Deze jongen verwoordt universele wijsheid. Wanneer ik zijn verhaal laat doordringen ontstaat er een enorme verruiming van mijn begrip van mijzelf, het universum en daarmee zingeving.

De negen dimensies zie ik als een beschrijving van bewustzijn

In onderstaande video gebruikt hij onder andere geometrische vormen om zijn waarheid uit te leggen, waardoor de symboliek van pyramides, de jodenster, het kruis, de flower of life, de dome en andere vormen tot leven komen. Wanneer deze kennis je wakker maakt, raad ik je aan om de serie Intiation op Gaia te bekijken (zeker acht uur film). Hier licht hij onder andere de negen dimensies uitgebreid toe.

Ik ervaar mijzelf als ruimte (ik ben ruimte) en als persoon (ik ben persoon) die co creeert. Ik ken mijzelf als het Absolute (ik ben het absolute) die aan de ruimte vooraf gaat. 

Ik ben is de belangrijkste expressie in het universum

Cocreator.
Zijn doel is de mensheid voorbereiden op een belangrijke energieverandering die in 2024-2026 gaat plaatsvinden. Door leegte te zijn en alles te vergeten ontstaat er ruimte voor deze nieuwe informatie. Vanuit zijn perspectief zijn we als mensheid op aarde aangekomen in een tijd van integratie.

Ik heb het idee dat deze integratie onder andere is te merken aan een steeds grotere groep mensen die in puurheid willen leven. De natuur is altijd aan het experimenteren en wanneer de mens te veel beschadigd ontstaat er vanzelf iets wat weer balans brengt. 

Op een succesvolle integratie volgt een transformatie. Niemand kan vertellen hoe dat er uit ziet, maar ik kan me voorstellen dat de theorie van spiral dynamics een soortgelijk transformatieproces beschrijft. De transformatie in het verhaal van Matias gaat echter niet alleen over de waarden van cultuur, maar over de hele structuur van het universum.

Virussen zijn er altijd geweest. Wanneer ik vanuit dit perpectief naar de wereldwijde Coronacrisis kijk dan zie ik dat we als mensheid een grote angst voor de dood, authoriteit en misschien zelfs de natuur ontwikkelen. De coronacrisis helpt ons om voorbij het overleven te komen en dood te gaan in bewustzijn (en niet in tijd).

Het universum is geinteresseerd in het ervaren van alle dimensies

Negen dimensies van het universum en de persoon.
De negen dimensies zijn moeilijk uit te leggen, omdat het geen linneaire kennis is. Alle dimensies zijn er in dit moment en de ene is niet hoger of belangrijker dan de andere. Ze bestaan in relatie met elkaar. Het zijn dimensies van zelfkennis en proces. Ze gelden voor het universum, een molecuul, een persoon en elk ander materieel object.

Het doel van het universum is te leren van zichzelf

Enkele uitspraken met hun dimensie;

 • universum is eenheid en projectie/mind (1e dimensie).
 • vanuit eenheid ontstaat interesse in dualiteit en ervaren (2e dimensie).
 • doel van het materiele menselijke leven (3e dimensie) is balans krijgen in de wisselende ervaringen van positief en negatief.
 • het doel is coherentie/alignement (3e dimensie) van spirit/mind (dna), soul (chakra’s) en lichaam (voedsel), zodat er bewustzijn kan komen van de andere dimensies.
 • wetenschap is een instrument van begrip in de 3e dimensie
 • coherentie (ik ben) gebeurt via voedsel (lichaam), ademen door de neus (soul) en lachen (spirit/mind) is 3e dimensie.
 • doel is niet verlichting (7e dimensie), maar plezier en bestemming (5e dimensie) hebben in de cocreatie (3e dimensie).
 • bestemming (5e dimensie) volgen helpt om in coherentie te komen (3e dimensie)
 • spiritualiteit is het instrument van begrip in de 4e dimensie en tijd is het middel
 • het doel van het universum is (te leren van) het proces van oneindig ervaren door expressie, experimenteren, integreren en transformeren in tijd (3e en 4e dimensie).
 • de mensheid zit nu in de integratiefase, het ordenen van de materie (4e dimensie)
 • begrip van het materiele proces voorbij de perceptie van overleven/lichaam (4e dimensie en hoger).
 • liefde (oneindigheid), wijsheid (allesomvattend ) en wil (actie) zijn gevoels perspectieven in de 5e dimensie
 • de ziel is de brug tussen mind en materie (5e dimensie).
 • jij en ik zijn universum en daarmee cocreator van “ervaring/realiteit” (5e dimensie).
 • de verwarring die ontstaat door de integratie van donker (schaduwwerk) en het licht (ontwaking) zijn middelen om tot nieuwe vormen te komen (6e dimensie).
 • de 6e dimensie is vrij van tijd en ruimte en gebruikt tijd en ruimte om nieuwe realiteiten/structuren te maken (architecten van het universum)
 • verwarring is een afwijking van bestemming en door de schaduw/tegenslag kom je weer tot het licht (6e dimensie).
 • de weg naar licht is om tot begrip te komen en is geen transformatie.
 • je komt in het centrum door de transformatie van donker en licht (6e dimensie).
 • de merkaba is het voertuig in de (6e dimensie).
 • een hoge trilling geeft snelle processen, een lage trilling geeft langdurige processen, flow is een balans in ritme en proces (7e dimensie).
 • een gewoon ritme is naar binnen en naar buiten, naar verdriet en naar plezier, etc. (7e dimensie).
 • de wet van verantwoordelijkheid; in welke trilling jij je beweegt, krijg je terug (7e dimensie).
 • verlichting (7e dimensie).
 • het universum kent zeven wetten/chakra’s die in balans dienen te komen; mentalisme, corresponderen, vibratie (trilling) , ritme, oorzaak en gevolg, polarisatie en genereren van oneindig leven (7e dimensie).
 • de persoonlijkheid is een structuur die helpt jezelf te vinden (7e dimensie).
 • weten wat je bent is het stilte extase centrum (7e dimensie) van waaruit de negen dimensies  ervaren kunnen worden en integreren.
 • alle kennis en ervaring van verleden, heden en toekomst is nu beschikbaar (8e dimensie) zonder proces (akasha veld).
 • je kunt alles nu downloaden uit de matrix/tree of life/onbewuste (8e dimensie)
 • het gaat niet om het ontsnappen uit de matrix, maar het gebruik maken van en het je laten voeden en verbinden met alles (8e dimensie)
 • alles vergeten is de weg naar transformatie, er is geen bestemming/doel (9e dimensie).
 • de leegte (9e dimensie en de 1e dimensie)
 • 1 (expressie), 5 (experimenteren), 7 (integratie) en 9 (transformeren).
 • een wijze maatschappij is ingericht om iedereen zich te laten realiseren wat hij of zij werkelijk is.

Website Matias de Stefano..

De link naar de video’s op Gaia.com

De geluidskwaliteit van deze video is niet perfect, maar het is een heldere introductie van wat hij wil zeggen.

Stel hier je vraag