Zelfrealisatie ontstaat in het ervaringsmatig ontleden van de ervaring. Ik zal dit beschrijven met behulp van het begrip lichaam. Er zijn vier lichamen: het fysieke lichaam, het geestelijke lichaam, het ruimte lichaam en het licht lichaam. Het zijn eigenlijk vier identificatie mogelijkheden. Door in alle vier de lichamen de vraag te stellen wie ben ik? ontstaat er helderheid over wat je bent.

1.Het fysieke lichaam (gross body, wakkere staat).
Het fysieke lichaam is wat we allemaal goed kennen. Het bestaat uit armen, benen, zintuigen, organen, hoofd, etc. Het fysieke lichaam heeft de drang om te leven en handelt op basis van genot nastreven en pijn vermijden. Wanneer de identificatie hier ligt dan is het functioneren dierlijk. Wanneer je hier de vraag stelt wie ben ik? kom je erachter dat je identiteit niet in dit lichaam te vinden is. Je kunt heel wat ledematen afhakken en toch nog een idee hebben van een ik. Je identiteit is wel afhankelijk van het bestaan van het fysieke lichaam, maar het iets anders dan het lichaam zelf.

2.Geestelijke lichaam (subtiel body, droomstaat).
Dit is het lichaam van ervaren, verbeelden, intelligentie, denken, voelen en energie. Het is de grondstof van het ervaren. Een fysiek zintuig zoals een oog ervaart zelf niets. Het oog vangt prikkels op van buiten en het geestelijk lichaam zorgt voor een ervaring en de interpretatie ervan. In de geestelijke wereld ontstaat een wereld van dromen, doelen en beelden. Hier worden verleden, heden en toekomst verhaal gemaakt.

De geestelijke wereld is enorm!

Het is elke gedachte, elk gevoel, elk verhaal, elke vorm van spiritualiteit, moraal, psychologie, de creatie van de persoon, elke hogere capaciteit zoals mediumschap, healing, etc. Dit alles dien je te vergeten wanneer je de volgende lichamen of dimensies wilt realiseren.

3.Ruimte lichaam (causal body, diepe slaap).
Het ruimte lichaam is het lichaam van vergeten. Wanneer je in meditatie gaat en het fysieke en geestelijke lichaam ontspant kom je in een ervaring van frisse levendige leegte. Het kan ook een andere essentie zijn zoals; liefde, kracht, stilte, helderheid, etc. Dit is een verruimde ervaring waarin de eerste twee lichamen zijn vergeten. Dit vergeten leidt naar een diepere geestelijke en fysieke ontspanning. Te vergelijken met diepe slaap waar ook je hele idee en gevoel van identiteit verdwijnt. Het ´ruimte lichaam´ in meditatie is zich echter bewust van zichzelf. Dit is een toestand van puur zijn. Alle objecten en verhalen zijn hier afwezig. Er is enkelvoudige aanwezigheid (ik ben). Hier worden ook essenties ervaren zoals sereniteit, kracht, versmelting, leiding, moed, wil, intelligentie, etc.

Ruimte is leegte en potentie. Ruimte is de grondstof voor het geestelijk lichaam. Er is eerst ruimte en dan is er ervaring mogelijk.

4.Licht lichaam (het absolute, niet gemanifesteerd).
Het licht lichaam is het kennen van het ruimte lichaam. Het is de bron van ruimte. Wanneer je ruimte of leegte ervaart is het nog een object. Er is iets waarin ruimte, leegte en het waarnemen zich afspelen. De stap die hier gemaakt wordt is dat je jezelf als iets absoluuts gaat ervaren. Jij bent het ultieme subject wat niet waar te nemen is. Kennendheid zelf. De eerste waar te nemen reflectie van deze kennendheid is bewustzijn (ik ben). Het absolute is de basis voor bewustzijn, ruimte, waarnemen en daarmee ervaren. Het absolute bevat alles wat ervaren en niet ervaren wordt. Het doordringt alle lagen van het bestaan.

Wat is Dat?

Wanneer dit vierde lichaam is verwerkelijkt (gekend wordt) en er is geen twijfel meer over je wat je bent beweegt de aandacht zich vrij. Elke seconde beweegt het zich door de vier lichamen. Zonder hechting aan een voorkeur en onmiddelijk. Elk lichaam heeft andere wetten en kunnen conceptueel niet meegenomen worden naar de ervaring van de andere lichamen. Om dit te begrijpen is er een ander soort weten nodig.

Het kennen van de vier lichamen is het werkelijke nu en de tijd die je daarin verblijft is je werkelijke leeftijd.

Persoon.
Je werkelijke identiteit is licht en uit dit licht wordt via ruimte, het ervaren en het lichaam een persoon en een wereld verbeeldt. Seconde voor seconde. Het geheugen, een capaciteit van het geestelijke lichaam, plakt dit aan elkaar en er ontstaat een solide gevoelsidee van een ik ben in een lichaam. Dit is de basis van de persoonlijke identiteit waarmee de meeste mensen zich identificeren. In het persoonlijke zit echter ook het licht. Er wordt alleen steeds overheen gekeken.

Wanneer alle vier de lichamen voortdurend worden gekend ontstaat er een eenvoudig persoon die zich in elke situatie aanpast. Ontspannen, niet gehecht aan enkel resultaat.

De enige verwarring in je zoektocht is dat je denkt te weten wat je bent. Stel jezelf de vraag wie ben ik?

Stel hier je vraag