Het belang van het hebben van een leraar zit hem in het contact. Het werkelijk getuige zijn van het leven van de leraar. De realisatie is voor elk mens en elke leraar hetzelfde. De uitingsvormen zijn uniek. Het is deze uniekheid in de details die de kennis helder en praktisch maakt. De praktijk leidt uiteindelijk naar het ongeziene. Hoe denkt jouw leraar over relaties, hoe gaat hij om met geld, met mensen, met sex, met macht, met het dagelijkse leven, etc. Het zit hem niet zozeer in de inhoud van de dingen die hij doet, maar in de manier en de houding. Deze zijn direct te herleiden en in te voelen naar ‘’zijn’ en de dieperliggende waarheid. Daarom is het zo belangrijk om een paar jaar bij iemand in de leer te zijn. Een boekje lezen van een leraar geeft een mentaal inzicht, maar leidt meestal nergens heen.

Stel hier je vraag