Nergens in geloven betekent niet nergens om geven.

Iedereen leeft in een eigen realiteitstunnel. Iedereen begrijpt op zijn hoogst een stukje van het geheel. Het is onmogelijk om het leven, het universum in een keer te bevatten. Het universum is elke seconde nieuw en in een volgende stap. Dit geldt ook voor jou als persoon. Geloof daarom niemands bullshit geloofssysteem voor de volle 100%. Geloof je eigen bullshit geloofssysteem ook niet voor de volle 100%.

Dat is “misschien logica”. 

Suggestie: verwijder het woord “is”  en vervang het met de energie van “misschien”. “Gras is groen” wordt dan zoiets als “Gras is groen voor mij”. Wanneer je alles vanuit je eigen perspectief communiceert, blijft er ruimte voor de ander en voor “misschien is het ook anders”.

Voor mij is elk moment een multidimensionale ervaring waarin ik meerdere perspectieven kan ontdekken. Ik kan eenvoudige vragen zoals “Wie ben ik” niet eenduidig bantwoorden. Ik ervaar mijzelf als een persoon met een lichaam en als grenzeloos bewustzijn. Zo ervaar ik de zogenaamde realiteit ook als een illusie, terwijl ik makkelijk op mijn fietsje stap en er vandoor ga. De “misschien logica” is voor mij een leuk symbool om de complexiteit van leven duidelijk te maken. 

Zo zie ik de realisatie van mijzelf als het Absolute slechts als een klein aspect van Zelfrealisatie. Het is het deel Ontwaken. Een ander deel is Groei en dat is oneindig complex. Groei heeft te maken met het integreren van perspectieven. Ik geloof bijvoorbeeld in de evolutie van het universum en daarmee de mens. Deze evolutie vindt plaats op allerlei gebieden van innerlijke individuele structuren tot materiele externe structuren. Dit is multidimensionaal en niet in een keer te bevatten. Door open en nieuwsgierig te blijven en mezelf mee te laten voeren in wat zich aandient heb ik het idee in de evolutionaire flow mee te bewegen. De Authenticiteitcirkel is een werkvorm die het meebewegen en de spontaniteit van verandering bewust maakt. Door aandacht te hebben voor wat er in de relatie gebeurt ontstaat er een zuivere en steeds fijnere afstemming op het geheel.

Stel hier je vraag