel.
Een proces verloopt altijd als volgt; ik ga van A naar B en op de weg daar naar toe zit een gat in de weg. Ik val er in en dat doet pijn. Ik klim er weer uit met een inzicht en ik begin de route opnieuw. Ik start weer bij A loop naar B, ik val weer in dat zelfde gat. Het is wel iets kleiner valt me op, maar goed ik weer op de bodem en het doet pijn. Alles start opnieuw. Ik val weer in hetzelfde gat en het is weer iets kleiner. Dit gaat zo nog een paar keer door en op een geven moment kom ik bij B aan zonder over een gat te lopen. Het is er niet meer.

Waarheid is de felt sense van de ervaring in dit moment en het volgen van je hoogste impuls (intuitie). Er is voor mij geen model wat dichter bij de waarheid komt

Geschiedenis van de mensheid.
De jaartallen die ik hier gebruik zijn zeer grove schattingen, die ik van het internet heb geplukt.

Veertien miljard jaar geleden was er volgens wetenschappers een big bang. Uit het niets ontstaat plotseling iets. Voor mij is het zoiets als een aanname. Het moet ergens beginnen. Dan gebeuren er een heleboel dingen (waterstof, helium, eencelligen, vissen, reptielen, dinosaurussen, apen, mensachtigen….je hebt wel eens gehoord).

Ergens rond zeven miljoen jaar geleden is er een mutatie van apen naar mensachtigen. Dit ontwikkelt zich via een paar modellen naar de Homo Sapiens. De Homo Sapiens ontstaat ongeveer tweehonderdduizend jaar geleden. De levensduur was toen tien tot twaalf jaar. We leven een nomaden bestaan in symbiose met de natuur.

Honderdduizend jaar geleden ontstaat er iets wat op taal lijkt. De innerlijke ervaring wordt weergegeven in geluiden. We kunnen steeds beter communiceren, problemen oplossen en instrumenten voor dagelijkse zaken maken.

Tienduizend jaar geleden ontstaat zoiets als landbouw en blijven we langzaam en zeker op een zelfde plek wonen. Er zijn nu voorraden en handel. Er ontstaan steden, culturen en talen die stap voor stap loskomen van de ontvouwing van de natuur. De eerste ruwe volkstellingen worden gedaan en die zijn dan rond de miljoen mensen op aarde.

Pas zo’n vijfduizend jaar geleden ontstaat er taal op schrift uit een behoefte om handelstransacties bij te houden. Door het ontstaan van het geschreven woord kunnen we ineens allerlei verhalen (religies) en betekenissen vastleggen en verspreiden.

Bevolkingsgroei op aarde.
Vooral sinds de industriële revolutie rond 1850 begint de bevolkingsgroei snel te stijgen.

  • o: 200 miljoen
  • 1804: 1 miljard
  • 1927: 2 miljard
  • 1960: 3 miljard
  • 1975: 4 miljard
  • 1987: 5 miljard
  • 1999: 6 miljard
  • 2011: 7 miljard
  • 2020: 7,7 miljard

De bevolkingsgroei gaat steeds sneller (op dit moment groeit het elk jaar met 110%). Al deze mensen willen een luxe materialistische/kapitalistische levensstijl. Daar waar wij in het westen hier en daar klaar zijn voor eenvoud, begint het consumeren in andere delen van de wereld pas nu.

Natuur, de oorsprong van alles.
De basis van elke ervaring, taal, cultuur, modellen, wetenschap of wat dan ook, is de natuur. Evolutie van de natuur is een briljante ontwikkeling die vooral via genetische mutaties verloopt. Niemand weet precies hoe het werkt. De natuur heeft de neiging om steeds complexere vormen van bestaan te ontwerpen. De mens zelf is het beste voorbeeld daarvan en tevens de beste vernieuwer. Het heeft zichzelf buiten de natuurlijke voedselkringlopen kunnen plaatsen.

Anderhalf miljpen jaar geleden zijn we van planteters naar vleeseters getransformeerd om onze energiehuishouding te reguleren. De groei van het lichaam en de hersenen hadden meer voedsel nodig om te overleven en verder te muteren. In de huidige tijd kunnen we deze energie vegetarisch compenseren. We zijn slimmer geworden. Zo zijn er nog veel meer oplossingen te bedenken op andere gebieden.

De natuur neemt wat het nodig heeft voor een eenvoudig bestaan. Wij zijn goederen en energie gaan opslaan en deze overschotten steeds ingewikkelder gaan verhandelen (denk ook aan de abstracte termijnmarkten, etc.). De keerzijde is dat wij onszelf met onze abstracte handel en concept van oneindige groei tegen de ontvouwing van de natuurwetten ontwikkelen. We zijn een bepaalde nederigheid en afstemming met deze wetten verloren.

Onze verslaving aan genot en angst voor de dood hebben we omgezet in succesvolle strategieën om alles te beheersen.  We drijven met onze cultuur steeds verder af van de natuur. De natuur die onze bestaansgrond is.

