Draag je lijden en neem verantwoordelijkheid voor iets wat jij belangrijk vindt

Door veel met mensen te zijn heeft mijn werk zich de afgelopen tien jaar vanzelf ontwikkeld. Het voelt als compleet en dat geeft me een tevreden gevoel. Het is een integratie van ontwaken en groei. Het referentiepunt is het universele verlangen naar Fundamenteel Welzijn wat in ieder mens aanwezig is. In dit artikel probeer ik de kern te vatten.

Ontwaken.

De eerste vorm van dit welzijn is ontwaken. Ontwaken is de directe ervaring van jezelf als het Absolute. Om dit te verwezenlijken is er onthechting van het verhalende zelf nodig en een directe non duale ervaring. Dit is een ervaring van mentale stilte of essentie. Er zijn meerdere essenties zoals; leegte, aanwezigheid, ruimte, kracht, leiding, vreugde, liefde, licht, etc. Het ontwaken faciliteer ik voornamelijk met de Partner Inquiry. Dit is een lichaamsgerichte techniek die werkt. Wanneer dit perspectief van ontwaken stevig is gevestigd ontstaat de vrijheid om mijzelf vrijwillig te identificeren met het verhalende zelf en het fysieke lichaam. In het ontwaken is er een dubbele ervaring van mijzelf als het Absolute en als persoon in de wereld (IK ben ik).

Ontwaken gebeurt elke seconde

Groei

Groei heeft te maken met hoe ik mij als persoon (lichaam, denken en voelen) in de wereld begeef. Vanuit het perspectief van de persoon heb ik drie aandachtspunten gevonden waar het persoonlijke lijden steeds maar weer omheen draaien. Het fysiek en mentaal omgaan met deze dynamieken leidt (steeds weer) naar een fundamenteel welzijn.

1. Een onderdeel van mij is pijn vermijden en genot nastreven.
Het basis overlevingspatroon van mijn lichaam is pijn vermijden en genot nastreven. Wanneer ik de hechting aan de voorkeur van pijn boven genot opgeef ontstaat er vrijheid van dit patroon. Pijn en genot zijn dan fysieke ervaringen waarmee ik niets hoef te doen. Pijn en genot die voortkomen uit ziekte of ongevallen zijn moeilijk te transformeren. Daar ligt het welzijn voornamelijk in het dragen van de ervaring zonder verhaal. Fysieke pijn die voortkomt uit psychische structuren of verhalen zijn makkelijk te transformeren. Ondanks het loslaten van de hechting aan genot boven pijn kan ik toch spelen met die sensaties. Leven is een voortdurende afwisseling van pijn en genot. Dit pijn en genot mechanisme is de kern van lijden en welzijn. Meer informatie in mijn ebook..

In de begeleiding van mensen die bij mij thuis komen staan vooral de thema’s relaties en zingeving op de voorgrond. Ik moet er wel bijzeggen dat dit mogelijk is, omdat de primaire behoeftes (woning, voedsel en warmte) in Nederland meestal bevredigd zijn. In mijn begeleiding van dak en thuisloze mensen zijn de primaire levensbehoeften meer in de aandacht.

2. Ik verlang naar langdurige zorgzame relaties (in het NU).
Relatie speelt zich altijd af in het moment. Wanneer het verlangen naar langdurige zorgzame relatie wordt bevredigd is er een gevoel van persoonlijk welzijn. Ik heb allerlei langdurige zorgzame relaties; mijn kinderen, mijn collega’s, mijn vriendin, mijn ouders, vrienden, etc. Ik kan deze relatie ook ervaren met dieren, planten, de aarde en het goddelijke. De keerzijde is dat een gevoel van persoonlijk lijden vaak voortkomt uit de afwezigheid of het verbreken van deze langdurige zorgzame relatie. Vrijheid zit hem dan in het ervaren en dragen van het gemis. Het verlangen is er namelijk altijd (op de achtergrond) wanneer ik mij identificeer met mijn lichaam, denken en voelen.

De kern van een langdurige zorgzame relatie zit in de vijf pijlers. Wanneer er een pijler mist, staat de langdurigheid, de zorgzaamheid en de relatie onder druk. Het mooie ervan is dat de pijlers het meetbaar maken. Wanneer je weet wat er mist kun je het begrijpen en herstellen. Er zijn altijd twee mensen nodig om dit te verwezenlijken.

De pijlers zijn;
1.containment van mijn ervaring.
2.het volgen van mijn leiderschap/levendigheid.
3.commitment in contact.
4.nieuwsgierigheid in de wereld van de ander.
5.vertrouwen op wat er is.

Je kunt de pijlers ook gebruiken in de langdurige zorgzame relatie met het NU. Wanneer er een pijler mist in relatie tot het leven – in dit moment – ontbreekt ook het gevoel van langdurige zorgzaamheid met het grotere (god, absolute).

3. Zingeving ontstaat door verantwoordelijkheid te nemen.
Lijden wordt dragelijk wanneer er zingeving is in mijn leven. Zingeving komt voort uit het nemen van verantwoordelijkheid voor iets wat ik belangrijk vind. Ieder mens heeft iets wat hij of zij belangrijk of relevant vindt. Energetisch betekent het dat ik de energie volg die mij het meest levendig maakt. Dat is de essentie van het geinspireerde ik. Het volgen van deze levendigheid brengt een vorm van welzijn. Mijn zingeving bestaat uit het verminderen van lijden. Bij mijzelf en anderen. Ik heb enkele oefeningen samengesteld die jouw zielstroom duidelijk maken.

De dynamieken van relatie en zingeving onderzoeken we voornamelijk in de Authenticiteitcirkel.

Integratie.

Vanuit het perspectief van ontwaken is er geen ervaring van pijn of genot, verlangen naar langdurige zorgzame relaties of het nemen van verantwoordelijkheid. Vanuit het perspectief van ontwaken is er geen probleem, geen tijd, geen verhaal of behoefte aan zingeving. Er is serene rust.

Vanuit het perspectief van groei is er een onophoudelijke stroom van pijn en genot, relaties en zingeving.

De integratie is dat ik ontwaken en groei tegelijkertijd ervaar. Door de wetmatigheden van beide perspectieven te kennen ontstaat er Fundamenteel Welzijn. Dit is voor mij een voortdurende  multidimensionale ervaring waarin de aandacht totaal flexibel is zonder hechting aan een voorkeur. Een twijfelloos weten wat ik ben en een aanvaarding van alles wat is.

Stel hier je vraag