De aarde beweegt met een snelheid van een kleine dertig seconde, meer dan honderdduizend kilometer per uur, rond de zon. Ons zonnestelsel draait op zijn beurt weer met een snelheid van ongeveer 220 kilometer per seconde rond het centrum van het sterrenstelsel waar wij deel van uitmaken, de Melkweg.

Alles beweegt en wij klampen ons vast aan het lichaam en onze denkbeelden. Deze twee gehechtheden leiden vervolgens naar een gehechtheid aan rituelen, kennis en leraren die ons kunnen bevrijden van deze gehechtheden.

Vrijheid ontstaat in het volledig betrokken raken met de steeds veranderende ervaring. Daar is niets of niemand voor nodig. Het is een innerlijk loslaten van alles wat je denkt te zijn. Er is geen centrum of kern. Er is niets om vast te houden, te verzamelen, te vermijden of na te streven. Elke vorm van verzamelen en vermijden is een angst om te bewegen.

Wat wil je nog vasthouden of vermijden wanneer je ervaart dat je beweging bent?

Stel hier je vraag