Cultuur bestaat uit concepten. Dit worden ook wel meme’s genoemd. En net als bij de evolutie van genen strijden meme’s met elkaar. De best functionerende meme’s  overleven. Het met elkaar in dialoog gaan en het verwoorden van je ervaring is dan de manier om cultuur en ideologieën te ontwikkelen.

Mannen, macht, God en grote bedrijven.
Als cultuur hebben we sinds het apenmodel nog steeds een mannelijke hiërarchische machtsstructuur. Dit zou meer en meer een hiërarchie van competenties moeten worden waar macht wordt vervangen door deskundigheid en samenhang.

De eerste monotheïstische godsdiensten ontstaan zo’n tweeduizend jaar geleden en ontwikkelen ook een mannelijke hiërarchischer machtsstructuur. De natuur verdwijnt als grond van ons bestaan en God wordt het allerhoogste streven. Dit streven en daarmee religies vallen vanaf eind achttiende eeuw steeds verder uit elkaar, want ook dit Goddelijke model is bedacht en los van de natuur. Er ontstaat een grote zingevingscrisis, omdat er geen richting meer is. Dit is de voedingsbodem voor politieke nationalistische idealen (marxisme, nazisme). Deze modellen blijken ook niet te werken en er ontstaat een systeem van democratie. Dit voldoet voorlopig. Ondertussen neemt de macht van grote bedrijven steeds meer toe. Zaken doen en materialisme is wat de wereld nu bestuurt. Ook dit model loopt tegen grenzen aan (vervuiling, uitputting, pandemie’s, etc.) en er zijn nog geen goede oplossingen.

We zijn als mens zo blanco dat elk verhaal ons lijkt te grijpen. De taal kan daarbij een instrument voor leugens en onwaarheid zijn. De taal kan sowieso de werkelijkheid bevatten. Wat is nu de kern van de mensheid en hoe ontwikkelt cultuur zich?

De natuur, informatie en de mens zijn vanuit de macht van grote bedrijven niet meer dan grondstoffen. Het is een symbiose van producenten en consumenten, waarbij het grootste deel van de mensheid is verslaafd aan arbeid en consumeren.

De Homo Erectus (twee miljen jaar geleden) is de voorloper van de mens. Deze heeft zich kunnen evolueren door de sociale vaardigheden die ontstonden. De impuls van langdurige zorgzame relatie komt uit die tijd. 

Geld is het universele ruilmiddel om in elke verslaving te voorzien. Deze cultuur heeft ons veel opgeleverd en is tegelijk los gekoppeld van de natuur. Het heeft de potentie om onze ondergang te worden. Dat is al een concept wat goed is doorgedrongen in onze cultuur.

Alles groeit inmiddels exponentieel (bevolking, vervuiling, techniek, etc.) en dat kunnen wij ons niet voorstellen. Ik ken het woord exponentieel wel, maar de ervaring nauwelijks. Wanneer we nog niet zo kunnen denken en laat staan dat we hier dan naar kunnen handelen. Een pandemie heeft een exponentiële groei. Het begint bij een besmetting en in enkele weken is het over de gehele wereld. We komen in een tijdperk waarin we steeds meer onze aandacht richten op de integratie van allerlei informatie (dataisme). Met logaritmes en computers kunnen we nieuwe modellen maken voor een wereldsamenleving. Zal dit gebeuren op basis van fundamenteel welzijn voor iedereen of zal er een sterke twee deling ontstaan tussen de macht van bedrijven met data (de rijken) en een nutteloze arbeidersgroep (de armen)?

We hebben nieuwe taal, cultuur en modellen nodig om in actie te komen

Het probleem.
Het werkelijke probleem is dat er geen wereldwijde committment, actie en authenticiteit is voor een collectieve cultuur verandering. Het is als een kruiwagen met kikkers die alle kanten opspringen. Of als een pan kikkers die langzaam opwarmt en zonder dat ze het weten zichzelf dood laten koken. Metaforen genoeg. Er zijn ook genoeg goede modellen en informatie die een verandering zouden kunnen begeleiden. Hoe kun je een wereldwijde innerlijke cultuurverandering te weeg brengen die tot ander gedrag leidt?

