Context.
In Nederland is het zo geregeld dat de democratie, de rechtspraak en de grondwet in combinatie met de vrijheid van meningsuiting een mechanisme is wat zichzelf zou moeten corrigeren. Dit mechanisme moet de burger beschermen tegen een overheid die een monopolie heeft op geweld (via politie en leger) en daarmee regels in een samenleving kan handhaven/doordrukken. Door dit mechanisme is bijvoorbeeld slavernij tot een einde gekomen en zijn de rechten voor de vrouw verbeterd. Dat begon ook met mensen met een radicale mening. Wanneer je honderd jaar geleden zou zeggen dat vrouwen konden gaan stemmen en donkere mensen geen slaaf meer mochten zijn was dat radicaal. Inmiddels is het tegen overgestelde radicaal.

Wat is radicaal?
Een radicale mening is een mening die ver van de geldende norm afligt. Het betekent niet perse dat een radicale mening onwaar is ook al kan het zo worden ervaren. De norm is ook niet perse waar. Het idee is dat het geweten van de maatschappij zich op deze manier vormt en vroeg of laat tot waarheid en rechtvaardigheid komt. Wanneer je vanuit een radicale mening iemand gaat bedreigen of iets of iemand schade toebrengt ben je strafbaar en word je een extremist genoemd in taalgebruik.

Zo ben ik plotseling radicaal geworden door geen vaccin te willen nemen, wat voor mij heel natuurlijk en gewoon aanvoelt.

Vaccinatiestrategie.
Hoewel de vaccinatiegraad bij 18+ in Nederland (volgens het rivm) al rond de vijfentachtig procent ligt lijkt er nog steeds een noodzaak vanuit de overheid te leven om jongeren tussen de 12 – 17  te vaccineren. De vaccinatiegraad bij deze groep ligt (volgens het rivm) rond de vijftig procent. Is dit nu echt nodig? Deze jongeren worden nauwelijks ziek en anderen zijn al grotendeels gevaccineerd en dus beschermd. Er is nog een grote onwetendheid over de mogelijke bijwerkingen op de lange termijn bij deze groep jongeren die nog volop in de groei zijn. Het RIVM heeft vanaf het begin verklaard dat kinderen een minimale rol spelen in de verspreiding van het virus. De kinderen zijn het probleem niet, noch het gevaar.

Mijn mening: wacht nog een jaar (als jongere) met het nemen van een vaccin, zodat er een beter zicht is op de mogelijke bijwerkingen op de lange termijn en de resultaten van het vaccineren wat duidelijker zijn

Ik ging van de week even langs een prikbus in Osdorp. Die staat sinds vorige week in het centrum en daar kun je je direct en gratis laten vaccineren. Ik vermoed dat de vaccinatiegraad in dit stadsdeel lager is dan gewenst. De medewerker die ik sprak was enorm sterk in allerlei verhalen waarom ik een vaccinatie zou moeten nemen. Als mijn dochter van veertien daar zou staan en op deze manier met een volwassen iemand zou praten dan zou dat echt intimiderend zijn. Dat gaat misschien gebeuren op haar school. Dat leraren en prikbusmedewerkers hun mening opdringen. Laat staan de druk van haar medestudenten op school. Voor haar is de peergroep belangrijker dan haar ouders aan het worden. Begrijpelijk. Hoe kan zij zelf een goede beslissing maken? 

Er zijn meerdere theorien over de efficientie van het vaccin in omloop, maar je ziet in de praktijk dat in landen zoals Israel met een hoge vaccinatiegraad dat de besmettingen en ziekenhuisopnames weer toenemen. Het vaccin neemt na enkele maanden al in werking af. Een andere theorie is dat gevaccineerde mensen het de aankomende winterperiode moeilijk gaan krijgen, omdat het immuunsysteem moet vechten tegen het vaccin wat in het lichaam zit en de mutaties van het virus waar de huidige vaccins niet tegen beschermen. Er komt volgens deze theorie een dubbele druk op het afweersysteem. Voor ongevaccineerden is er mogelijk ook een toenemend risico, omdat de nieuwe varianten waarschijnlijk ziekmakender zijn.

Mijn verwachting is in ieder geval dat de besmettingen, ziekenhuisopnames en maatregelen gewoon zullen toenemen in landen waar de vaccinatiegraad hoog is.

Mijn dochter.
Ik geef mijn jongste dochter (14 jaar) mijn mening; ik heb het liefst dat je geen vaccinatie neemt. Dat is beïnvloeding. Op dit moment wil ze dat zelf ook niet uit eigen overwegingen, maar dat kan op school natuurlijk gaan omdraaien als blijkt dat veel studenten en docenten een andere mening verkondigen.

Mijn besluit om het niet te doen komt voort uit intuïtie en mijn ervaring van gezondheid. Ik ben tot nu toe nooit echt ziek geweest in mijn leven. Ook tijdens de coronacrisis heb ik met corona zieke mensen om mij heen gewerkt in slecht geventileerde ruimtes. Collega’s zijn maanden uit de running geweest. Ik maak een inschatting van de risico’s van het vaccin nemen en niet nemen. Ik kom dan op een veiliger gevoel om het aan mijn lichaam over te laten. Wat betreft het doen voor anderen; gevaccineerden en ongevaccineerden zorgen allebei voor nieuwe besmettingen dus dat is voor mij geen reden. Bovendien las ik van de week bij de NOS dat de werking van het vaccin binnen enkele maanden sterk afneemt en er steeds weer een nieuwe nodig is. Er komt steeds meer nieuwe informatie, omdat de hele situatie experimenteel is. Ik wacht liever even af.

