zeezichtIk ben het absolute.

Een groot deel van het menselijk functioneren gebeurt vanuit primitieve delen van de hersenen; de hersenstam en het limbische systeem. De hersenstam is de zetel van de vlucht en vecht stressreactie. Het limbische systeem is verbonden aan emoties, herinneringen en hechting. Beide delen zijn op een primitieve manier bezig om te overleven. Er is een relatief nieuw deel van de hersenen wat nog volop in ontwikkeling is en wordt getraind tijdens meditatie.

Een werkdefinitie voor het ‘ego’ is; het ego reguleert de energiehuishouding van het lichaam en ontstaat in de samenwerking tussen de hersenen (de fysieke paden waarlangs de energie reist) en relaties (die zorgen voor stimulering van de hersenen). Relaties vinden plaats tussen delen in het lichaam en tussen het lichaam en de omgeving.

De regulatie gebeurt door het meten van sensaties (waarnemen) en het beïnvloeden van de energiehuishouding (handelen).  Het beïnvloeden van de energiehuishouding is alleen mogelijk wanneer er een volledige integratie is. De prefrontale cortex is verbonden met alle delen van de hersenen en daarmee met alle informatie in het lichaam en de omgeving.  Doordat de prefrontale cortex de informatie van de hersenstam en het limbische deel  verwerkt kan het deze primitievere delen reguleren.

Meditatie is in de kern het trainen van het ego en daarmee met name de prefrontale cortex. In het volgen van mensen die aan meditatie doen is te zien dat de activiteit in dit deel van de hersenen toeneemt (hersenscans). Het proces van lichamelijk gewaarzijn stimuleert negen aspecten die invloed hebben op het geestelijke welzijn;

1.De energie regulatie in het lichaam
2.Het afstemmen op anderen en daarmee het contact maken
3. Het in balans brengen van emoties
4.Bewustworden en kalmeren van angst
5.Het vergroten van de pauze tussen emotie en handelen
6.Zelfreflexie in tijd (verleden, heden en toekomst)
7.Empathie (het construeren van innerlijke beelden over de ander)
8.Moraal (aanpassen aan anderen)
9.Intuitie (gebruik van informatie uit de buik en hart centra)

Al deze aspecten zijn direct verbonden aan de gezondheid en activiteit van de prefrontale cortex. Dit zit aan de voorkant van het hoofd en is fysiek voelbaar wanneer je mediteert of andere meditatie beoefening doet. De cortex zorgt voor integratie. Integratie is verbinding tussen autonome delen. Dit geldt voor de ontelbare autonome delen in het lichaam, maar ook tussen mensen. Wanneer er geen verbinding en autonomie is bestaat er geen integratie. Alleen autonomie geeft afgescheidenheid, chaos en eenzaamheid. Alleen verbinding zonder autonomie geeft symbiotische en rigide structuren. Chaos en rigiditeit zijn de twee uitersten van ‘niet integratie’ en liggen ten grondslag aan ziektebeelden en geestelijk lijden.

Zo kun je met deze kennis van het lichaam steden en opvoeding opnieuw vormgeven. Mensen worden pas gelukkig wanneer ze autonoom kunnen zijn en in verbinding worden gebracht. Door meditatie te trainen worden aspecten van gedragsmogelijkheden vergroot die een positieve invloed hebben op integratie. Integratie van innerlijke capaciteiten en relaties zorgen voor een actief meedoen in de wereld, een betere werking van het imuunstelsel en meer inlevingsvermogen. Kortom een betere wereld.

Het is zelfs mogelijk om kinderen vanaf 4 jaar al met meditatie in aanraking te laten komen door hun lichaamsbewustzijn te vergroten. Het pesten neemt volgens onderzoeken af en het welzijn van de kinderen wordt groter.  Het bewust voelen van het lichaam vergroot integratie, brengt geestelijk geluk en uiteindelijk vrede op aarde. Tien minuten per dag is al genoeg om grote innerlijke veranderingen te bewerkstelligen.

Stel hier je vraag