Als je altijd doet wat je altijd gedaan hebt, zal je altijd krijgen wat je altijd hebt gekregen.

Dit artikel is geïnspireerd op het gedachtegoed van Krishnamurti.

Je weet alles al. Eeuwenlang is de mensheid in oorlog en uitbuiting. Duizenden boeken zijn er geschreven over hoe je in vrede kunt leven en verlicht kunt worden. Waarom verander je niet? Het antwoord is simpel; omdat we handelen vanuit mechanische patronen. Een belangrijk mechanisch patroon is dat we zijn geconditioneerd om afhankelijk te zijn van (spirituele) autoriteit. Deze afhankelijkheid is de bron van (innerlijke) chaos.

Wat kun je doen?

De volledige verantwoordelijkheid nemen is zien dat we geen stap zijn opgeschoten. We hebben allemaal verslaafde, afhankelijke en chaotische delen in ons. Kijk eens naar je leven en dat van anderen. Onze hele wereldmaatschappij is nog steeds gebaseerd op slavernij. Een klein groepje rijken met autoriteit en een enorme meerderheid die slapend leeft en doet wat wordt verlangd. Werken, slapen, werken, slapen. We zetten onze kinderen vanaf hun vierde jaar in dit slaapsysteem, zodat ze zich kunnen reguleren in deze moderne slavernij. Is dat werkelijke vrijheid?

Dan heb ik het nog niet over de armoede en uitbuiting in de rest van de wereld. Kunnen we vrij denken en handelen?

Wees simpel en eerlijk. Laat dat verslaafde, afhankelijk en chaotische deel niet de reden zijn om je verlichte deel te leven. Neem de volle verantwoordelijkheid dat jij de veroorzaker bent van deze wereld. De oorlog, het consumeren, het milieu. Jij bent de maatschappij. Kun je het daar mee eens zijn? Hoe voelt dat?

Transformatie is geen langdurige bewustzijnsverandering of een resultaat van hard werken. Het is een onmiddellijk inzicht. Bewustzijn – wat je bent – is zuiver en brengt orde. Daar heb  je niemand voor nodig. Vanuit dit besef ontstaat er wellicht verandering.

Het moment dat je een gedachte hebt over je innerlijke agressie ontstaat er verwarring, omdat een gedachte altijd iets benoemd vanuit een oud referentie kader. De gedachte is niet het levende feit, de ervaring van agressie en creëert chaos , omdat de agressie weg moet, wordt onderdrukt of wat dan ook. We willen het anders en denken over een oplossing. Dit gaat nooit werken. Vervolgens zoeken we een autoriteit die ons vertelt hoe we uit deze verwarring komen. Dit draagt weer bij aan de chaos. De enige oplossing is direct waarnemen en verantwoordelijkheid nemen voor de innerlijke agressie.

Hij die een ander volgt houdt op de waarheid te volgen. Er is geen wereldtransformatie zonder werkelijke onafhankelijkheid. Alleen het volledig zijn met wat is en niets veranderen brengt verandering. Krishnamurti neemt je mee op een innerlijke reis in de organisatie van je innerlijke maatschappelijke conditionering.

 

Stel hier je vraag