Volgens het RIVM heeft 98% van de besmette personen geen of slechts milde klachten. Het is 2% dat klachten krijgt, waarvan de helft boven de 70 jaar is. Van de mensen die echt ziek worden heeft 70% onderliggend lijden. De mortaliteit is ongeveer 0,2 %. Dus van alle besmette mensen, sterft gemiddeld 0,2%. De gemiddelde leeftijd van de mensen die overlijden ligt boven de 80 (en de helft van alle overledenen in Nederland zijn gestorven in een verpleegtehuis). De kans dat een kind tussen de 0-19 het virus overleeft is volgens het CDC 99,99997%. Voor mensen tussen de 20-49 is dat 99,98% en voor mensen van 50-69 is het 99,5%. Het zijn mensen van 70 die significant meer risico lopen (overlevingskans is dan 94,6%). 

Hoe kan ik mijn rol als vader ten aan zien van mijn dochter bepalen? Hoe compleet kan ik de huidige situatie beoordelen?

Deze brief kregen we van haar artsen praktijk. Lange termijn gevolgen worden doorgaans duidelijk na 3-9 maanden. Er is wat mij betreft te veel onduidelijk. Deze hele situatie is werkelijk experimenteel op allerlei vlakken. Dit vergt een oneindig open onderzoek. Toch zie ik dat het merendeel van de mensen in de zogenaamde westerse landen zich laten vaccineren (zie Volkskrant grafieken). Dat percentage ligt tussen de zestig en vijfenzeventig procent volgens de Volkskrant.

De prikbus het actief vaccineren van de 12 – 17 jarigen op scholen gaat mij veel te snel, net als het vaccineren van 5 jarigen 

Ik heb rust, tijd en informatie nodig om een goede beslissing te kunnen maken. Vanuit mijn perspectief is er op dit moment geen noodsituatie en heb ik ruimte voor mijn besluitvorming.

Omdenken.
De tien tot vijftien procent die zich niet laat vaccineren zou een aparte controlegroep kunnen zijn. Deze groep kun je dan volgen en kijken hoe dat zich ontwikkelt in deze pandemie. Ik ben ook blij met die sport en dans scholen, retraites, bedrijven en andere plekken die ongevaccineerden weigeren, want zo wordt het op termijn ook duidelijk of het virus zich ook in die omgevingen voortplant of niet.

Ik verbaas mezelf dat ik met mijn persoonlijke keuze als radicaal kan worden gezien, omdat het voor mij zo natuurlijk, rustig en logisch aanvoelt

Juridische bescherming.
Ik streef naar een maatschappij waarin iedereen zelf mag en kan kiezen wat hij of zij doet op basis van objectieve en/of veelzijdige informatie. Autonomie, zelfbeschikking en informed consent zijn voor mij belangrijke waarden. Wanneer mijn gedrag schadelijk is voor anderen kan dat in de rechtbank bepaalt worden lijkt mij.

Op dit moment zijn er een aantal nieuwe wetten gemaakt die onze vrijheid beperken. De noodtoestand uitroepen gebeurt steeds vaker en makkelijker in deze crisis. De wetten dienen nu om ons te beschermen tegen de pandemie, maar eenmaal gemaakt kunnen ze later ook gebruikt worden in andere situaties. Het is dus belangrijk om al deze wetten te kennen en er iets over te vinden.

Niels Vanaken is een advocaat die zich bezighoudt met het zoeken en vinden van rechtvaardigheid en daarmee het collectieve geweten rondom de coronamaatregelen. Hij doet dit door juridische trajecten te initiëren waarbij de rechter uiteindelijk een uitspraak doet. Op dit moment is hij onder andere bezig met het prikbus fenomeen op scholen. Hij heeft directies van scholen een brief gestuurd waarin zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het vaccineren van studenten. Er stond hier een interview op youtube met hem, maar dat is helaas weggehaald.

Een andere advocaat die burgers probeert te beschermen tegen de overheid en grote bedrijven is Reiner Fuelmich (zie interview onder). Hij richt een coronatribunaal op waar mensen aangeklaagd kunnen worden rondom misstanden in de wereldwijde maatregelen. Wanneer ik hem hoor dan moet je sowieso geen vaccin nemen.

Extra informatie in de filmpjes.
Onderstaande arts heeft veel goede tips om gezond te blijven en uitleg over hoe het virus en het vaccin werken. Hij is zelf gevaccineerd en legt uit waarom. Hij is op het moment dat dit filmpje wordt gemaakt tegen het vaccineren van kinderen tussen 12 – 17 jaar. Ik vind deze man een heldere uitleg hebben over meerdere dingen waar hij over praat.

Van de week kreeg ik het inzicht hoe natuurlijk het is dat een hele wereldbevolking voortdurend bezig is met corona pandemie. Na anderhalf jaar is het nog steeds het gesprek van de dag. Doordat het in het collectieve bewustzijn zit zijn er een heleboel mensen bezig met experimenteren, uitproberen, onderzoeken en komt er vroeg of laat een goede oplossing voor dit probleem. Zo werkt het ook in de natuur wanneer een bos wordt bedreigd door een dierenplaag. Het bos communiceert dit via de wortels en het mycelium naar het geheel en lost het dan op.

Stel hier je vraag