Bewust ervaren van lijden is een middel tot herstel

Lijden komt voort uit (langdurig) onvervulde verlangens. Het gaat meestal om het niet hebben van een woning, geld, gezondheid, succes of een relatie. Deze (langdurige) onvervulde verlangens  gaan samen met gevoelens van onmacht, frustratie, hulpeloosheid, eenzaamheid, afhankelijkheid, angst, geen grip hebben, etc. Deze gevoelens vertalen zich in het lichaam in bepaalde sensaties. Meestal een of andere vorm van zeurende pijn (in de keel, borst of buik gebied). Wanneer je deze sensatie kunt dragen ontstaat er een gevoel van veiligheid, vertrouwen en herstel.

Iemand die lijdt zoekt steun. De onuitgesproken hulpvraag is;

Telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in het zelfde kringetje ronddraai?

Een complete en eenvoudige manier om deze steun te geven is de vaardigheid focussen. Focussen is een ontdekking van een filosoof Eugene Gendlin. Hij stelde zichzelf de vraag; wat brengt nu wezenlijke verandering bij mensen? Door het beluisteren en analyseren van opgenomen psychotherapie sessies kwam hij tot de ontdekking dat het lichaam de sleutel is naar wezenlijke verandering. Focussen bestaat uit enkele stappen die je toepast in de directe ervaring. Geniaal simpel.

Het lichaam weet wat geluk, veiligheid, zelfrealisatie en de volgende stap in het leven is. Wanneer lichaamssensaties, beelden, stemming en beweging er volledig mogen zijn is er er vertrouwen en verbinding. Bewust ervaren van lijden is een middel om tot vrijheid/veiligheid te komen. Volg je lichaam en alles wordt duidelijk.

Ik heb een instructieboekje herstel gericht luisteren geschreven voor het dagelijkse leven en de hulpverlening in het algemeen.

Een stap verder is de non duale essenties ervaren. In een non duale essentie is er geen lijden. Wanneer je actief verblijft als deze non duale essentie door innerlijk steeds weer de beweging naar ontspanning te maken ontstaat er verlichting in het leven. Voor deze beweging heb ik ook een instructieboekje geschreven.

Het leven is echt!

Stel hier je vraag