Het psychedelisch model van Terence Mckenna (1946 – 2000).
Terence Mckenna heeft een andere oplossing; iedereen doet een moedige inquiry met psychedelica. Het gaat om het ervaren van creativiteit en raarheid die al je kennis omver gooit, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën. Hij heeft een voorkeur voor magic mushrooms en planten met dmt, omdat de natuurlijke intelligentie spreekt. Vooral de hallucinerende beelden vindt hij inzichtgevend. In zijn ervaring is dit niet schadelijk en zijn het geen drugs. Door het taal gebruik zijn deze middelen weggezet als gevaarlijke harddrugs. Wat is alcohol, suiker en koffie? Zijn dat drugs? Harddrugs als cocaïne, heroïne, ketamine, etc. zijn middelen dat wanneer iemand daar aan verslaafd is moet je niet in de weg gaan staan als iemand daar naar verlangt. Dit is volledig anders dan bij het gebruik van middelen zoals hallucinerende paddestoelen, dmt, ayuhuasca, etc. Dat doe je echt niet voor je plezier en ze geven, wanneer je er open voor staat diepe inzichten, omdat ze grens oplossend werken. Je ego structuren vallen binnen twintig minuten uit elkaar, omdat de werking van ego coördinerende pre frontale cortex afneemt. Je hersenen gaan associëren en creatief te werk. In onze cultuur is het gebruik verboden en zijn er gedachtes aan gekoppeld als; dan spring je een flatgebouw uit of je blijft in de gekte hangen. Op de een of andere manier is er een grote angst voor dit model, terwijl dit soort plantmedicijnen vroeger een gewoon deel van ons dieet was. Volgens Terence Mckenna is het zelfs de oorzaak geweest van de grote mutatie verandering van aap naar mens. Tja, wie zal het weten?

In deze tijd een opleving van dit soort middelen, omdat er een groep mensen is die zich sterk aangetrokken voelt tot dit soort zelfonderzoek. De derde golf (1e sjamanen, 2e jaren 70 en 3e nu). Zijn idee is dat we zo snel als mogelijk van een materialistische cultuur naar een meer geestelijke cultuur moeten en het gebruik van deze hallucinerende planten zouden hierbij kunnen helpen.

Vanuit de ervaring van niet weten en alles is, is er geen analyse meer nodig, er is alleen de felt sense in dit moment waar alles in meegenomen wordt

Het model van Yuval Harari.
Volgens Harari waren er in de 20e eeuw drie verhalen; het fascistische, het communistische en het liberale. Inmiddels zijn de eerste twee ideologieen uit elkaar gevallen en de derde staat onder grote druk. Een nieuw verhaal wat ontstaat is het dataisme wat betekent dat informatieflow de wereld gaat besturen (logaritmes en kunstmatige intelligentie). De macht komt te liggen bij de bezitters van deze data.

De enige manier om als mens vrij te blijven van manipulatie door deze data is zelfonderzoek. Zodra jij weet wie je bent en hoe jij functioneert ben je minder beinvloedbaar door techniek en mensen die deze data beheren. Harari doet de suggestie om te mediteren en te onderzoeken hoe gedachtes en gedrag bij jezelf ontstaan. Is er zoiets als vrije wil en een (persoonlijk) zelf? Bepaal jij je eigen verlangens en reacties? Het verblijven in de huidige chaos en onzekerheid in de wereld brengt wellicht een nieuw verhaal voor de mensheid om te overleven.

Mijn model van Fundamenteel Welzijn.
De lichamelijke felt sense (gevoelde betekenis) van de situatie in dit moment brengt mij voorbij verlangen, tijd en cultuur. Fundamenteel Welzijn is een integratie van ontwaken, het aanleren van langdurige zorgzame relaties en zingeving (verantwoordelijkheid nemen voor wat jij belangrijk vindt in de maatschappij).

Stel je voor dat alle verlangens en grenzen steeds maar weer oplossen in een sensatie van geluk? Dan wordt het onder andere mogelijk om een evenwicht in soberheid en luxe te krijgen.

Het cooperatieve van de mensheid ligt volgens mij in de organisatie van landen (wetten en poltiek) in combinatie met de cultuur in instituten en bedrijven. Instituten en bedrijven zijn de nieuwe stammen en zouden ook zo kunnen functioneren. Meer openheid, directe democratie, zingeving en langdurige zorgzame relaties. In groepen van maximaal driehonderd mensen bepaal je hoe je binnen de nationale wetten het instituut of bedrijf ontwikkelt. Als het goed is komen de juiste verhalen (consuminderen, duurzaamheid, etc.) vanzelf tot uiting. De verhalen komen zoals nu al gebeurt via internet, boeken, media, etc. Vorm de ideale wereld binnen de invloedsfeer van jouw werk.

Individuele actie leidt naar een verandering van cultuur.
Volg wat jij belangrijk vindt in jouw leven. Dat wat belangrijk is laat zichzelf zien in een intense energie in het lichaam, terugkerende gedachtes, intuïtieve inzichten en een zacht stemmetje. Toon moed, geef je over aan je innerlijke leiderschap en verwoordt jouw unieke ervaring/verhaal in de publieke sfeer. Wanneer dit functionele ideeën blijken worden ze opgenomen in de cultuur. Niet alleen consumeren van ideeën, maar ook het produceren van ideeën loont de moeite.

Het begin punt is de directe ervaring van het lichaam en de omgeving. Van daaruit ontstaan cultuur en overlevingsmodellen

Stel hier je vraag